Микола Прибіга очолює Луганську обласну прокуратуру вже майже півроку. Одне з найважливіших завдань, яке він ставить перед собою – розслідування найстрашніших за всю історію Луганщини пожеж та притягнення винних до відповідальності. Про хід порушених справ, а також інші напрями діяльності органів прокуратури читайте в нашому інтерв’ю з керівником відомства

 

Євген КОМАРОВ

 

– Миколо Сергійовичу, розпочнемо нашу розмову з актуальної  та, напевно, найболючішої теми для Луганщини – пожеж у липні та вересні-жовтні 2020 року. Розкажіть про хід розслідування справ, порушених за цими фактами.

– «Справи про пожежі» – найважливіший виклик для керівництва обласної прокуратури та всіх залучених процесуальних керівників. Ми розуміємо, що саме тут суспільство очікує від правоохоронних органів якісної роботи та результатів.

Перед нами ставиться закономірне питання про розслідування як причин безпосередньо загоряння, так і надання юридичної кваліфікації діям та бездіяльності тих, хто мав би попередити і не допустити трагедію, зробити все можливе для ефективного подолання її наслідків.

Усього за фактами виникнення масштабних пожеж, дій та бездіяльності ГУ ДСНС України в Луганській області та органів влади щодо вчасного реагування та недопущення виникнення події надзвичайного характеру розпочато 8 кримінальних проваджень. Процесуальне керівництво в них здійснюється прокурорами обласної та місцевих прокуратур.

Зазначу, що справи зрушено з мiсця. У кримiнальному провадженнi, яке розслiдується Державним бюро розслiдувань, станом на сьогоднi повiдомлено про пiдозру начальнику вiддiлу ГУ ДСНС Луганщини та 5 iнспекторам територiальних пiдроздiлiв. До 46 актiв про пожежi вони внесли неправдивi вiдомостi про виїзд на охоплену вогнем територiю дачного кооперативу «Озеро Вовче» в Новоайдарському районi на початку липня 2020 року  та лiквiдацiю пожеж силами та засобами пожежно-рятувальних загонiв. У такий спосiб пiдозрюванi намагалися  ухилитись вiд вiдповiдальностi за недбале ставлення до своїх службових обов’язкiв.

Загалом у цiй справi допитано 103 потерпiлих, 224 свiдки, проведено 15 обшукiв адмiнiстративних примiщень ГУ ДСНС України в областi та лiсомисливських господарств, призначено 30 судових експертиз.

У розслiдуваному слiдчими СБУ кримiнальному провадженнi дослiджується версiя щодо виникнення пожеж внаслiдок диверсiйної дiяльностi незаконних збройних формувань окупацiйної адмiнiстрацiї РФ, а саме – вчинення пiдпалiв.

Ще 6 кримiнальних провадженнь ведуть слідчі Нацполiцiї. Також там виконано великий обсяг слiдчих i процесуальних дiй: проведено 748 оглядiв мiсця подiї, 8 слiдчих експериментiв, допитано 643 потерпiлих, 533 свiдки, призначено 502 судовi експертизи.

Стан слiдства та процесуального керiвництва усiх кримiнальних проваджень перебуває на особливому контролi Генерального прокурора та моєму особистому.

 

Обшуки у ДСНС, пов’язані зі справами про пожежі

 

– У соцмережах пiсля НС популярним було твердження про те, що цi пожежi – iдеальне прикриття для незаконної торгiвлi лiсом. Як би ви оцiнили такi заяви? Чи є в них пiдґрунтя?

– Завдання правоохоронцiв – перевiрити кожну версiю. Для вiдпрацювання однiєї з них – щодо умисного пiдпалу для прикриття нелегальних порубок лiсу – слiдчими полiцiї розпочато два кримiнальні провадження за фактами незаконних порубок дерев у лiсах Новоайдарського та Сєвєродонецького лiсомисливських господарств. Проводиться досудове розслiдування, про його результати ми обов’язково повiдомимо громадськiсть.

 

– Ваш попередник чи не найбiльшою проблемою органiв прокуратури на Луганщинi називав супровiд корупцiйних справ та доведення їх до реальних вирокiв. Наскiльки ця проблема залишається актуальною наразi?

– Протидiю корупцiйним злочинам, насамперед пов’язаним iз вимаганням та одержанням неправомiрної вигоди службовими особами, а також фактам незаконного заволодiння бюджетними коштами, визначено регiональним прiоритетом. I про це я окремо казав пiд час пiдсумкової наради органiв прокуратури 5 лютого.

Минулого року за фактами корупцiї слiдчими полiцiї до суду направлено 91 обвинувальний акт, слiдчими ДБР – 6. Сума вилученої неправомiрної вигоди зросла у понад 5 разiв: якщо у 2019 роцi вона становила 73 тис. грн, то у 2020 роцi – 411 тис. гривень.

Що стосується ухвалення судами, як ви кажете, «реальних» вирокiв, то варто зазначити, що у 2020 роцi за принципової позицiї прокурорiв Луганщини до позбавлення волi на певний строк засуджено 9 осiб – найбiльше серед iнших регiонiв України.

Iмовiрно, таких випадкiв могло бути й бiльше, проте, як вiдзначає i Генеральний прокурор, тривалий судовий розгляд обумовлює замалу кiлькiсть ухвалених вирокiв.

Певною мiрою такий стан пояснюється змiною складiв суду, недостатньою кiлькiстю суддiв у мiсцевих судах та їхньою надмiрною завантаженiстю. Сподiваємось, що очiкувана судова реформа вирiшить цi проблемнi питання.

 

Затримання злочинної групи

 

– Як часто виявляються порушення законодавства у бюджетнiй сферi?

– Завдання прокурорiв – забезпечення використання бюджетних коштiв прозоро та ефективно. Тому додержання усiх вимог законодавства при проведеннi публiчних закупiвель товарiв, робiт та послуг знаходиться на постiйному контролi. У 2020 роцi в бюджетнiй сферi пред’явлено позовiв на 55 млн грн, що є вдвiчi бiльшим за показник 2019 року.

Для прикладу, Господарським судом Луганської областi задоволено позов обласної прокуратури та визнано недiйсним договiр на закупiвлю робiт з реконструкцiї очисних споруд на Старобiльщинi. Таким чином було попереджено витрачання бюджетних коштiв у сумi понад 36 млн грн.

Прокурори встановили, що пропозицiя переможця не вiдповiдала вимогам тендерної документацiї, що могло призвести до неякiсного виконання робiт та нерацiонального використання бюджетних коштiв.

 

– У липнi в Українi має запрацювати ринок землi. Чи фiксують прокурори у зв’язку з цим змiну кiлькостi заяв про незаконне заволодiння землею?

– Боротьба зi злочиннiстю у земельнiй сферi – теж один iз прiоритетiв для правоохоронних органiв Луганщини.

У 2020 роцi розпочато 39 кримiнальних проваджень у сферi земельних вiдносин. Це на чверть бiльше у порiвняннi з минулим роком. Найбiльше таких злочинiв вчинялося у Новопсковському, Сватiвському та Троїцькому районах.

До суду було направлено 6 справ за фактами самовiльного зайняття земельних дiлянок. У таких випадках земля обробляється протиправно, а громада i бюджет зазнають збиткiв.

Також хочу додати, що мають мiсце факти заволодiння землею з метою їх нецiльового використання. Зокрема, недобросовiснi суб’єкти господарювання, оформлюючи право користування земельними дiлянками для сiнокосiння та випасання худоби, переслiдують корисливу мету – розорюють та засiюють землi.

На вказанi факти органи прокуратури Луганщини реагують зокрема й засобами представницького характеру. Так, у 2020 роцi пред’явлено 25 позовiв про повернення майже 400 га землi вартiстю 16 млн гривень.

 

Блокування міжнародного каналу нелегальної міграції

 

– Чи часто доводиться вiдстоювати своє право на землю територiальним громадам?

– Минулого року у земельнiй сферi прокурорами пред’явлено 49 позовiв саме в iнтересах органiв мiсцевого самоврядування. Завдяки втручанню прокуратури громадам Луганщини повернуто майже 390 га земель рiзних категорiй.

Крiм цього, прокурори вживали заходiв для стягнення з недобросовiсних орендарiв до мiсцевих бюджетiв понад 4,2 млн грн заборгованостi з орендної плати.

 

– Наскiльки актуальною для нашого регiону є  проблематика незаконного перетину державного кордону?

– У зв’язку зi специфiкою прикордонного розташування Луганської областi системно виявляються та документуються злочиннi групи, якi органiзовують незаконний перетин держкордону України.

Наведу приклад одного з останнiх таких випадкiв. Правоохоронцi викрили органiзовану злочинну групу з транснацiональними зв’язками та блокували мiжнародний канал нелегальної мiграцiї. До її складу входили громадяни України та Росiйської Федерацiї. Вони незаконно переправляли вихiдцiв країн Азiї з територiї РФ в Україну через державний кордон поза пунктами пропуску, з метою подальшого їх спрямування до країн Європейського Союзу.

Пiд час слiдства задокументовано 9 фактiв незаконного переправлення через державний кордон України 25 нелегальних мiгрантiв – громадян Шрi-Ланки та Бангладешу.

 

– Наприкiнцi 2019-го року йшла мова про те, щоб створити у прокуратурах Луганської та Донецької областей управлiння, якi б займалися наглядом у справах щодо злочинiв, вчинених в умовах росiйської агресiї. Чи створенi вони?

– Так, у груднi 2019 року в прокуратурi  Луганщини було створено Управлiння нагляду у кримiнальних провадженнях щодо злочинiв, вчинених на тимчасово окупованих територiях у Луганськiй областi та в умовах збройного конфлiкту.

Профільне управління   займається здiйсненням процесуального керiвництва та наглядом за розслiдуванням злочинiв проти основ нацiональної безпеки України, громадської безпеки, миру, безпеки людства i мiжнародного правопорядку, недоторканностi державних кордонiв та iнших злочинiв, вчинених в умовах збройного конфлiкту на тимчасово окупованих територiях Донбасу або пов’язаних зi збройною агресiєю РФ проти України.

Прокурори управлiння забезпечили нагляд за розслiдуванням 6860 злочинiв, якi розслiдуються терпiдроздiлами полiцiї, а також самостiйно здiйснюють процесуальне керiвництво у 5062 кримiнальних правопорушеннях зазначеної категорiї.

Для своєчасного реагування на порушення норм мiжнародного гуманiтарного права прокурорами профiльного управлiння проводиться щоденне узагальнення вiдомостей про обстрiли, пошкодження iнфраструктури та ранених (загиблих) осiб.  Якщо говорити про їхню кiлькiсть:  минулого року розпочато кримiнальнi провадження за фактами  655 обстрiлiв з тимчасово окупованої територiї Луганської областi.

Упродовж 2020 року повiдомлено про пiдозру 131 особi. До суду направлено 79 обвинувальних актiв, та судами ухвалено 70 обвинувальних вирокiв.

 

Огляд місця обстрілу у селищі Новотошківське

 

– Якi приклади вирокiв можете привести?

– До 10 рокiв позбавлення волi з конфiскацiєю майна у вереснi 2020 року засуджено диверсанта, який планував пiдiрвати ємностi з 3,5 тисячами тонн амiаку на Сєвєродонецькому об’єднаннi «АЗОТ». Завербований спiвробiтниками ФСБ РФ затримано безпосередньо бiля мiсця схованки пiдготовлених засобiв для вчинення диверсiї.

Реальне покарання також отримав учасник батальйону «Зоря». За виконання злочинних наказів окупацiйної адмiнiстрацiї РФ та збройний спротив  проти України учасника НЗФ засуджено до 5 рокiв 6 мiсяцiв за ґратами.

Окрiм цього, до 8 рокiв позбавлення волi засуджено ще двох учасникiв керованих Росiйською Федерацiєю незаконних збройних формувань, якi брали активну участь у веденнi бойових дiй проти Збройних Сил України.

– Чи надається правова оцiнка дiям вiйськових РФ та представникiв окупацiйної адмiнiстрацiї на Луганщинi, якi фактично знущаються над мiсцевим населенням?

– З часу створення профільного управління  зареєстровано 20 кримiнальних проваджень саме за статтею 438  Кримiнального кодексу України – порушення законiв та звичаїв вiйни. У зазначенiй категорiї справ слiдчими СБУ розслiдуються грубi порушення норм мiжнародного гуманiтарного права: обстрiли об’єктiв цивiльної iнфраструктури, викрадення, примусове утримання, катування людей, нелюдське поводження та вбивство мирних мешканцiв, «нацiоналiзацiя» майна, завдання шкоди навколишньому природному середовищу та iншi.

 

– Сьогоднi вже вироблена судова практика у притягненнi воєнних злочинцiв до вiдповiдальностi?

– Так, ми вже маємо показовi вироки суду. Уперше за роки збройного протистояння на Донбасi до 10 рокiв позбавлення волi засуджено 4 учасникiв незаконних збройних формувань Росiйської Федерацiї, якi, погрожуючи зброєю, викрадали людей у Лисичанську, примушували облаштовувати блокпости та будувати захиснi споруди.

Вказанi дiї прямо суперечать положенням Женевської Конвенцiї про захист цивiльного населення пiд час вiйни.

Чотирьом мiсцевим мешканцям, якi пiд час окупацiї зорганiзувались у стiйке злочинне об’єднання, iнкримiнувалося ведення агресивної вiйни, порушення законiв i звичаїв вiйни, викрадення людей, участь у дiяльностi НЗФ та незаконне поводження зi зброєю.

За результатами апеляцiйного перегляду вказаний вирок залишено без змiн, i вiн набрав законної сили. Засудженi оголошенi у розшук.

I така справа не одна. Аналогiчнi факти викрадення людей та використання їх як «робочої сили» встановлено у Сєвєродонецьку та ще один Лисичанську.

 

– Як просуваються справи щодо органiзаторiв референдуму-2014? Чи вiрне твердження про те, що багатьом фiгурантам вдається уникнути реального покарання?

– За весь час збройної агресiї РФ проти України прокурорами до суду направлено 221 обвинувальний акт саме за посягання на територiальну цiлiснiсть i недоторканнiсть України – проведення в травнi 2014 року незаконного референдуму. Тiльки впродовж минулого року до суду направлено 66 справ цiєї категорiї.

Судами областi визнано винними та засуджено до покарання 174 особи, з них: до реального позбавлення волi засуджено 13 мешканцiв Луганщини, до покарання з випробуванням – ще 161.

Зазначу, що вiдповiдно до кримiнального законодавства покарання має на метi не тiльки кару, а й виправлення засуджених, а також запобiгання вчиненню нових злочинiв.

Якщо винна особа повнiстю визнала свою провину у вчиненнi злочину, щиро розкаялася, активно сприяла розкриттю злочину та викриттю iнших спiвучасникiв, суд може призначити покарання з випробуванням та покласти певнi обов’язки на особу.

Робота з виявлення осiб, причетних до посягання на територiальну цiлiснiсть та недоторканiсть України, ведеться постiйно, кiлькiсть тих, хто пiдозрюється у вчиненнi злочину, постiйно зростає.

 

– Минулого року на Луганщинi, як i по всiй країнi, пройшла переатестацiя спiвробiтникiв прокуратури. Якi результати цього процесу?

– Головний результат атестацiї – пiдтвердження прокурорами професiйної компетентностi, доброчесностi та професiйної етики.

Усi етапи атестацiї на Луганщинi успiшно пройшли понад 200 прокурорiв. З  урахуванням її результатiв та згiдно з  висновками кадрових комiсiй оновлено керiвний склад обласної прокуратури, але кадровий потенцiал в цiлому збережено.

У вереснi 2020 року розпочала свою роботу Луганська обласна прокуратура. Також вже пройшла атестацiя прокурорiв мiсцевих прокуратур – утворено окружнi прокуратури з урахуванням оновленого районного подiлу. На цей час ми маємо певний кадровий некомплект, тому очiкуємо передбачених законом процедур щодо добору прокурорiв на рiвнi окружних прокуратур.

До речi, наразi iнiцiйовано змiни до Закону України «Про прокуратуру», що дозволять виключити вимоги щодо наявностi обов’язкового 2-рiчного стажу в галузi права до кандидатiв на посаду прокурора. У разi схвалення таких змiн, взяти участь у конкурсному доборi зможуть i випускники вищих навчальних закладiв.

Распечатать
© По материалам Луганщина.ua
Наверх