З 1 січня в українських школах діє новий Санітарний регламент, розроблений Міністерством охорони здоров’я на заміну ДержСанПіН-2001. Попередній документ діяв майже 20 років і, звичайно, вже давно не відповідав вимогам сучасності. Що нового передбачили для закладів загальної середньої освіти, розповів Юрій Стецюк, директор Департаменту освіти та науки Луганської облдержадміністрації

 

Евеліна БОГДАНОВА

 

– Які найбільш значущі нововведення відтепер передбачені для закладів загальної середньої освіти?

– Регламент визначає медичні вимоги щодо освітнього середовища усіх типів загальної середньої освіти. У новому документі містяться санітарно-гігієнічні норми, як облаштовувати територію школи, її будівлі, навчальні приміщення, спортивні майданчики, фізкультурно-спортивні приміщення, кабінети інформатики, санітарні вузли, приміщення допоміжного та підсобного призначення, басейни тощо.

Також документ визначає, як безпечно організувати освітній процес, зокрема, водопостачання, водовідведення, опалення, повітряно-тепловий режим, природне та штучне освітлення, харчування, медичне обслуговування, як контролювати шуми й вібрацію в шкільних приміщеннях.

Згідно з регламентом забороняється оренда приміщень навчальних закладів не під освітні потреби. Встановлюються вимоги до благоустрою шкіл та визначаються відповідальні за це особи.

Новий Санітарний регламент враховує ще кілька дуже важливих аспектів. Це, зокрема, інтереси дітей з особливими освітніми потребами, розвиток технічних засобів навчання і правила їхнього використання під час освітнього процесу, та приділяє багато уваги шкільному раціону учнів.

 

– Як вiдомо, змiнилися й вимоги до пiдвозу учнiв до шкiл.

– Так, згiдно з новим регламентом учнi, що проживають на вiдстанi бiльше 2 км вiд закладу освiти, повиннi бути забезпеченi транспортом для пiдвезення до шкiл. Ранiше пiдвозилися учнi, якi проживали на вiдстанi понад 3 км.

Пiдвезення повинно бути органiзоване з попередньо визначеними зупинками. Вiдстань вiд мiсця проживання учнiв до мiсця збору на зупинцi не повинна перевищувати 500 м.

Але водночас санрегламент жодним чином не визначає, чи є рiзнi вимоги до шкiл у великих мiстах, де працює громадський транспорт, i населених пунктах у сiльськiй мiсцевостi. Вимоги єдинi.

 

– А чи готова область до таких змiн? Чи вистачає шкiльного транспорту?

– Це нагальна проблема не лише для нашої областi, але й багатьох iнших регiонiв України. Потреба в шкiльних автобусах в регiонi для шкiл Луганщини значно зросла. На 2021 рiк вона становить 46 одиниць i буде ще зростати, оскiльки згiдно з новим Санiтарним регламентом треба вже враховувати й учнiв, що проживають на вiдстанi бiльше 2 км вiд закладу освiти.

У зв’язку з децентралiзацiєю наразi ми маємо новий адмiнiстративно-територiальний устрiй, по-новому розробляються маршрути, наразi нова логiстика вiдпрацьовується.

 

– У планах на 2021 рiк є закупiвля нових автобусiв?

– Так, ми вже отримали державну субвенцiю на 4 автобуси. Сьогоднi визначаються територiї та опорнi заклади, що пiдходять пiд умови вiдповiдної постанови Кабмiну, далi будемо проводити тендер на закупiвлю. Хочу зауважити, що шкiльний транспорт може бути придбаний i з iнших джерел, наприклад, минулого року в Луганськiй областi закупiвля шкiльних автобусiв вiдбувалася за кошти держбюджету, обласного бюджету i мiсцевих бюджетiв.

 

– Окрема велика й особливо цiкава для батькiв школярiв тема – органiзацiя шкiльного харчування. Якi змiни вiдбулися в цьому напрямку?

– Наразi в закладах освiти примiрне двотижневе меню складається по-новому, з урахуванням вимог затвердженого Санiтарного регламенту. Цей процес органiзовують вiддiли та управлiння освiти на мiсцях, а Департамент, зі свого боку, слiдкує та цим та допомагає територiям, спiвпрацює з Держпродспоживслужбою, ця робота сьогоднi проводиться.

 

– То що ж пропонують учням в шкiльних їдальнях?

– Санiтарний регламент розширив вимоги з органiзацiї харчування, зокрема, вiдтепер доповнено перелiк продуктiв, якi забороняється продавати у шкiльних буфетах та торговельних апаратах. Це снеки, м’яснi та рибнi продукти промислового виробництва, ковбаси, сосиски, копчена та солона риба тощо.

Старi санiтарнi норми забороняли продаж кондитерських виробiв iз кремами, морозива, яєць та м’яса водоплавної птицi, м’ясних виробiв нижче I сорту, грибiв, сметани, консервiв непромислового виготовлення, солодких газованих напоїв, нарiзних салатiв iз майонезом, оцтом, сметаною тощо.

Новий регламент враховує цей перелiк, а також встановлює низку обмежень для продуктiв ще й щодо вмiсту солi, цукру, жирiв. Забороняє продаж продуктiв, що мiстять синтетичнi барвники, ароматизатори (крiм ванiлiну), пiдсолоджувачi, пiдсилювачi смаку та аромату, консерванти, рослиннi жири. Заборонено продаж непастеризованих сокiв, кави та кавових напоїв, енергетичних напоїв тощо.

 

– А визначаються вимоги до продуктiв, якi обов’язково мають бути в рацiонi дитини?

– Звiсно. Примiром, принаймнi раз на тиждень для учнiв має готуватися риба. А фрукти та ягоди повиннi подаватися без додавання цукру та пiдсолоджувачiв. В щоденному шкiльному рацiонi повиннi бути злаковi, овочi, фрукти, молочнi продукти.

 

– Чи не спричинять такi змiни збiльшення потреби в оновленнi чи модернiзацiї харчоблокiв шкiльних їдальнь?

– Про це окремi регiони потурбувалися заздалегiдь. В школах Сєвєродонецька та iнших районiв областi проводилися ремонти їдалень та купувалося нове обладнання. Для 60 закладiв загальної середньої освiти областi, перелiк яких був затверджений Мiносвiти, у 2020 роцi було придбане електричне обладнання, посуд, необхiднi прилади за рахунок державної субвенцiї. На вiдповiднi цiлi Луганськiй областi було видiлено 5,421 млн грн. Кошти були розподiленi у вiдповiдностi до запитiв територiй.

 

– Про якi ще нововведення, запровадженi в школах, варто знати?

– Їх чимало. Наприклад, працiвники освiти повиннi проходити перiодичнi профiлактичнi медичнi огляди. У разi порушення термiнiв оглядiв вони не можуть бути допущенi до освiтнього процесу.

Також Санрегламент унормовує використання в закладах освiти iнтернету, встановлює норми до робочого мiсця дитини. Ось, наприклад, у кабiнетi iнформатики робочi мiсця учнiв повиннi бути облаштованi монiторами з певною дiагоналлю, при чому не дозволяється одночасна робота за одним комп’ютером двох i бiльше учнiв.

Для профiлактики порушень постави учнiв не менше двох разiв на рiк потрiбно пересаджувати в iншi ряди. Також учнiв, що часто хворiють на ГРВI, ангiни, рекомендовано розмiщувати в третьому ряду вiд вiкна.

Зокрема, Санiтарний регламент вимагає, щоб санiтарнi вузли розмiщувалися лише у примiщеннях, там мають бути паперовi або електрорушники, рiдке мило, туалетний папiр. На кожному поверсi в санiтарних вузлах для учнiв має бути спецiально обладнана кабiна для дiтей з iнвалiднiстю.

За загальне дотримання вимог Санiтарного регламенту в освiтнiх закладах вiдповiдають їх засновники та керiвники.

Распечатать
© По материалам Луганщина.ua
Наверх