Минулого року за кошти обласного бюджету розпочато ремонт лiкувального корпусу Новопсковської лiкарнi. Проєкт ремонту та всю пiдготовчу документацiю було розроблено за участi фахiвцiв Департаменту будiвництва, енергозбереження, архiтектури та мiстобудування Луганської ОДА. Минув час, i можна підбити хоча й не остаточнi, але попереднi пiдсумки

 

Гарiй ВЛАСЮК

 

Нагадаю, що будiвельники урочисто здали новобудову далекого 1974 року. I вiдтодi медичнi працiвники господарюють на трьох поверхах корпусу, де розмiщуються головнi вiддiлення лiкарнi. Люди в бiлих халатах – господарi дбайливi, але ж минулi роки так чи iнакше позначились на станi будiвлi, що пiсля ледь не пiвстолiття експлуатацiї все ж таки вимагала ремонту i модернiзацiї iнженерних комунiкацiй. Тому добре, що з-помiж iнших ремонтних заходiв, що торiк вiдбувалися на Новопсковщинi зокрема та в областi у цiлому, настала черга вiдновити i Новопсковську лiкарню.

Як i планувалося заздалегiдь, ремонт розподiлили на два етапи (на перший витратили 6,8 млн грн): за словами керiвника пiдрядної органiзацiї «Фортуна» (пiдприємство базується у Новопсковi, але серед його робiтникiв є й жителi iнших населених пунктiв) Iвана Солодовника, минулого року ремонтники мали замiнити понад сто старих дерев’яних вiкон, встановити новi двернi блоки – зовнiшнi та внутрiшнi, виконати деякi iншi роботи, а головне – утеплити споруду сучасним композитним матерiалом – металевими вентильованими пластинами. На сьогоднi це, так би мовити, останнє слово у ремонтно-будiвельних технологiях. Таке покриття вiдчутно полiпшує функцiональнi властивостi будiвлi, помiтно заощаджуючи нинi вельми коштовне тепло.

Тож пiсля кiлькох мiсяцiв активної роботи (ремонт розпочався у вереснi) триповерховий лiкувальний заклад змiнився як ззовнi, так i зсередини. В ньому стало бiльш затишно i комфортно. Це одразу ж вiдчули на собi й стацiонарнi хворi (в комплексi розташовуються дитяче вiддiлення, терапiя, хiрургiя з гiнекологiєю, а також приймальний покiй), i медичний персонал, i численнi пацiєнти, якi вiдвiдують спецiалiзованих фахiвцiв.

Так ремонтні роботи виглядали у грудні (фото – Новопсковська селищна рада)

 

Крiм того, проведення ремонтних заходiв дало можливiсть перевести до корпусу рентген-кабiнет, котрий ранiше розташовувався аж на четвертому поверсi сусiдньої полiклiнiки, а також кабiнети хiрурга i травматолога. Головний лiкар Новопсковського ТМО Сергiй Костенко, сам – досвiдчений i вправний хiрург, урахував усе до дрiбниць та, порадившись iз пiдлеглими, зважився на рiшучий крок – перевести спецiалiстiв до лiкувального корпусу. Поки «входини» вiдзначили лише деякi фахiвцi, але надалi процес «великого переселення» триватиме i стосуватиметься й iнших лiкарiв вторинної ланки. Вiльнi кабiнети у примiщеннi знайдуться, до того ж тепер навiть морозної пори в них буде тепло i затишно, так само як i в палатах та манiпуляцiйних.

Пiд час вiдвiдин лiкарнi неодноразово доводилося чути вiд хворих та санiтарок:

– Тепер у кiмнатах настiльки тепло, що доводиться все частiше провiтрювати примiщення! А тепер порахуйте, скiльки бюджетних грошей буде заощаджено пiд час опалювального перiоду? Оце i є виважений та господарський пiдхiд до державних коштiв.

Ремонтники потрудилися добре, виконавши роботу як слiд. Хоча пiд час ремонту й виникли певнi нюанси. Так, утеплюючи стiни, робiтники дещо змiцнили кронштейни та iншi елементи крiплень металевих пластин, внiсши певнi корективи у проєкт, але на його вартостi це не позначилось. Пiдрядники змушенi були затримати початок ремонту, втiм, за рахунок пiдвищення iнтенсивностi вони уклалися у визначенi термiни здачi першої черги вiдповiдального об’єкту.

На другому етапi робiт, у 2021 роцi, в корпусi мають капiтально вiдремонтувати внутрiшнi примiщення, замiнити систему опалення, облаштувати пожежну сигналiзацiю, утеплити горище тощо. Правда, перед пiдрядниками постало складне питання: як укластися у заздалегiдь визначений кошторис, коли вже зараз закупiвельна вартiсть будiвельних матерiалiв вiдчутно пiдвищилась, подекуди на 30-40%? Навiть важко сказати, iз чим це пов’язано: з кон’юнктурою ринку, змiною цiнової полiтики постачальникiв будматерiалiв чи з якимись iншими чинниками?

Але сподiваємось, замовники врахують все у подальшiй роботi. Адже мине небагато часу, та, коли надворi потеплiшає, ремонт вiдновиться, i на подвiр’ї лiкарнi й у примiщеннях лiкувального корпусу знову лунатимуть бадьорi звуки будiвельних робiт.

Распечатать
© По материалам Луганщина.ua
Наверх