Нещодавно на карті області з’явилось нове адміністративно-територіальне утворення – Білолуцька територіальна громада. Її межі повторюють контури колишнього Білолуцького району, яким він був ще на початку 60-х. Але на цьому історичні аналогії закінчуються: попередній, тим більше, настільки давній досвід навряд чи знадобиться керівництву ТГ: роботу громади нині доводиться розпочинати з чистого листа

 

Гарій ВЛАСЮК

 

Новообраному голові Білолуцької селищної ради Івану Грачевцову, який став до роботи 4 грудня, дістався нелегкий спадок: у Білолуцьку, по суті, немає лікарні, тамтешній БК, розташований у приміщенні колишньої церкви, перебуває в аварійному стані, ремонту вимагає дитячий садок та низка інших об’єктів. А ще ж треба і про села подбати! Тож роботи попереду – по вінця, і вести мову про перспективи процвітання громади поки зарано. Та у будь-якому разі кожен шлях розпочинається з першого кроку. У цьому випадку зі…

 

…ЗМІЦНЕННЯ КАДРОВОЇ ЛАНКИ

В умовах «перезавантаження» органів місцевого самоврядування, коли в селах замість сільрад залишаються старостати, а новоствореній громаді конче потрібні кваліфіковані та професійні кадри – фінансисти, економісти, юристи, землевпорядники та соціальні працівники – у досить віддаленій та відносно невеликій громаді непросто втамувати кадровий голод. Тим паче, що деякі з досвідчених сільських голів Білолуцького «крила» з тих чи інших причин полишили роботу, а колишні секретарі у більшості стали старостами.

 

– Коли заступив до роботи, у Бiлолуцькiй селищнiй радi залишилось всього чотири працiвники, – зiзнається Iван Грачевцов, який ранiше був Новобiлянським сiльським головою. – Це потiм дехто повернувся, декого запросили з iнших мiсць. I таким чином почали лiквiдовувати кадровi прогалини. Знадобився й досвiд тих фахiвцiв, якi вже мають чималий стаж роботи в управлiннях та вiддiлах РДА чи райради. Колишнi районнi спецiалiсти вже працюють або невдовзi працюватимуть у вiддiлi освiти, фiнансiв, економiки. Також ведемо пошук мiсцевої перспективної молодi.

Тож потроху вакансiї заповнюються, але поки конкурси на замiщення вакантних посад та кадровi «оглядини» ще тривають. Водночас разом iз органiзацiйно-кадровими також назрiли й…

 

Перебудований із церкви Білолуцький БК

 

…ЗМIНИ У ГРОМАДСЬКIЙ СВIДОМОСТI

Пам’ятаєте вiдомий шлягер Вiктора Цоя, що з’явився пiд час перебудови, – «Перемен требуют наши сердца»? Гадаю, вiн не втратив актуальностi й зараз, бо знову – вже вкотре! – всi ми переживаємо черговий поворотний момент вiтчизняної iсторiї. У який бiк – покаже час. Але й нинi, як i понад тридцять рокiв тому, кожна людина має розумiти, що будь-якi соцiально-економiчнi перетворення неможливi без змiн у громадськiй свiдомостi.

– Чи не варто вже господарникам, фермерам, пiдприємцям дбати не тiльки про власну кишеню, але й про змiцнення економiчного потенцiалу громади? – розмiрковує Бiлолуцький селищний голова. – Адже лише спiльними зусиллями ми зможемо зробити її дiєздатною i фiнансово спроможною. Так, у нас залишається значна частина податкiв i грошi вiд акцизу на пальне, тютюновi та алкогольнi вироби. Але ж потрiбно також переглянути земельнi вiдносини, встановити єдиний, оптимальний для всiх, податок на землю, офiцiйно оформити робiтникiв, якi працюють у сiльському господарствi, торгiвлi, сфері обслуговування. Адже через зарплатню «в конвертах» мiсцева скарбниця втрачає чималi кошти.

На думку очiльника громади, «треба зiбратися гуртом i домовитись про цивiлiзованi правила ведення малого та середнього бiзнесу»:

– Ясно, що хтось залишиться при своїй особистiй думцi, можливо, хтось буде незадоволеним. З iншого боку, якщо занепаде соцiальна сфера, люди залишатимуть сiльську мiсцевiсть. А хто ж працюватиме в господарствах? Тодi ж все пiде шкереберть!

Як на мене, голова має рацiю, i його аргументи цiлком логiчнi. Бо не вимагає ж вiн по-шарiковськи «взяти все та й подiлити!», а пропонує встановити цивiлiзованi, вигiднi всiм сторонам взаємини мiж мiсцевою владою та бiзнесом.

Лише за цих умов до мiсцевого бюджету «капатимуть» грошi, а господарники та пiдприємцi вiдчують вiдповiдальнiсть за подальшу долю громади. I тодi можна бiльш конкретно окреслити…

 

ДНЗ «Барвінок» – один з об’єктів, що потребує уваги місцевої влади

 

…ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ

Поки наявних коштiв у новостворенiй громадi вистачає хiба що на нагальнi потреби – зарплатню працiвникам та оплату комунальних послуг i енергоносiїв.

За словами нового голови напередоднi осiннiх виборiв на рахунках у селищнiй радi залишалися певнi кошти, але чимала частка з них пiшла на проведення виборчих перегонiв. Тож грошей у скарбницi поки не густо… Так це чи нi, то нехай вже ревiзори розбираються.

На момент нашої зустрiчi з I. Ф. Грачевцовим, який 25 сiчня завiтав до Новопскову по службових справах, на початок минулого тижня рахунки було ще заблоковано, але, як вiн засвiдчив, через день-два «казна має запрацювати». Окрiм того, очiкується надходження вiльних коштiв iз сiльських рад.

А куди розподiлити наявнi ресурси – не питання. За попереднiми розрахунками, один лише капремонт дитсадка у Бiлолуцьку «потягне» на 5 млн грн. На мiсцевий будинок культури теж без жалю не глянеш: будiвля поступово занепадає, конструкцiя сцени тримається на пiдпорках, дах тече. Належної уваги вимагає спортзал, що вiдрiзаний вiд опалювальної мережi, облаштування зон вiдпочинку, et cetera…

Стосовно медицини, то первинна ланка на територiї громади, незважаючи на деякi попереднi скорочення медперсоналу, все ж таки бiльш-менш налагоджена i працює. А от у вториннiй медичнiй ланцi iснує чимало проблем.

Так, свого часу спiльними зусиллями селищної та кiлькох сiльських рад, розташованих в межах ТГ, вдалося вiдремонтувати терапевтичне вiддiлення. Але для того, щоб у Бiлолуцьку запрацював стацiонар, потрiбнi умови, якi б вiдповiдали всiм вимогам МОЗ: опалення, харчоблок i т. д. Та й лiкарiв у Бiлолуцьку на сьогоднi катастрофiчно не вистачає, а без цього неможливе оформлення вiдповiдних пакетiв медичних послуг в НСЗУ. Тож вторинну медичну ланку в громадi доведеться створювати ледь не з нуля.

Зрозумiло, що в цих умовах жителi Бiлолуцька i навколишнiх сiл продовжать користуватися послугами новопсковських лiкарiв. Але ж тодi й дорогу до Новопскову потрiбно привести до ладу, й дорожнi комунiкацiї мiж населеними пунктами громади вiдремонтувати як слiд. Тут без пiдтримки областi та держави не обiйтися.

Найближчим часом очiльник громади та його заступник планують надати кiлька проєктiв соцiально-економiчного розвитку на розгляд спецiалiстiв облдержадмiнiстрацiї. Тим бiльше, що губернатор Луганщини Сергiй Гайдай пiд час минулорiчного вiзиту до Новопскову (вiн вiдвiдував селище 13 жовтня 2020 р.), зустрiчався з представниками Бiлолуцької громади й обiцяв всебiчну пiдтримку.

На сьогоднi одним з найбiльш цiкавих проєктiв є створення смiттєпереробного заводу. Для створення цього об’єкту громадi потрiбно забезпечити фiнансування в обсязi 9 млн грн. Дехто з фермерiв уже висловiв готовнiсть надати третину вiд цiєї суми (до 3 млн). До речi, якщо смiттєпереробний завод буде побудований на кошти громади, то через певний час витраченi грошi будуть компенсованi, а надалi завод має працювати вже з прибутком. Також спецiалiсти селищної ради готують пропозицiї по лiнiї Програми розвитку ООН, є й iншi «домашнi заготовки», якi поки оприлюднювати не будемо.

Звичайно, керiвництво ТГ пiдтримує зв’язок iз районною управою – i Новопсковською, i тепер вже й Старобiльскою, адже процес передачi майна поки триває. У спадок вiд райради бiлолучанам дiсталося дещо iз комп’ютерної технiки, пара авто i, здається, деякi меблi (даруйте, «iнвентаризацiю» не проводив). А як надалi будуватимуться вiдносини з очiльниками вiднедавна збiльшеного Старобiльського району – покаже час.

Поки робити навiть попереднi пiдсумки початкового етапу становлення нової адмiнiстративно-територiальної одиницi, вважаю, зарано. Тим бiльше, нинiшня ситуацiя, пов’язана з поширенням коронавiрусу, непроста. Але хочеться вiрити, що Бiлолуцька територiальна громада має всi пiдстави бути дiєздатною, фiнансово спроможною, а невдовзi й потужною.

Распечатать
© По материалам Луганщина.ua
Наверх