Вже три мiсяцi владнi повноваження в Сєвєродонецьку здiйснює вiйськово-цивiльна адмiнiстрацiя на чолi з Олександром Стрюком. Строк невеликий, але на нього прийшлися i масштабнi пожежi, i пiдготовка до опалювального сезону, i напруга через поширення COVID-19. Про це та iнше – в iнтерв’ю з Олександром Стрюком, керiвником вiйськово-цивiльної адмiнiстрацiї мiста Сєвєродонецька

 

Евелiна БОГДАНОВА

 

– Два мiсяцi тому, пiд час iнтерв’ю для нашої газети, одним з першочергових завдань для новоствореної ВЦА ви назвали забезпечення нормального проходження опалювального сезону в Сєвєродонецьку. Чи увесь Сєвєродонецьк наразi з теплом?

– Опалювальний сезон в Сєвєродонецьку розпочався 26 жовтня.

Основною складнiстю у пiдготовчому перiодi було питання подачi газу до ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» для пiдключення котелень. Але нам вдалося його розв'язати: 2 листопада газ було подано, i тепловики розпочали розпалення котелень.

Наступного дня було розпочато подачу теплоносiя в основнi колектори з подальшим транспортуванням у внутрiшньобудинковi мережi опалення, якi знаходяться на циркуляцiї. I пiсля набрання нормативного температурного та технологiчного режимiв теплоносiя у колекторах ТЕЦ, мешканцi мiста вiдчули тепло у власних квартирах.

На сьогоднi котельнi ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» та КП «СТКЕ» працюють у сталому режимi. Роботи з усунення дефектiв на теплових мережах, поривiв у квартирах абонентiв  та повiтряних пробок у внутрiшньобудинкових мережах тривають.

 

– Останнi мiсяцi в Сєвєродонецьку проходять пiд знаком ремонту дорiг. Що вже вдалося зробити?

– Протягом останнiх трьох мiсяцiв за кошти мiсцевого бюджету в мiстi тривав капiтальний ремонт чотирьох дiлянок на проспектi Гвардiйському.

Перша капiтально вiдремонтована дiлянка проспекту – вiд пр. Космонавтiв до вул. Донецької. Роботи виконувала пiдрядна органiзацiя ТОВ «Данко». Наразi там улаштовано покриття завтовшки 6 см iз гарячих асфальтобетонних сумiшей загальною площею 6155,4 кв. м на суму 4,48 млн грн.

Капремонт ще двох дiлянок – вiд вул. Курчатова до пр. Космонавтiв та вiд вул. Донецької до пр. Центрального – виконувала пiдрядна органiзацiя КП «Кремiнський Агрошляхбуд». Там улаштовано вiдповiдно 5600 та 5800 кв. м покриття завтовшки 6 см iз гарячих асфальтобетонних сумiшей на суму 9,22 млн грн.

I ще на однiй дiлянцi проспекту Гвардiйського – вiд пр. Центрального до вул. Автомобiльної – капiтальний ремонт здiйснювала пiдрядна органiзацiя ТОВ «Данко».

Найближчим часом, завдяки економiї коштiв отриманих завдяки системi «Прозоро» буде проведено облаштування пiшохiдних переходiв.

 

– Для того щоб наступного року реалiзувати в мiстi проєкти розбудови, потрiбно вже зараз готувати документацiю. Якi плани у ВЦА є на майбутнє?

– Вже зараз вiддiлом капiтального будiвництва розробляються проєкти капiтального ремонту плавального басейну комплексної ДЮСШ № 4 (вартiсть пiдготовки проєктної документацiї 175 тис. грн.) та будiвництва спортивної споруди зi штучним льодом у 73 мiкрорайонi (цей проєкт коштує 797,6 тис. грн).

Також Сєвєродонецьк вже зараз має 18 проєктiв, готових для участi в конкурсах на їх реалiзацiю за державні та кошти мiжнародної технiчної допомоги. Загальна вартiсть таких проєктiв – понад 600 млн грн.

Ще три проєктнi документацiї на загальну вартiсть близько 130 млн грн – в стадiї розробки. Вони будуть розробленi та затвердженi експертним звiтом до кiнця поточного року.

На цей час вже оголошений конкурс проєктiв ДФРР, якi можуть бути реалiзованi в 2021 роцi. Ми пiдготували на цей конкурс десять проєктiв на загальну суму 382 млн грн. I два проєкти загальною вартiстю 29 млн грн вже поданi на конкурс проєктiв регiонального розвитку в межах Програми пiдтримки секторальної полiтики.

Серед найбiльш актуальних – це вiдновлення спортивного мiстечка напроти ТРЦ «Джаз» i гiдрологiчного та санiтарного стану р. Борова з реконструкцiєю наявної водозливної греблi.

 

– Вже деякий час в мiстi триває робота над Стратегiєю розвитку. Коли мiстяни побачать готовий документ? Якi напрями в ньому визначенi як прiоритетнi?

– Сєвєродонецьк повинен стати сучасним, комфортним для проживання мiстом. Це стратегiчна наша цiль.

Наразi розробляються два документи – Стратегiя розвитку Сєвєродонецької мiської територiальної громади на перiод до 2027 року та План її реалiзацiї на перiод 2021-2023 роки. Ми плануємо затвердити їх наприкiнцi грудня поточного року.

Бажана «траєкторiя» розвитку, що має привести Сєвєродонецьку громаду до стратегiчної цiлi, забезпечуватиметься рухом за прiоритетними напрямами розвитку. Кожен стратегiчний напрям є окремою глобальною програмою в межах загальної Стратегiї. Серед таких напрямiв: «SMART-трансформацiя економiки та вiдновлення iнвестицiйної привабливостi громади»; «Комфорт життя ЛЮДИНИ як безпека, екологiчна сталiсть та розумна енергетика» та «Людський розвиток через iнновацiї управлiння та довiру до влади».

Всi проєкти розбудови чи реконструкцiї в мiстi, якi наразi готуються, укладаються в межi цих напрямiв i є їхніми окремими кроками.

 

– Дуже хвилює ситуацiя з поширенням коронавiрусу. Яка ситуацiя в Сєвєродонецьку?

– Сєвєродонецьк повернувся в помаранчеву зону, але, як нещодавно повiдомив головний санiтарний лiкар України Вiктор Ляшко, якщо динамiка поширення захворювання на COVID-19 не змiниться найближчим часом, ми знову ризикуємо потрапити у червону зону епiдемiологiчної небезпеки з усiма вiдповiдними наслiдками.

Тому в мiстi постiйно вiдбуваються рейди по об’єктах торгiвлi, ресторанного господарства та об’єктах з надання послуг з метою контролю за дотриманням санiтарного законодавства та органiзацiєю протиепiдемiчних заходiв.

I я дуже прошу жителiв Сєвєродонецька вiдповiдально вiднестися до карантинних заходiв – вiд вашої сумлiнностi залежить життя i здоров’я вас i ваших близьких.

Распечатать
© По материалам Луганщина.ua
Наверх