Полювання – це не просто захоплення чи спорт. Воно виконує багато функцiй, зокрема – регулювання чисельностi тварин та пiдтримку лiсомисливської галузi. Тому одразу пiсля перших осiннiх дощiв очiльник областi Сергiй Гайдай власним розпорядженням надав старт мисливському сезону 2020-2021

 

Евелiна БОГДАНОВА

 

Через вiйськовi дiї з 2014-го мисливство в Луганськiй областi, як i бiльшiсть iнших галузей господарства, належним чином не розвивається. Повноцiнного сезону полювання з того часу на Луганщинi так i не було. А до 2018 року полювати в областi взагалi було заборонено.

Разом з тим вiдкриття мисливського сезону вирiшує одразу кiлька економiчних питань. Знiмає соцiальну напругу для домогосподарств, для яких мисливство – джерело отримання прибутку. Сприяє утриманню лiсомисливських господарств на плаву, бо кошти на виплати тiєї ж заробiтної плати єгерам йдуть саме вiд купiвлi мисливцями дозволiв на полювання. I, зрозумiло, саме у мисливський сезон можна врегулювати чисельнiсть тварин в лiсах, насамперед, лисиць, якi є переносниками смертельних недугiв.

Розумiючи важливiсть вiдкриття мисливського сезону, глава Луганщини Сергiй Гайдай ще у вереснi пообiцяв представникам управлiнь лiсового та мисливського господарства вiдкрити сезон одразу з початком дощiв. Але не ранiше, враховуючи трагедiю, що сталася у Смоляниновому, i небезпеку ймовiрних лiсових пожеж.

– Питання полювання потрiбно у будь-якому випадку вирiшувати, але дочекаємося настання дощiв, щоб врахувати безпекову складову. Переконаний, це буде оптимальним варiантом, – зазначив тодi Сергiй Гайдай, i вже з першими дощами обiцянку свою виконав.

Розпорядженнями голови обласної державної адмiнiстрацiї – керiвника обласної вiйськово-цивiльної адмiнiстрацiї вiд 30 жовтня 2020 за №№ 728-740 були погодженi строки полювання, порядок його здiйснення в Луганськiй областi, норми добування мисливських тварин та пропускнi спроможностi мисливських угiдь у сезон полювання 2020-2021 рокiв.

– Мисливський сезон зазвичай вiдкривається у другу суботу серпня. Спочатку на пернату дичину, а з 1 жовтня – ще й на фазана. Цьогорiч через посуху вiдкриття сезону було вiдстрочено, – розповiдає Володимир Шевченко, перший заступник начальника Луганського обласного управлiння лiсового та мисливського господарства. – Цiєї суботи (31 жовтня – прим. ред.), коли погода встановилася бiльш-менш сприятлива, вiдбулося вiдкриття мисливського сезону i дозволено полювання на птахiв, копитних та хутрових звiрiв.

Наразi полювати можна на територiї ГО «Мисливсько-спортивний клуб «Байбак», ДП «Бiловодське ЛМГ», ДП «Бiлокуракинське ЛМГ», Мiловської РО УТМР, ДП «Кремiнське ЛМГ», СТОВ «Агрофiрма «Калмичанка», ДП «Сватiвське ЛМГ», ДП «Старобiльське ЛМГ», Старобiльське ТМР», Рубiжанська МО УТМР, ФГ «Привiлля.ДАК», Станично-Луганської РО УТМР та Троїцької РО УТМР.

Як каже представник лiсомисливського господарства, цьогорiчний мисливський сезон буде коротким.

– Є бiологiчнi строки, коли можна полювати на тварин, щоб не знищити поголiв’я. Тому й тривалiсть сезонiв полювання на кожен вид мисливських звiрiв та птахiв рiзна, – зауважує Володимир Шевченко. – Наприклад, полювання на фазана завершується в листопадi, на iнших пернатих, а також самцiв козулi й кабана – в груднi, на зайця та самок копитних – в сiчнi. Полювання на байбака цьогорiч взагалi не вiдкривали через пожежну небезпеку в областi.

Представник Луганського обласного управлiння лiсового та мисливського господарства  нагадує, що полювати можна у визначенi днi тижня – по середах, суботах та недiлях. До полювання допускаються лише тi, хто має вiдповiднi документи на право полювання. Це посвiдчення мисливця, щорiчна контрольна картка облiку добутої дичини та порушень правил полювання з вiдмiткою про сплату державного мита, дозвiл на добування мисливських тварин (лiцензiя, путiвка чи вiдстрiльна картка мисливського господарства, дозвiл на дiагностичний або селекцiйний вiдстрiл тощо), вiдповiдний дозвiл на право користування вогнепальною мисливською зброєю у разi її використання пiд час полювання, паспорти на собак мисливських порiд, iнших ловчих звiрiв i птахiв у разi їхнього використання пiд час проведення полювання.

– Зазначенi документи мисливець зобов’язаний мати пiд час здiйснення полювання, транспортування або перенесення продукцiї полювання i пред’являти їх на вимогу осiб, уповноважених здiйснювати контроль у галузi мисливського господарства та полювання, – наголошує Володимир Шевченко. – Пiд час проведення полювання мисливець повинен суворо дотримуватись правил полювання, технiки безпеки та ветеринарно-санiтарних вимог. Порушення законодавства у галузi мисливського господарства та полювання тягне за собою адмiнiстративну та кримiнальну вiдповiдальнiсть.

Прейскуранти цiн на сезоннi вiдстрiльнi картки та лiцензiї на полювання, як зазначив Володимир Шевченко, в Луганськiй областi залишилися без змiн.

Распечатать
© По материалам Луганщина.ua
Наверх