Майбутнiй закон про медiа, iнформацiйна вiйна, протидiя ворожiй пропагандi, поточнi проблеми i можливi перспективи розвитку друкованих ЗМI, телевiзiйних та радiомовникiв Луганщини обговорювалися пiд час робочої поїздки в Луганську область заступника мiнiстра культури та iнформацiйної полiтики України Тараса Шевченка. Вiн зустрiвся з очiльником областi Сергiєм Гайдаєм, представниками ЗМI, дав iнтерв’ю на мiсцевих телеканалах

 

Евелiна БОГДАНОВА

 

Тараса Шевченка було призначено на посаду заступника мiнiстра культури та iнформацiйної полiтики України лише в серпнi. Тож поїздка на Луганщину та Донеччину стала першим знайомством урядовця з регiонами України.

Пiд час зустрiчi з головою Луанської облдержадмiнiстрацiї Сергiєм Гайдаєм вони обговорили, серед iншого, питання iнформацiйного протистояння України, i зокрема – Луганщини, впливу ворожої пропаганди, що розповсюджується всiма можливими засобами як з територiї РФ, так i з окупованої територiї областi.

– Iнформацiйна вiйна – це єдина вiйна, яку ми програємо вщент, – зазначив Сергiй Гайдай. – Тому вкрай необхiдно визначити чiтку державну стратегiю протидiї росiйськiй пропагандi. Це має бути комплекс заходiв, починаючи вiд технiчної протидiї ворожому сигналу, до створення якiсного спецiалiзованого контенту.

В продовження цiєї теми заступник мiнiстра пiд час iнтерв’ю на телеканалi «IРТА» висловив своє бачення ситуацiї в iнформацiйному просторi:

– Ситуацiя розвивається. I в будь-якому разi ми вживаємо тi заходи, якi здатнi вживати саме в цей момент. Протистояння iнформацiйне триває.

Під час поїздки Тарас Шевченко зустрiвся i з представниками медiаспiльноти Луганщини. Багато уваги придiлили проблемам розповсюдження сигналу теле- та радiомовникiв. Луганцi обмалювали заступнику мiнiстра реальну картину покриття територiї сигналом українського мовлення, окреслили проблемнi моменти, як-от – якiсне мовлення пропагандистських каналiв РФ на територiї областi.

– Питання номер один – щоб українськi канали були доступними для українських громадян. Тому що навiть це є проблемою. Зокрема, пiсля переходу на цифрове мовлення, на кодування каналiв ще зменшився доступ українцiв до ефiрних телеканалiв, – вiдповiв заступник мiнiстра. – I питання номер два – вибiр людей. Вплинути на нього на користь українських програм, українського контенту – це найскладнiше.

Урядовець зауважив, що вiдвернути людей вiд пропаганди, що транслюється з окупованих територiй, можна. Для цього є декiлька можливих рiшень, але вони потребують i бюджетних вливань.

– Я не володiю реальними цифрами щодо статистики, що дивляться жителi прифронтових областей, i нi вiд кого її не отримав. Плюс потрiбно знати взагалi, з яких джерел люди Луганщини беруть iнформацiю. Наприклад, телебачення. Люди дивляться його через супутник, кабельнi мережi чи через звичайну антену? Тобто потрiбна якiсна соцiологiя цього питання, – сказав Тарас Шевченко.

Вiн вiдзначив, що iснує окрема державна комiсiя з питань вiдновлення мовлення на окупованих територiях, створена при Мiнiстерствi з питань тимчасово окупованих територiй та внутрiшньо перемiщених осiб. I саме задачi цiєї комiсiї – скоординувати дiяльнiсть всiх органiв влади, щоб вирiшити проблеми мовникiв прифронтових територiй. Вiн пообiцяв пiдтримку в питаннях видiлення радiочастотного ресурсу для мiсцевих мовникiв, захисту iнформацiйного простору та iнформацiйної реiнтеграцiї тимчасово окупованих територiй.

Також Тарас Шевченко констатував незадовiльну якiсть покриття iнтернетом Луганської областi, що також є перешкодою у боротьбi за думки людей.

Пiд час спiлкування з заступником мiнiстра журналiсти порушили також питання запровадження спецiального медiапроєкту, розрахованого на людей, якi перетинають КПВВ, проблему вiдсутностi дитячої преси та запитували про долю законопроєкту про медiа в Українi.

Тарас Шевченко вiдповiв, що закон про медiа вже зареєстрований у Верховнiй Радi України, але його розгляд наразi вiдклали через мiсцевi вибори.

– Питання закону про медiа ми вважаємо надто полiтизованим, тож до завершення мiсцевих виборiв вiн точно не буде розглядатися, – констатував урядовець. – Пiсля прийняття в першому читаннi до цього закону ще вноситимуться правки, бо його важливiсть саме в тому, щоб вiднайти потрiбний баланс: свобода поширення iнформацiї повинна залишатися, але повинна з’явитися й вiдповiдальнiсть за наслiдки. Зауважу: не цензура, коли заздалегiдь заборонено щось говорити, а вiдповiдальнiсть пiсля поширення. Це цiлком демократична практика.

Під час ознайомлення з iнформацiйною iнфраструктурою Луганської областi Тарас Шевченко вiдвiдав радiотелевiзiйну передавальну станцiю у Новоайдарському районi, побував на телеканалах фiлiї НСТУ «UA: Донбас» та НТРК «IРТА», а також передав книжки вiд Державного пiдприємства «Центр захисту iнформацiйного простору України» для бiблiотек Луганщини.

Распечатать
© По материалам Луганщина.ua
Наверх