Три насичених мiсяцi реалiзацiї творчого проєкту дослiдницької арт-резиденцiї «Аура мiста» поповнили скарбницю Старобiльська сотнею нових картин, свiтлин, наукових та художнiх вiдеоматерiалiв. Вiдбулося з пiвсотнi майстер-класiв, мистецьких заходiв, пленерiв, творчих зустрiчей iз мiсцевими та приїжджими митцями. Результат творчостi двадцяти резидентiв було презентовано у Старобiльську 26 вересня 2020 року, а потiм виставка творчих робiт помандрувала Україною. 5 днiв – з 2 по 6 жовтня – вона перебувала у Львовi i наразi зупинилася погостювати у Києвi

 

Вiкторiя РАДЧЕНКО

 

Схiдну делегацiю радо вiтали на Львiвськiй площi Ринок, у Львiвськiй обласнiй бiблiотецi для юнацтва iм. Романа Iваничука, побачать її й у стiнах славетного Київського нацiонального унiверситету iм. Тараса Шевченка.

– Вiдвiдувачi виставок милувалися краєвидами Старобiльщини, якi вiдтворенi у полотнах та фотографiях, знайомилися з нашими видатними особистостями, iсторiєю та легендами, сучасними iнiцiативами та проєктами, людьми, якi творять iсторiю сьогоднi, – розповiдає керiвниця «Аури мiста» Оксана Очкурова. – Тим часом, разом з експертами у сферi культури та креативних iндустрiй, ми переосмислювали культурну спадщину, обговорювали умови для розвитку людського капiталу регiону та подолання культурної iзоляцiї мiста i його мешканцiв.

З мистецькими та лiтературними колами Львова обговорили також можливостi спiвпрацi та спiльного культурного продукту. Адже, пiд час резиденцiї, вже склалися цiкавi колаборацiї, зокрема й мiжнародного масштабу. Це не є перебiльшенням. Добросусiдське спiвробiтництво iз аналогiчним проєктом з Донецької областi «Дифузiї» подарувало знайомство iз нiмецькими художниками Аланом Меєром та Анною Дєєвою, їх донецьким колегою Дмитром Коломойцевим. Вони створили не лише серiю модернових картин, але й прикрасили мiсто експресивними муралами, присвяченими, зокрема, звiльненню Старобiльська вiд росiйських агресорiв…

Взагалi, кожен з нинiшнiх резидентiв – яскрава i творча особистiсть, i разом вони створили цiлу галерею рiзноманiтних живописних та фотографiчних образiв мiста та його жителiв. Кожен з них привнiс своє художнє бачення степового краю.

 

 

– Дуже приємно, що нас зустрiли щиро, iз цiкавiстю дiзнавалися про Український Схiд, Слобожанщину, – продовжує панi Оксана. – Особливо примiтно, що питання «Чи варто їхати на Схiд?» принципово трансформувалося. Тепер воно звучить так: «Чому варто їхати на Схiд?». Тобто привабливiсть такої туристичної подорожi вже не викликає сумнiвiв. Тим бiльше, у межах «Аури мiста» нашою резиденткою, досвiдченою тревел-менеджеркою Наталею Михальченко розроблено онлайн-маршрут Старобiльськом, тож навiть тим, хто потрапить сюди вперше, буде легко i зручно. Окрiм дивовижних природних красот, архiтектурного шарму мiста, можна пiзнати у Старобiльщину iсторичну, лiтературну. Всеволод Гаршин та Сергiй Жадан, Надiя та Iван Свiтличнi. «Старобiльський слiд» в творчостi Iльфа та Петрова. Похвалитися цим здатне не кожне, навiть велике, мiсто.

Окрiм картин i свiтлин, резиденти втiлили Старобiльськ у багатьох iнших формах мистецтва. Примiром, художня виставка вiдкрилася яскравим перформансом вiд мiсцевої творчої групи muza.stb i хореографа Вiкторiї Савенко, який присвячено великому роману Iльфа та Петрова. Участь в ньому взяли пересiчнi мiстяни.

Проведено й велику дослiдницьку роботу. Основою для декiлькох документальних стрiчок стала давня iсторiя цiєї територiї, ще часiв неолiту! Археолог Сергiй Телiженко проводив розкопки на березi Айдару, в результатi чого, у спiвпрацi з iсториком Олександром Набокою та Андрiєм Зайцевим, з’явився вiдеозвiт про перший... сушi-бар на Луганщинi.

– Звiсно, це вже творче  й образне переосмислення минувшини, – коментує Телiженко, – Втiм концепт «сушi-бара» цiлком вiдповiдає тому образу життя, який вели тут нашi пращури на зорi цивiлiзацiї. Вони ще не обробляли землю, не мали скотарства, а харчувалися численними дарами рiки – молюсками, здобиччю вiд охоти. Але вони вже творили: виробляли i прикрашали посуд, iнше просте знаряддя, стрiли. До речi, нашими знахiдками на Старобiльщинi зацiкавився Британський iсторичний музей.

Художнє осмислення iсторiї i долi цiєї територiї з’явилося завдяки клiповi резидентки «Аури мiста» Анжелiки Рудницької, вiдзнятого тут на сторiчну пiсню Левка Лепкого i презентованого до Дня народження Старобiльська. Завдяки цiй роботi вдалося поєднати минуле i сучасне, захiд i схiд України.

 

 

Важко перелiчити всi здобутки арт-проєкту. Наразi про Старобiльськ говорять, пишуть, знiмають, вiн звучить, як автентичний куточок iз неповторною, самобутньою аурою, яка надихає його жителiв та гостей.

З кожним таким вiзитом, з кожним новим знайомством розширюються можливостi Старобiльська, закладаються механiзми, що рухатимуть розвиток мистецького середовища та неформальної культури на локальному регiональному рiвнi. Тож «Аура мiста» – це не суто мистецький проєкт, а iнструмент розвитку малих українських мiст. I його вже назвали головною культурною подiєю 2020 року на Луганщинi.

 

Резиденцiя «Аура мiста» проводиться ГО Центр спiльного розвитку «Дiєва громада» за пiдтримки Українського культурного фонду при спiвфiнансуваннi Старобiльської мiської ради Луганської областi.

Распечатать
© По материалам Луганщина.ua
Наверх