2020 рiк став для всiх нас сповненим викликiв, зокрема пов’язаних iз пандемiєю COVID-19, та вплинув на формат роботи, а онлайн-режим – новою реальнiстю та великим випробуванням для багатьох. У зв’язку з переведенням роботи мiсцевих постачальникiв рiзноманiтних послуг в онлайн-формат, мешканцi сiльської мiсцевостi були обмеженi в отриманнi соцiальних послуг (Пенсiйний фонд, ЦНАП, дистанцiйне навчання), тому виникла потреба в реалiзацiї на Маркiвщинi проєкту «Живемо онлайн»

 

Катерина РУДАЧЕНКО,
керiвниця проєкту

 

Основним завданням проєкту є створення безкоштовної зони Wі-Fі на базi сiльських закладiв культури (пiдключення до мережi Iнтернет, закупiвля меблiв та обладнання). Реалiзацiя проєкту має забезпечити доступ сiльського населення до онлайн-послуг, соцiального захисту, сплати за спожитi енергоносiї, дистанцiйного навчання тощо.

З 1 жовтня клуби Маркiвської громади (сiл Кризьке, Сичiвка, Бондарiвка, Курячiвка, Тишкiвка, Маркiвське, Лiсна поляна, Сичанське, Караван-Солодкий та смт Маркiвка) надають безкоштовнi послуги iнтернет-зв’язку для мешканцiв.

 

 

Спiвфiнансовим та iнформацiйним партнером в реалiзацiї проєкту «Живемо онлайн» є Маркiвська селищна рада. Безпосередньо реалiзується вiн ГО «МОЛОДА ЕНЕРГIЯ» (громадська органiзацiя зареєстрована в 2019 роцi i має на метi реалiзовувати молодiжну полiтику на мiсцевому рiвнi) за органiзацiйної пiдтримки ГО «Взаємодiя-Плюс» в межах нацiонального проєкту «Децентралiзацiя» та Програми ООН iз вiдновлення та розбудови миру за фiнансової пiдтримки Європейського Союзу.

Програму ООН iз вiдновлення та розбудови миру реалiзують чотири агентства ООН: Програма розвитку ООН (ПРООН), Структура ООН з питань гендерної рiвностi та розширення прав i можливостей жiнок (ООН Жiнки), Фонд ООН у галузi народонаселення (UNFPA) i Продовольча та сiльськогосподарська органiзацiя ООН (ФАО).

Програму пiдтримують тринадцять мiжнародних партнерiв: Європейський Союз (ЄС), Європейський iнвестицiйний банк (ЄIБ), Посольство США в Українi, а також уряди Великої Британiї, Данiї, Канади, Нiдерландiв, Нiмеччини, Норвегiї, Польщi, Швейцарiї, Швецiї та Японiї.

Распечатать
© По материалам Луганщина.ua
Наверх