Маркiвська ОТГ утворилася понад рiк тому, тож вже можна підбити певнi пiдсумки її функцiонування. Якi змiни сталися у населених пунктах, що увiйшли до ОТГ, за час, що минув? Про це – у нашiй розмовi з очiльником громади Iгорем Дзюбою

 

Євген КОМАРОВ

 

– Рiк – то багато чи мало?   Для нашої ОТГ, яка отримала у спадок не лише надбання, а й низку складнощiв, перший рiк – перiод непростих рiшень та пошук нових можливостей, – каже селищний голова.

З 1 вересня переданi ОТГ заклади освiти рiзного рiвня, i тепер задача керiвництва зробити так, аби дiти почувалися в них комфортно i затишно. На цей час тривають капiтальнi ремонти Бондарiвської гiмназiї, Лiснополянської та Кризької ЗОШ I-III ступенiв. На черзi – капiтальний ремонт харчоблокiв дошкiльних закладiв. Також вiдремонтовано школу естетичного виховання.

– Йде будiвництво амбулаторiї у селi Лiсна Поляна. В селах Караван-Солодкий та Лiсна Поляна органiзовано благоустрiй паркових зон та пам’ятникiв. Проведено благоустрiй скверу «Казка» у Маркiвцi. Згiдно з планом вiдновлюється водоймище в центрi селища. Також вiдбувається капiтальний ремонт з утепленням фасаду будiвлi сiльського клубу «Мрiя», – продовжує перераховувати досягнення Iгор Дзюба.

Також вiн звертає увагу на успiшну роботу комунальних пiдприємств. Так, «Маркiвський комунальник» надає широкий спектр послуг, починаючи з прибирання територiї й закiнчуючи ремонтними заходами. Для бiльш ефективної роботи комунальникiв було придбано автопiдйомник, трактор «Бiлорусь» з фронтальним навантажувачем та вiдвалом, 60 контейнерiв для вивезення побутового смiття, засоби пожежної безпеки та матерiали для проведення поточних ремонтiв. Для впорядкування територiй громади придбано тримери, бензопили, тачки, квiти, дерева та iнше.

– Всi вiдзначають, що територiя нашої громади – одна з найзеленіших. Бо дбаємо про це, – з гордiстю зазначає голова ОТГ.

Поступово оновлюється й iнше комунальне пiдприємство – «Маркiвський ринок». Йому надано кошти на ремонт примiщення адмiнiстрацiї, створення лабораторiї, закупiвлю меблiв та обладнання для проведення аналiзу продукцiї.

 

Утеплення фасаду сільського клубу «Мрія»

 

– Якi найболючiшi проблеми для громади зараз?

– Перш за все – водопостачання та освiтлення. Роботи з вiдновлення освiтлення в селах вже тривають. Створення комунального пiдприємства «Маркiвкавода» – на завершальному етапi. На громадських зборах вирiшили створити органи самоорганiзацiї населення, якi безпосередньо будуть займатися закупiвлею водяних лiчильникiв, веденням реєстру осiб, котрi потребують водопостачання.

Юридичний вiддiл Маркiвської селищної ради тiсно спiвпрацює з громадськими активiстами, надаючи їм методичнi рекомендацiї щодо ведення документацiї, консультує з iнших питань.

 

– Модернiзацiя будiвель Бондарiвської гiмназiї та Лiснополянської ЗОШ вiдбувалась згiдно з «Великим будiвництвом». Це всi обєкти на територiї ОТГ, якi потрапили до програми?

– Крiм того, зараз триває робота з вiдновлення 5 км дорожнього покриття на автомобiльнiй дорозi Красне Поле – Маркiвка з пiд'їздом до школи № 2. I ще ми дуже сподiваємось, що найближчим часом буде реалiзовано положення наших домовленостей з обласною владою. Це стосується вiдновлення дорожнього покриття на шляхах Просяне – Старо-
бiльськ та Просяне – Бiловодськ.

 

– До речi, чи є взагалi порозумiння мiж ОТГ та обласною владою?

– Звiсно. I за це я хочу подякувати очiльнику областi Сергiю Гайдаю. Саме за його сприяння були видiленi кошти на придбання смiттєвозу, що полегшить громадi процес збору ТПВ. А пiд час нещодавнього робочого вiзиту глави ОДА на Маркiвщину, ми знайшли ще бiльше «точок дотику».

Сергiй Володимирович зазначив, що наша громада «досить перспективна, з багатим потенцiалом». Зважаючи на загальну суспiльно-полiтичну ситуацiю, вiн пообiцяв пiдтримати створення центру безпеки з обласного бюджету. Також мова йшла про розвиток позамiського дитячого закладу оздоровлення та вiдпочинку «Лiсова галявина». Нам потрiбно пiдготувати бiзнес-план модернiзацiї закладу iз урахуванням його унiкальностi, а голова ОДА пообiцяв залучити до реалiзацiї цього проєкту потужних iнвесторiв.

Тож, на мою думку, дiло буде!

 

Капітальний ремонт тротуарів у Марківці

 

– До яких ще проєктiв вдається залучати кошти?

– Проєктiв доволi багато, бо наша громада намагається залучати всi можливi види фiнансування. Так, вперше на теренах нашої громади ми почали втiлювати в життя програму «Бюджет участi», до реалiзацiї якого активно долучаються всi жителi громади. Всього на розгляд було надано 12 проєктiв, всi вони були схваленi. Кожен з них вже на етапi реалiзацiї.

Зараз працюємо над проєктом «Сприяння розвитку соцiальної iнфраструктури – Покращення первинної медицини» для Бондарiвської амбулаторiї. Ведеться робота над полiпшенням надання послуг у сферi охорони здоров’я та соцiального забезпечення для Сичанської сiльської амбулаторiї.

У травнi поточного року в межах гуманiтарної iнiцiативи «Людянiсть i взаємодопомога» з фонду «Вiдродження» отримали медичнi засоби та дезинфектори для дошкiльних закладiв, а також благодiйну допомогу вiд Мiжнародного благодiйного фонду «Карiтас» – набори захисних засобiв.

Фахiвцi вже завершили роботу з розробки проєктно-кошторисної документацiї на проведення капiтального ремонту дороги по провулку Пiвденний у Маркiвцi, реконструкцiю тротуару по вулицi Центральнiй у Маркiвцi, капiтальний ремонт тротуару на площi Соборнiй та Спортивнiй, по вулицях Паркова та iменi Задорожнього. Деякi з проєктiв вже реалiзуються.

Ще триває робота над розробкою проєктно-кошторисної документацiї щодо будiвництва спортивного комплексу, що включатиме футбольне поле зi штучним покриттям i мультифункцiональний iгровий майданчик.

 

– Який, на вашу думку, мiсцевий досвiд може бути цiкавим i для iнших?

– Гадаю, що дiлитися набутим досвiдом поки що зарано, бо громада в нас молода, тож продовжуємо вчитись та у практичнiй роботi набуваємо нових знань i навичок. Але вже зараз вiдзначу: новi умови надали нам чимало можливостей. Хоча й вiдповiдальностi теж додалося.

 

– Пiдбиваючи певний баланс: що саме хотiлося б зробити у майбутньому, якi перспективнi плани?

– Найголовнiша перспектива – це створення громади в межах нинiшнього Маркiвського району. Наполягав на цьому ранiше, стверджую це й зараз. Маркiвський район не може бути подiлений.

Распечатать
© По материалам Луганщина.ua
Наверх