Наприкінці 2016 року вісім сіл Старобільщини – Чмирівка, Бутове, Піщане, Вишневе, Степове, Новоомелькове, Запорізьке та Оріхове – об'єдналися у Чмирівську громаду. А це – понад 7 тис. жителів та більше 206 км² родючої землі. Самостійність та незалежність, отримані внаслідок відокремлення, стали не тільки привілеями, але й випробуванням. У розмові з сільським головою Сергієм Войтенком говоримо про становлення ОТГ, її досягнення та плани

 

Наталія БОНДАР

 

– З чого починали? Підказок чекати не було звідки, бо Чмирівська ОТГ стала першою на Старобільщині, яка вирушила у самостійне «плавання»...

– Так, це був складний процес. Але, як показує час, ми достойно впоралися з усіма викликами. Хоча на самому початку у сільської ради навіть свого приміщення не було. Згодом на сільський центр управління перетворилася колишня контора КСП «Горизонт». Упродовж першого року існування також були створені відділ освіти та культури, молоді та спорту, ЦНАП, власне комунальне підприємство «Обрій», яке відповідає за благоустрій, надає послуги з водопостачання, а також збирання та вивезення ТПВ.

 

 

 

– Де знаходили гроші на всі ці заходи?

– Ми вчилися користуватися всіма можливостями децентралізації. Крім того, на момент створення ОТГ у нас вже був досвід співпраці з міжнародними фондами, яку ми розвиваємо й далі.

При загальному річному бюджеті Чмирівської ОТГ у близько 4,5 млн грн власних надходжень нам вдається щороку залучати значні додаткові кошти. Умовно кажучи, на одну зароблену гривню ми залучаємо дві – з інших джерел.

А це на сьогоднi – капiтально вiдремонтована будiвля дитсадка села Бутове, Чмирiвського лiцею, Бутiвської та Вишневської шкiл, Вишневського та Бутiвського сiльських БК, придбання шкiльного автобусу, технiки для комунальникiв (екскаватора, автогрейдера, смiттєвоза, трактора з причепом, автомобiля-самоскида) та багато iншого.

Найгострiшою проблемою для жителiв Орiхового протягом десятилiть була вiдсутнiсть якiсного водопостачання. Щоб розв'язати це питання, два роки тому ОТГ взяла участь в обласному конкурсi проєктiв мiсцевого розвитку з iнiцiативою капiтального ремонту башти Рожновського. Згiдно з рейтингом переможцiв, тодi громада посіла друге мiсце й отримала фiнансування. А також за кошти мiсцевого бюджету була реставрована та встановлена така башта в селi Новоомелькове.

Разом з тим велику пiдтримку завжди вiдчували з боку обласної влади. Останнiй приклад нашої спiвпрацi – вiдкриття пiсля майже 30-лiтнього простою дитячого садка у селi Бутове, на капiтальний ремонт якого кошти були видiленi й з обласного бюджету. Також на засадах спiвфiнансування з обласним бюджетом (70/30%) зробили ще одне придбання – шкiльний автобус. За кошти обласного та мiсцевого бюджету (50/50%) було побудоване футбольне мiнiполе зi штучним покриттям, на якому дiти та молодь грають у футбол в будь-яку пору року.

 

– Не секрет, що, ставши самостiйною, громадi треба було оптимiзуватися. I першими у черзi на оптимiзацiю були соцiальнi об’єкти. Чи довелося щось закрити чи скоротити?

– Для нас були дуже болючими питання, пов’язанi з освiтньою сферою. Пiсля тривалих мiркувань було прийняте рiшення не закривати школи, а створити на територiї громади єдиний освiтнiй простiр. На сьогоднi маємо опорний заклад – Чмирiвський лiцей та його Вишневську фiлiю, а також Бутiвську ЗОШ. Крiм того, у нас працюють три ДНЗ та музична школа. Три роки тому ми тiльки планували об'єднати усi навчальнi заклади громади, провести їхнє переоснащення, пiдняти сiльську освiту на новий рiвень. Сьогоднi можемо сказати, що фактично досягли поставленої мети.

Для забезпечення жителiв громади соцiальними послугами, окрiм профiльних вiддiлiв сiльради, ЦНАПу та КУ «Обрiй», створено ще одну комунальну установу – «Центр надання соцiальних послуг».

В селi добудовується нова лiкарська амбулаторiя. Тож ми не закриваємо або скорочуємо, ми будуємо та збiльшуємо перелiк об’єктiв сiльської соцiальної iнфраструктури.

 

– Якi можливостi вашого ЦНАПу на сьогоднi?

– Ми змогли створити єдиний простiр, де жителi громади отримують рiзноплановi послуги – вiд реєстрацiї нерухомостi чи бiзнесу до консультацiй з питань працевлаштування i навiть оформлення закордонного паспорту. Дiє електронна черга. Передбаченi зручностi для людей iз обмеженими можливостями. Працює також дитячий куточок.

 

Чмирівський ЦНАП

 

За можливiсть появи ЦНАПу громада завдячує не лише представникам ПРООН, а й мiсцевiй ГО «Чмирiвський свiтанок», представникам Луганської облдержадмiнiстрацiї, Агенцiї регiонального розвитку, Асоцiацiї органiв мiсцевого самоврядування.

 

– Наскiльки активнi жителi Чмирiвської ОТГ?

– Найбiльш яскравий приклад активностi – наша спiльна робота з громадським бюджетом. Ми запустили цей проєкт минулого року, як наслідок тодi були реалiзованi пропозицiї щодо встановлення двох дитячих майданчикiв на сiльських вулицях.

Цьогорiч було подано 14 заявок, визначено 6 переможцiв. За кошти громади, а це 210 тис грн, у селах громади з’являться спортивнi та iгровi майданчики. Громадський бюджет – це така дiєва «пiгулка» для лiкування соцiальної хвороби байдужостi «моя хата скраю»…

 

– Зрозумiло, що в межах одного iнтерв’ю важко розповiсти про всi досягнення. Тож, може, подiлитеся планами на майбутнє?

– Наразi ми продовжуємо будувати: для соцiальної служби придбана будiвля, де розпочато капiтальний ремонт. Крiм того, для надання медичних послуг маємо Центр первинної медико-санiтарної допомоги, в якому працюють лiкарi та медичнi працiвники середньої ланки високої квалiфiкацiї. Завершуються будiвельнi роботи з будiвництва Чмирiвської сiльської лiкарської амбулаторiї.

 

Нова техніка для комунальників

 

Зроблено немало, але попереду ще багато задумок та iдей, якi хочемо втiлювати в життя з метою розвитку нашої ОТГ. Ми були першими на шляху децентралiзацiї, тож i зараз намагаємося не пасти заднiх, застосовуючи в роботi прогресивнi методи.

Распечатать
© По материалам Луганщина.ua
Наверх