Традицiйно напередоднi початку нового навчального року освiтяни зi всiєї Луганщини зiбрались на обласну серпневу конференцiю працiвникiв освiти, яка вiдбулася 28 серпня в Луганському обласному академiчному українському музично-драматичному театрi. Цьогорiч її темою обрали «Реформування освiтньої галузi Луганщини: результати та перспективи». Про що йшла мова?

 

Луганщина.ua

 

Тема реформування освiти, як зазначив Юрiй Стецюк, директор Департаменту освiти та науки Луганської облдержадмiнiстрацiї, вiдкриваючи захiд, була обрана не випадково. Адже починаючи з 2014 року набули чинностi новi редакцiї Законiв України «Про освiту», «Про фахову передвищу освiту», «Про вищу освiту» та «Про повну загальну середню освiту».

– Сучасна полiтика держави у сферi освiти полягає у забезпеченнi кожнiй українськiй дитинi рiвного доступу до якiсної освiти, що вiдповiдає її потребам, потребам батькiв, суспiльства, викликам майбутнього. Вiдповiдно, освiтня галузь реформується. I в цих умовах Департамент розв'язує складнi та вiдповiдальнi завдання, спрямованi на розвиток освiтньої системи регiону, готує керiвникiв та педагогiв до роботи в Новiй українськiй школi, – наголосив Юрiй Стецюк.

Глава профiльного департаменту у власнiй доповiдi багато уваги призначив практичним аспектам реалiзацiї реформування освiти Луганщини, окреслив, як в умовах децентралiзацiї змiнюється структура освiтнього середовища i наскiльки важливим є в нинiшнiх умовах ефективний менеджмент в освiтi.

В заходi взяв участь голова Луганської облдержадмiнiстрацiї – керiвник обласної вiйськово-цивiльної адмiнiстрацiї Сергiй Гайдай. У своєму зверненнi до педагогiв вiн наголосив:

– Реформа в освiтi – це не тiльки змiни в Мiнiстерствi освiти та науки. Вона стосується кожної ланки: Департаменту освiти та науки облдержадмiнiстрацiї, керiвникiв мiст, районiв та ОТГ областi, органiв управлiння та закладiв освiти, вчителiв, батькiвської спiльноти, громадськостi та учнiв. Впевнений, потужну державу i конкурентну економiку може забезпечити саме згуртована спiльнота творчих людей – вiдповiдальних, активних i пiдприємливих громадян, якими, на мою думку, i є працiвники освiти областi.

Очiльник Луганщини також зупинився на актуальних питаннях розвитку освiти в областi, зокрема, на вiдсутностi черг до дитячих садочкiв. Вiдзначив досягнення Рубiжанської ЗОШ
№ 9, Новопсковського опорного закладу загальної середньої освiти, Лисичанського багатопрофiльного лiцею та Маркiвської гiмназiї, чиї випускники склали ЗНО з iсторiї України, бiологiї та хiмiї на максимально можливу кiлькiсть балiв.

Сергiй Гайдай озвучив намiри облдержадмiнiстрацiї продовжити реалiзацiю в областi проєкту Президента України «Велике будiвництво» та програми «Спроможна школа для кращих результатiв», у межах яких державою видiлено Луганщинi майже 85 млн грн.

Але окрiм тенденцiй, якi диктує реформа освiти, є й iншi, якi мають значний вплив на освiтнiй процес. Мова про карантиннi обмеження через поширення коронавiрусної iнфекцiї. Юрiй Стецюк зазначив, що у зв’язку iз заходами, спрямованими на запобiгання коронавiрусної хвороби та збереження життя i здоров’я всiх учасникiв освiтнього процесу, цей рiк для освiтян буде дуже непростим.

– У складних умовах необхiдно буде забезпечити високу якiсть освiтнiх послуг та продовжити впровадження реформ, запроваджених Урядом, – констатував вiн.

Умови чинного законодавства та практичнi рекомендацiї щодо органiзацiї освiтнього процесу, харчування, транспортування учнiв в умовах поширення коронавiрусу окреслив запрошений на педагогiчну конференцiю в. о. головного санiтарного державного лiкаря Луганської областi Володимир Жданов.

– Я розумiю, що це накладає велику вiдповiдальнiсть на кожного педагога, але ми повиннi всi разом органiзувати безпечне навчання наших дiтей, – наголосив вiн. – Контроль за виконанням всiх заходiв покладається на Держпродспоживслужбу.

Серед спiкерiв конференцiї були також Роман Власенко, голова Попаснянської райдержадмiнiстрацiї; Наталiя Приходько, керівниця вiддiлу освiти, культури, молодi та спорту виконавчого комiтету Чмирiвської сiльської ради Старобiльського району; Iнна Сухаревська, директорка Кудряшiвської ЗОШ I-II ступенiв Кремiнської районної ради; Ольга Коган, завiдувачка обласного ресурсного центру пiдтримки iнклюзивної освiти Луганського обласного iнституту пiслядипломної педагогiчної освiти; Максим Бунєгiн, директор Вищого професiйного училища № 94; Володимир Яковлєв, директор Луганського обласного центру еколого-натуралiстичної творчостi учнiвської молодi; Тетяна Сiдєльнiкова, директор Луганського обласного центру дитячо-юнацького туризму i краєзнавства.

Педагоги i представники мiсцевого самоврядування обговорили питання утримання шкiл територiальними громадами, пiдвищення якостi iнклюзивної освiти, роботу Нової української школи в умовах пандемiї тощо.

Распечатать
© По материалам Луганщина.ua
Наверх