У межах президентської програми «Велике будiвництво» Луганська область поставила за мету у 2020 роцi звести та вiдновити низку спортивних об’єктiв. Якщо говорити конкретно про Кремiнський район, там ремонтнi роботи наразi тривають на територiї обласного спортивного центру «Олiмп» та обласного лiцею-iнтернату «Кадетський корпус iменi героїв Молодої гвардiї»

 

Евелiна БОГДАНОВА

 

СПОРТИВНА ЗАЛА ВПЛИНЕ НА IМIДЖ ОБЛАСТI

ОСЦ «Олiмп» розширює свої можливостi для спортсменiв – для цього будується зала спортивної гiмнастики.

– Об’єкт дуже важливий для Кремiнського району i всiєї Луганщини, – каже Олег Клименчуков, голова Кремiнської райдержадмiнiстрацiї. – Спортивна сфера – одна з вiзитiвок областi. Той факт, що до цього в Українi не збудували жодної спецiалiзованої зали для спортивної гiмнастики, i наразi вона будується в Кремiннiй, багато про що говорить. Пiсля завершення будiвництва сюди, на Луганщину, можна буде залучити спецiалiстiв високого класу. Тут зможуть проводитися не лише районнi й обласнi, але й всеукраїнськi чемпiонати, заходи нацiонального рiвня, кубки України та збори нацiональних команд.

Зазначимо, що «Олiмп» – єдиний центр пiдготовки спортсменiв спорту вищих досягнень у Луганськiй областi з олiмпiйських, паралiмпiйських та неолiмпiйських видiв спорту. На цей час на базi фiзкультурного центру проводять навчально-тренувальнi збори члени збiрної команди України з легкої атлетики, боксу, вихованцi обласної школи вищої спортивної майстерностi, тренуються спортсмени обласних спецiалiзованих шкiл олiмпiйського резерву, обласного лiцею-iнтернату фiзичної культури та спорту, обласної ДЮСШ для iнвалiдiв, iнституту фiзичного виховання Луганського Нацiонального унiверситету та iншi.

Вже проведено реконструкцiю легкоатлетичного ядра стадiону, аналогу якого немає в нашому регiонi. На це витрачено 9,8 млн грн з ДФРР та 1,2 млн грн – з обласного бюджету. На завершальнiй стадiї знаходиться реконструкцiя пiдтрибунних примiщень стадiону, вартiсть робiт складається з коштiв ДФРР – 12,3 млн грн, обласного бюджету – 1,4 млн грн.

– Область залишається помiж лiдерiв у спортивнiй гiмнастицi, не опускаючись нижче 2-3 мiсця в загальному рейтингу з видiв спорту України. За роки незалежностi спортсмени нашої областi – Iгор Коробчинський, Григорiй Мiсютiн, Олександр Береш та iншi – завоювали у складi збiрної команди України 14 олiмпiйських медалей. Гiмнастикою на пiдконтрольнiй територiї Луганщини займаються 316 спортсменiв, з яких 7 – в складi збiрної команди України. Саме тому розвитку цього виду спорту ми придiляємо багато уваги, – пояснює Антон Волохов, начальник Управлiння молодi та спорту Луганської облдержадмiнiстрацiї. – Але й досi в областi був вiдсутнiй зал гiмнастики для тренувань спортсменiв рiвня збiрної України. Президентський проєкт розв'язує це питання.

Вартiсть проєкту з будiвництва зали гiмнастики в ОСЦ «Олiмп» складає 25,3 млн грн. Проєкт так само реалiзується коштами ДФРР – 13,9 млн грн та обласного бюджету – 11,4 млн грн.

Антон Волохов також зазначає, що з реалiзацiєю проєкту «Велике будiвництво» вiдбудеться укрiплення матерiально-технiчного стану спортивної бази, припинення вiдтоку провiдних спортсменiв та тренерiв ключового для областi виду спорту. Полiпшиться iмiдж Луганської областi, як потужного спортивного центру, буде створена основа для розвитку сумiжних видiв спорту – художньої гiмнастики, стрибкiв у воду тощо.

– Разом з тим спортсмени зможуть поєднувати тренування з навчанням у спортивному лiцеї-iнтернатi та Iнститутi фiзичної культури та спорту, що також розташованi в Кремiннiй, – додав Антон Волохов.

За його словами, проєкт планується завершити наприкiнцi листопада поточного року. Керiвник Луганської ОДА Сергiй Гайдай на зустрiчi з громадськiстю Кремiнщини зауважив, що певну суму під час будiвництва єдиної в Українi зали спортивної гiмнастики вдалося зекономити, тому в планах зробити ще й легкоатлетичний манеж.

 

Керівництво ОДА на стадіоні військово ліцею

 

ШЛЯХ ДО СУЧАСНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

А вже у вереснi мають добiгти кiнця роботи з реконструкцiї стадiону КЗ «Луганський обласний лiцей-iнтернат з посиленою вiйськово-фiзичною пiдготовкою «Кадетський корпус iменi героїв Молодої гвардiї».

За даними Департаменту будiвництва, енергозбереження, архiтектури та мiстобудування Луганської облдержадмiнiстрацiї, остаточна вартiсть цього проєкту складає 4,8 млн грн, роботи будуть виконанi коштами обласного бюджету.

– За умови реалiзацiї проєкту лiцеїсти будуть забезпеченi усiм необхiдним для якiсної фiзичної пiдготовки, – зазначає Олег Клименчуков. – До того ж потужностi цього навчального закладу та iнфраструктура, що створюється навколо нього, дозволяє проводити там змагання рiзних рiвнiв з футболу, легкої атлетики та тенiсу. Вважаю дуже важливим, що навчальний заклад такого рiвня знаходиться саме у нас на Кремiнщинi.

Метою реалiзацiї «Великого будiвництва» саме на спортивних об’єктах вiйськового лiцею в Кремiннiй стало як збереження примiщень вiд подальшого руйнування, так i економiя бюджетних коштiв на 35 % по оплатi за енергоносiї. А головне – це полiпшення якостi умов перебування вихованцiв у вiйськовому лiцеї.

– Стадiон, що сьогоднi вiдновлюється, – це зона проведення усiх загальношкiльних заходiв, тому проєкт матиме позитивний вплив на спортивно-оздоровчий розвиток наших дiтей та молодi, – констатує полковник Валерiй Ємбаков, керiвник КЗ «Луганський обласний лiцей-iнтернат «Кадетський корпус iменi героїв Молодої гвардiї». – За пiдтримки областi наш навчальний заклад активно розвивається. З кожним роком цiкавiсть молодi до вiйськового лiцею зростає. Цьогорiч був найбiльший за новiтню iсторiю лiцею конкурс на вступ – за 112 мiсць у конкурснi змагання включились 170 юнакiв з усiх мiст та районiв Луганської областi.

Треба додати, що окрiм будiвництва та реконструкцiї спортивної iнфраструктури, в Кремiнському районi «Велике будiвництво» реалiзується i на дорожнiй iнфраструктурi. За словами голови Кремiнської райдержадмiнiстрацiї району придiляється чи не найбiльша увага з боку обласної влади, i це є запорукою стабiльного розвитку територiї.

Распечатать
© По материалам Луганщина.ua
Наверх