Кремінський район має досить потужний соціально-економічний потенціал. Зазвичай це підтверджується результатами рейтингових досліджень, які складає облдержадміністрація. Стабільно перебуваючи на передових позиціях рейтингу, за підсумками минулого року територія опинилася всього на восьмій сходинці. І хоч у першому півріччі 2020 ситуація почала виправлятися, новий голова Кремінської райдержадміністрації Олег Клименчуков вважає своїм завданнями більше не допускати подібних «гойдалок». Детальніше про сьогодення Кремінщини –
в нашому з ним інтерв’ю

 

Євген КОМАРОВ

 

– Олегу Володимировичу, в РДА ви прийшли зі спорту. Очолювали обласну школу вищої спортивної майстерності. Що підштовхнуло вас до змін у професійній діяльності?

– Це був свідомий крок, зумовлений бажанням використати особистий потенціал в інших, складніших умовах. Я з тих, хто йде назустріч новим життєвим викликам, тому вдячний губернатору та Президенту, що надали мені аванс довіри.

Вважаю, що моя робота у спорті була успішною. Залишив по собі спортивний заклад обласного підпорядкування, діяльність якого чітко налагоджена. Тепер моя мотивація – принести максимальну користь Кремінському району.

 

– Але ж ви розумієте, що внаслідок реформування посада, яку ви нині обіймаєте, може бути скасована?

– Авжеж. З іншого боку, зараз у країні відбуваються історичні зміни, реформа децентралізації є однією з найбільш значущих, тож мені хочеться бути часткою цього процесу та підготувати район до реформування.

Разом із тим хотів би зосередитись на соціально-економічних питаннях. Найважливіше для мене, щоби Кремінський район продовжив розвиватися, став привабливішим для інвесторів, а життя в ньому – більш комфортним для мешканців.

 

Голова райдержадміністрації знайомиться з ходом будівництва спортивної зали Кремінської ЗОШ № 2

 

– До речi, мiсто Кремiнна має унiкальний досвiд, коли розмiр залучених iнвестицiй у кiлька разiв перевищував мiсцевий бюджет. А як справи iз залученням iнвестицiй на районному рiвнi?

– Дiйсно, мiсто Кремiнна бере участь у рiзноманiтних програмах, зокрема й мiжнародних. Але водночас чимало iнiцiатив та проєктiв у Кремiннiй вирiшується спiльними зусиллями.

Наприклад, вiзьмемо переселенцiв, яких у нас близько 20 тисяч. Це багатоаспектна проблема, до вирiшення якої долучилась i ОДА, i РДА. Нещодавно Кремiнський мiськвиконком придбав об’єкт незавершеного будiвництва – багатоквартирний будинок, у якому планується облаштувати житло для переселенцiв. Грошi на це видiлялися з обласного бюджету, і РДА доклала зусиль.

З iнiцiативи РДА розпочалось облаштування вiдомчого житла для медичних працiвникiв на базi колишньої молочної кухнi. Те саме стосується спортивної iнфраструктури. Зараз будується спортивна зала для мiської школи № 2 та спецiалiзована гiмнастична зала. Так само заслуга в цьому i районної, й обласної влади.

Також з метою впровадження енергозбережних технологiй вiдбувається замiна вiкон та дверей у Краснорiченськiй ЗОШ та Кремiнськiй школi № 3. Цi проєкти були iнiцiйованi, розпочатi, профiнансованi районом.

Щодо безпосередньо iнвестицiй. У травнi поточного року РДА оновила анкети потенцiйних об’єктiв iнвестування типу «Brownfield» та «Greenfield» та передала їх до Луганської ОДА.

З метою залучення iнвестицiй вдосконалюємо роботу ЦНАПу, створюємо iнформацiйний банк щодо вiльних земельних майданчикiв та промислових площ.

На територiї району дiє пiдприємство з iноземними iнвестицiями (5,95 млн дол.) – це ТОВ «Вiко-Україна», яке спецiалiзується на виробництвi меблiв для магазинiв та офiсiв. Фабрика постiйно розширює ринки збуту, поставляючи свою продукцiю в магазини та торговельнi мережi України, Казахстану, Бiлорусi, Молдови, Болгарiї. Експортнi операцiї в районi також здiйснюють ТОВ «НВП «Аеромех», ФОП Лагно Любов Павлiвна, ТОВ «Фiдлайф», ФОП Музиря Дмитро Сергiйович, ПП «Владар».

До речi, про пiдготовку до майбутнiх змiн. Спiльно з представниками рiзних гiлок влади та громадськiстю ми вже розробляємо «Стратегiю розвитку» майбутньої Кремiнської ОТГ, розраховану до 2027 року. Робота над нею триватиме до жовтня.

 

– На територiї Кремiнщини в межах президентської програми «Велике будiвництво» ремонтується дорога Нова Астрахань – Боровеньки. В якому станi iншi дороги району?

– Кремiнський район називають «захiдними воротами Луганщини», адже саме нашими трасами здiйснюється сполучення з Харковом та Києвом. Але тривалий час цi дороги не ремонтувалися, тож не дивно, що до нас надходить чимало звернень з приводу горезвiсного «дорожнього питання».

Позитиву додає те, що на ремонт дорiг Луганщини видiлено понад 3 млрд грн – це велика заслуга обласного керiвництва та особисто голови ОДА Сергiя Гайдая.

Хотiлося б, аби було вiдремонтовано дорогу Р-66, що веде на Сватове, i вже ухвалене рiшення стосовно цього. Також є рiшення щодо ремонту мосту на об’їзнiй дорозi довкола Кремiнної.

Те, що почали ремонтувати дороги державного значення, – це вже крок уперед. Невдовзi дiйдуть руки i до мiсцевих автошляхiв.

 

Урочисте відкриття інклюзивно-ресурсного центру

 

– Оцiнiть, будь ласка, районний бюджет нинiшнього року, наскiльки стабiльно вiн наповнюється?

– Бюджет досить стабiльний. За пiдсумками першого кварталу до загального фонду надiйшло 52 473,1 тис. грн, що становить 100,6 % до затвердженого обсягу. Трансферти з державного та мiсцевих бюджетiв виконанi в сумi 35581,7 тис. грн. Зокрема, надiйшла базова дотацiя – 12336,9 тис. грн.

Власнi доходи загального фонду районного бюджету за I квартал 2020 року на 93,4 % складаються з надходжень податку та збору на доходи фiзичних осiб, 4,3 % становить рентна плата за користування надрами (рентна плата в районi найвища в областi). Ще 0,5 % дали неподатковi надходження.

Найбiльшими платниками звiтного перiоду є вiддiл освiти Кремiнської РДА, ТОВ «Куб-Газ», КУ «Кремiнське РТМО», ТОВ «Укрспецгеологiя», ДП «Кремiнське лiсомисливське господарство», «Харкiвтрансгаз», ТОВ «Фiдлайф», вiддiл культури Кремiнської РДА, ТОВ «Укркарбо».

 

– Чи вплинув карантин на наповнюванiсть районного бюджету?

– Десь недоотримали кошти, але в чомусь i заощадили, адже з березня не працювали школи, дитячi садки, не проводились культурно-масовi та спортивнi заходи.

Залишки ми спрямували на iншi потреби: пiдготовку шкiл до нового навчального року, утримання медичних закладiв. Тобто заощадженi кошти повернуться у бюджетнi установи, але за iншими напрямами.

 

– Якi поточнi проблеми турбують вас як керiвника РДА?

– Кремiнський край має величезний рекреацiйно-оздоровчий потенцiал, який сьогоднi, на жаль, повнiстю не використовується. Вiзьмемо ДП «Санаторiй «Озерний»: ранiше тут оздоровлювалися сотнi вiдпочивальникiв, але зараз вiн переживає не найкращi часи. I хоча цей об’єкт не належить до районної власностi, мене, як керiвника РДА, хвилює його подальша доля.

Тому проводимо робочi наради, готуємо пропозицiї щодо подальшого iснування санаторiю: чи вiн працюватиме як реабiлiтацiйний центр обласного значення, чи iснуватиме в iншiй якостi – все це має бути вирiшене iз залученням обласних фахiвцiв та ресурсiв.

Ще одна проблема – утримання КП «Кремiннатеплокомуненерго», яке обслуговує об’єкти не тiльки районного, але й обласного пiдпорядкування: кадетський корпус, спортивний лiцей, обласну школу-iнтернат. Переведення споживачiв на автономне опалення призвело до того, що пiдприємство стало збитковим: борги перед постачальниками газу становлять понад 20 млн грн.

Як бути далi? Намагаємось знайти оптимальний вихiд з ситуацiї, постiйно контактуємо з обласною владою. Бо зволiкання негативно вплине не тiльки на районнi, але й обласнi структури.

 

– Чи все гладко в районнiй медицинi?

– Пiд час реформування первинної ланки вдалося зберегти всi лiкувальнi заклади – 7 амбулаторiй i 15 фельдшерських пунктiв. За програмою «Доступна медицина» було побудовано 2 амбулаторiї. Також на кошти районного та обласного бюджету було придбано нове обладнання, 9 службових авто, 9 комплектiв телеобладнання.

Але є у первиннiй ланцi i проблеми, серед яких – оновлення матерiально-технiчної бази фельдшерських пунктiв та проведення капiтальних ремонтiв примiщень. Ймовiрно, що невдовзi можливий кадровий дефiцит.

У КНП «Кремiнська багатопрофiльна лiкарня» залишається гострим питання забезпечення лiками представникiв пiльгових категорiй, оплати медичних оглядiв, органiзацiї харчування, забезпечення паливно-мастильними матерiалами, оплати комунальних послуг.

Для сталого утримання пiдприємства рiшенням райради була затверджена програма пiдтримки КНП та видiленi кошти в розмiрi 19 млн грн.

 

– Уся територiя Луганщини поступово виходить з карантину. Як цей процес вiдбувається у Кремiнському районi?

– Завдяки оперативному реагуванню обласної влади, на Луганщинi показники захворюваностi найнижчi по країнi. У Кремiнському районi було зафiксовано шiсть випадкiв COVID-19 у Варварiвцi, але спалах вдалося своєчасно локалiзувати.

Ми не знаємо, наскiльки потужною буде друга хвиля, коли вона настане. Тож зарано розслаблятися. Поширення iнфекцiї в Українi демонструє невтiшну динамiку. В разi недотримання карантинних обмежень не виключено, що їх доведеться посилювати.

Распечатать
© По материалам Луганщина.ua
Наверх