Цьогорiч УВКБ ООН святкує своє 70-рiччя, i вже 25 з них Представництво Агентства ООН у справах бiженцiв працює в Українi. З 2014-го
УВКБ ООН розгорнуло 5 польових офiсiв на Сходi України. Про роботу одного з них – в iнтерв’ю з Олександрою Литвиненко, радницею з питань захисту польового офiсу Агентства ООН у справах бiженцiв в Українi в Сєвєродонецьку

 

Евелiна БОГДАНОВА

 

– Якi функцiї виконує польовий офiс?

– На пiдконтрольнiй територiї це допомога з вiдновлення житла, зруйнованого внаслiдок збройного конфлiкту, а також захист, в межах якого ми надаємо безкоштовну юридичну допомогу, супроводжуємо, зокрема, в судах, наших бенефiцiарiв – внутрiшньо перемiщених осiб або осiб, постраждалих внаслiдок збройного конфлiкту, що проживають уздовж лiнiї зiткнення.

Також ми проводимо протекшен-монiторинг, реалiзуємо проєкти, спрямованi на мирне спiвiснування ВПО з мiсцевим населенням. Є проєкти, де ми пiдтримуємо iнiцiативи мiсцевих громад, активiстiв, волонтерiв i НГО.

Робота двох польових офiсiв, що знаходяться в Луганську та Донецьку, бiльше сфокусована на роздаваннi гуманiтарної допомоги.

 

– Свою дiяльнiсть ви здiйснюєте разом з органiзацiями-партнерами. Багато їх на Луганщинi?

– Цьогорiч в Луганськiй областi ми спiвпрацюємо з 4
НУО-партнерами. Це Норвезька рада у справах бiженцiв (NRC). Зараз у Луганськiй областi вони реалiзують лише юридичний компонент, а у 2015-2019 рр. були нашими партнерами i з вiдновлення житла.

Фахiвцi з БФ «Право на захист» супроводжують позови, здiйснюють монiторинговi мiсiї.

Ще партнер – ГМ «Пролiска». Вони займаються iндивiдуальним соцiальним супроводом, наприклад, вiдновлення статусу особи, щоб людина змогла оформити собi соцiальну допомогу.

Також ми разом з ГМ «Пролiска» запустили в Станицi Луганськiй два електрокари. Реалiзовуємо проєкти з благоустрою закладiв соцiального напряму. Вже створено 20 центрiв громад в трьох прифронтових районах – просторiв, де самоорганiзовуються мiсцевi жителi, а волонтери проводять рiзноманiтнi активностi. Ми поставляємо туди обладнання, яке їм необхiдно. Наприклад, швацькi машинки. У бiльшостi центрiв громад ми облаштували дитячi кiмнати.

I четвертий партнер – БФ «Слов’янське серце». Вони надають консультацiї в межах запобiгання гендерному насиллю.

 

– Як взаємодiєте з Луганською облдержадмiнiстрацiєю?

– Перед тим, як iмплементувати якийсь проєкт i надати допомогу, ми проводимо консультацiї з обласною, районними адмiнiстрацiями, сiльрадами. Зустрiчi цi регулярнi, адже облдержадмiнiстрацiя найкраще знає про всi потреби територiй областi.

 

– Не зупиняли роботу пiд час пандемiї?

– Навпаки. Зважаючи на пандемiю COVID-19, команда УВКБ ООН у Сєвєродонецьку розробила та впровадила проєкти швидкого впливу (QIP), щоб допомогти збiльшити потенцiал 18 медичних закладiв.

Ми не можемо надавати допомогу у виглядi медобладнання, це не наш мандат, але разом з ГМ «Пролiска» мобiлiзували громади, надали їм матерiали, з яких на базi центрiв громад активiсти пошили бiльш нiж 21 тис. масок.

За три мiсяцi карантину ми надали допомоги закладам соцзахисту, медзакладам, пунктам пропуску, iншим iнституцiям Луганської областi на суму майже 70 тис. долл. США. Це були санiтайзери, медичнi рукавицi, респiратори, безконтактнi термометри, дезактин, паперовi рушники, рiдке мило, матерiали для шиття масок, канiстри для води, постiльна бiлизна тощо.

 

– Чи передбачена у дiяльностi офiсiв УВКБ ООН пiдтримка об’єднаних громад?

– Сьогоднi наша робота сфокусована бiля лiнiї зiткнення. В силу рiзних причин ОТГ в цiй зонi створено не було. Ми очiкуємо, що цьогорiч там будуть створенi 5 громад, i вже починаємо монiторити їхнi потреби.

А взагалi, для нас громади – це люди, якi проживають в населеному пунктi. Ми допомагаємо мiсцевим громадським органiзацiям. Наприклад, в Пшеничному пiдтримали проєкт молодiжної органiзацiї, яка почала шити екосумки та роздавати їх людям. У Станицi Луганськiй у нас є ГО, якiй ми придбали батут та апарат для виробництва солодкої вати. Тепер вони щороку об’їжджають усi села району, роблять дiтям свято. В Орiховому надали електровелосипед фельдшеру ФАПу.

 

– Якi країни найбiльш активнi в наданнi допомоги Українi?

– Дiяльнiсть УВКБ ООН майже повнiстю залежить вiд добровiльних внескiв з боку урядiв, мiжнародних суб’єктiв та надзвичайного фонду ООН, а також вiд внескiв з боку фондiв та приватних донорiв. Головнi донори – це США, Японiя, ЕСНО, Велика Британiя, Нiмеччина, Норвегiя, Швецiя, Данiя, Канада, Фiнляндiя та Естонiя

Распечатать
© По материалам Луганщина.ua
Наверх