Сватівський район вже кілька років поспіль входить до трійки кращих за соціально-економічним розвитком в Луганській області. Тут стабільно працюють підприємства переробної та харчової промисловості, є розгалужена соціальна інфраструктура. Окрім того, Сватове – ще й «залізничні ворота» Луганщини, які забезпечують сполучення регіону з іншими куточками країни. Тож не дивно, що наше спілкування з головою Сватівської РДА Валерієм Честних розпочалось із питання, як району вдається утримувати лідерські позиції

 

Євген КОМАРОВ

 

– Тривалий час в районi налагоджувався ефективний механiзм реалiзацiї господарських планiв та соцiальних програм. Тому намагаємось не тiльки зберегти вже напрацьований багаж, але й примножити його, – зазначає Валерiй Станiславович. – Цього року Департамент економiки Луганської облдержадмiнiстрацiї визнав Сватiвський район кращим за показником «Доступнiсть та якiсть послуг» у сферi освiти та охорони здоров’я. Високо було оцiнено також «Доступнiсть та якiсть послуг» у сферi культури i спорту та «Iнвестицiйний розвиток» – тут у нас другi показники по областi. До трiйки кращих сватiвчани також увiйшли у номiнацiї «Економiчна ефективнiсть».

 

 

Голова Луганської облдержадміністрації Сергій Гайдай
знайомиться з роботою Сватівської районної лікарні

 

– А що саме робиться для активiзацiї господарського життя в районi?

– Всi нинiшнi кроки вiдображенi у «Планi перспективного розвитку Сватiвського району на 2019-2021 роки». Там заплановано низку проєктiв, пов’язаних з розвитком реального сектору економiки. Серед них – закупiвля обладнання для виробництва сирокопченої ковбаси та реконструкцiя примiщень, придбання обладнання для лiнiї з виробництва кетчупiв та майонезу, реконструкцiя тваринницького примiщення для великої рогатої худоби, придбання бджолосiмей тощо.

Керiвництво району розумiє, що сватiвчани чекають на тривале економiчне зростання. Децентралiзацiя сприятиме появi додаткових коштiв у громадi, тому цi кошти необхiдно конвертувати у перспективнi довгостроковi проєкти, новi робочi мiсця та зовсiм незайвi фiнансовi «iн’єкцiї» в районний бюджет.

У нас вже є приклади, коли пiдприємницька iнiцiатива пiдштовхує економiчнi процеси на мiсцях. Багатьом вiдома продукцiя заводу продовольчих товарiв. Вiднедавна там виробляють не тiльки соняшникову олiю, а й смачнi соуси та кетчупи. Там же в процесi налагодження знаходиться лiнiя з виробництва фiрмового майонезу. На територiї заводу продтоварiв виготовляється також живе пиво та безалкогольнi напої.

Далеко за межами Сватiвщини вiдомi нашi ковбаснi вироби, а ще – продукцiя родини Васильєвих «Медове джерело». До речi, в асортиментi останнiх не просто мед, а й квiтковий пилок, засоби косметичного догляду та «медовуха».

Реалiзацiя подiбних проєктiв дає можливiсть створювати додатковi робочi мiсця та пiдвищувати потужностi мiсцевого виробництва.

 

– Якщо говорити про поточний час, як для соцiально-економiчного розвитку залучаються бюджетнi кошти?

– Спiльно з обласною владою реалiзуємо проєкт «Схiд i Захiд разом: будуємо довiру зi шкiльної парти». У його межах було обладнано кабiнет української мови та лiтератури Сватiвської гiмназiї. За кошти з обласного бюджету (близько 100 тис. грн), у кабiнетi зробили ремонт. Ще на 145 тис., видiлених з держбюджету, для кабiнету придбали меблi, тематичнi стенди та мультимедiйний iнтерактивний комплекс.

У межах Надзвичайної кредитної програми для вiдновлення України на територiї Сватiвського району реалiзовується чотири проєкти загальною вартiстю 31,77 млн грн.

Першочергова увага придiляється реалiзацiї комплексного проєкту модернiзацiї та ремонту Сватiвського РТМО. Загальна його вартість – без малого 14 млн грн.

Також проводитиметься реконструкцiя будiвлi Центру надання адмiнiстративних послуг Рудiвської сiльради (2,4 млн грн) i капiтальний ремонт примiщення ЦНАПу в Мiстках (6,8 млн грн).

На капiтальний ремонт аварiйних дiлянок та об’єктiв КП «Сватiвський водоканал» планується витратити ще
8,48 млн грн.

На видатки розвитку в бюджетi району на сьогоднi передбачено 26,1 млн грн. За рахунок власних надходжень планується видiлити 339,8 тис. грн на виготовлення кошторисної документацiї проєкту капiтального ремонту примiщень першого поверху будiвлi головного корпусу КНП «Сватiвська багатопрофiльна лiкарня».

 

Ремонт траси Чугуїв – Мілове

 

– Безпроблемних територiй, як вiдомо, не буває. Над якими найбiльш вразливими дiлянками потрiбно працювати зараз?

– Зокрема, це ЖКГ. Очиснi споруди у Сватовому введенi в експлуатацiю у 1993 роцi. З того часу частковий ремонт там вiдбувався лише раз – сiм рокiв тому. Об’єктивно, наразi стан очисних споруд та устаткування не вiдповiдають сучасним вимогам. Тому недопущення забруднення стоками довкiлля та поверхневих вод – одна з прiоритетних задач, яку потрiбно негайно вирiшувати.

Ще одна не менш важлива проблема – це стан сватiвського полiгону твердих побутових вiдходiв. Щорiчно на полiгон вивозиться близько 20 тис. м3 смiття та рiзного непотребу. Вже цього року вiн буде переповненим та нездатним забезпечити подальше розмiщення ТПВ. Для вирiшення проблеми треба збiльшити обсяги полiгону.

Мешканцiв Сватового забезпечує питною водою МКП «Сватiвський мiський водоканал». Iнших джерел водопостачання немає. А проте зношенiсть насосного обладнання та водопровiдної мережi досягла вже 80 вiдсоткiв! Також треба вiдзначити, що в багатьох населених пунктах Сватiвського району, як i в цiлому по областi, в джерелах громадського та iндивiдуального нецентралiзованого господарсько-питного водопостачання питна вода не вiдповiдає санiтарним вимогам.

Тому райдержадмiнiстрацiєю пiдготовлено програму «Забезпечення мешканцiв Сватiвського району якiсною питною водою на 2018-2020 роки». Згiдно з програмою, потрiбно обладнати станцiї доочищення питної води на системах централiзованого водопостачання. Першочергово потрiбно забезпечити якiсне водопостачання освiтнiх закладiв, лiкарень i амбулаторiй. У зв’язку з обмеженим районним фiнансуванням реалiзовано лише частину запланованого. Отже, необхiдно залучати й iншi кошти.

Також турбує стан протипожежного захисту шкiл. З районного бюджету в повному обсязi видiляються кошти лише на комунальний позамiський заклад оздоровлення та вiдпочинку «Гончарiвський». Стан протипожежної безпеки iнших закладiв вимагає негайного покращення. Кожен iз 20 закладiв загальної середньої освiти має бути забезпечений автоматичною установкою пожежної сигналiзацiї, пристроєм захисту вiд розрядiв блискавки. Так само всюди має бути проведена вогнезахисна обробка дерев’яних конструкцiй горищних примiщень тощо.

Ця проблема – не нова, але зрушити її з мiсця непросто, бо вiдсутнє належне фiнансування. Наразi з мiсцевого бюджету видiленi кошти, але їх хронiчно не вистачає, потрiбна державна пiдтримка.

 

– Напевно, можна сказати, що у перелiку проблем не останнє мiсце посiдає стан автошляхiв. Як у 2020 роцi вiдбуватиметься вiдновлення дорiг на Сватiвщинi?

– Сватiвський район розташований в центрi кiлькох важливих транспортних розв’язок. Експлуатацiя шляхiв шалена, зношенiсть чимала: у районi потребує негайного ремонту 145,1 км дорiг державного та 253,8 км обласного значення. Причому ямковi ремонти вже не здатнi вирішити проблему.

Станом на початок квiтня у районi триває поточний середнiй ремонт автомобiльної дороги загального користування державного значення Н-26 «Чугуїв – Мiлове» (через Старобiльськ)
на дiлянцi км 148 + 000 –
км 158 + 000 (мiж населеними пунктами Сватове-Мiстки).

Також у межах проєкту президента України «Велике будiвництво» найближчим часом буде вiдремонтовано семикiлометрову дiлянку автошляху мiсцевого значення «Нижня Дуванка – Лозно-
Олександрiвка – КПП «Петрiвка». Середнiй ремонт цiєї дооги розпочато на початку березня поточного року.

За дорученням голови Луганської обласної державної адмiнiстрацiї Сергiя Гайдая вiдновлення дороги в Сватiвському районi курує керiвник управлiння розвитку та утримання автомобiльних дорiг Андрiй Чумак. Увесь обсяг вiдновлювальних робiт заплановано завершити на початку липня 2020 року.

Додам, що до кiнця цього року планується виконати ще й капiтальний ремонт дороги «КПП «Дьомiно – Олександрiвка» – Сватове – Лисичанськ – Луганськ»
вiд межi Троїцького району до виїзду iз селища Нижня Дуванка, загальна протяжнiсть – понад 17 кiлометрiв.

 

Голова райдержадміністрації Валерій Честних та голова районної ради
Віта Сліпець на зустрічі з радником губернатора Миколою Надулічним

 

– Давайте поговоримо про готовнiсть медичних закладiв району до спалаху коронавiрусу. Наскiльки профiнансованi потреби лiкарень?

– Пiсля впровадження карантинних заходiв для попередження та лiквiдацiї можливої загрози для Сватiвської лiкарнi за рахунок районного бюджету було придбано медичне обладнання на суму 1,654 млн грн. Окрiм того, на найближчiй сесiї районної ради планується видiлити додатковi кошти для боротьби з епiдемiєю.

 

– Нещодавно пресслужба ОДА повiдомила, що у Сватiвському районi представники влади спiльно з аграрiями ухвалили рiшення фiнансово пiдтримати медичнi заклади iз розрахунку 10 гривень з одного гектару рiллi. Будь ласка, подiлiться подробицями цiєї домовленостi.

– Керiвники агроформувань району, якi були запрошенi на засiдання тимчасової районної протиепiдемiчної комiсiї, самi виявили iнiцiативу пiдтримати медзаклади. Ми щиро дякуємо людям, якi вiдгукнулися та вже надали допомогу. Невдовзi пiсля того, як пропозицiя була оприлюднена, на спецiальний рахунок надiйшло вже близько 400 тис. грн.

Iнiцiативу пiдхопили очiльники благодiйних органiзацiй та представники бiзнес-структур. Спасибi й головi Асоцiацiї громадських органiзацiй осiб з iнвалiднiстю Миколi Надулiчному, який за дорученням губернатора Сергія Гайдая  передав до Сватiвського терцентру соцiального обслуговування медичнi маски.

Наразi Сватiвська багатопрофiльна лiкарня має тижневий НЗ засобiв iндивiдуального захисту, дезiнфiкуючих та антисептичних засобiв, медикаментiв, якi будуть використовуватись у боротьбi з COVID-19.

Також маємо вiдповiдний запас на весь перiод карантину.

 

Фото: Сватове.city, Олександр Павленко

 

Распечатать
© По материалам Луганщина.ua
Наверх