Державною регуляторною службою України підбито підсумки виконання у 2019 році місцевими органами виконавчої влади вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», повідомляє Луганська ОДА.

За загальним рейтингом дотримання місцевими органами виконавчої влади вимог та принципів державної регуляторної політики серед 25-ти регіонів України Луганська область посіла 2 місце (у 2018 – 3 місце, 2017 – 6, 2016 – 9, 2015 – 10).

Разом із тим, за рейтингом принципу передбачуваності при здійсненні регуляторної діяльності Луганщина стала першою. Розроблення проєктів регуляторних актів здійснювалось відповідно до Плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів Луганської обласної державної адміністрації на 2019 рік, який було затверджено з дотриманням вимог та термінів, визначених Законом.

За рівнем дотримання відповідності проєктів регуляторних актів вимогам та принципам державної регуляторної політики область посіла 3 місце. Із 8 проєктів регуляторних актів, поданих у минулому році до ДРС, всі були розроблені Департаментом економічного розвитку, зовнішньоекономічної діяльності та туризму облдержадміністрації та стосувались затвердження тарифів на платні медичні послуги.

За рейтингом у частині підготовки аналізу регуляторного впливу до проєктів регуляторних актів область здобула 2 місце. При підготовці аналізу регуляторного впливу до розроблених проєктів регуляторних актів облдержадміністрації виконувались вимоги Закону та постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта» зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 № 1151.

ДРС проаналізовано дотримання місцевими органами виконавчої влади вимог Методики в частині оцінки альтернативних способів вирішення проблеми, що потребує державного втручання, в тому числі проведення розрахунків витрат суб’єктів господарювання та держави на впровадження регулювання. За рівнем дотримання вимог Методики під час здійснення аналізу регуляторного впливу область посіла 2 місце.

Проаналізовано рівень дотримання вимог Методики в частині проведення М-Тесту як інструменту вимірювання впливу регулювання на малий бізнес. В Луганській області спостерігався високий рівень виконання вимог Закону та Методики щодо підготовки М-тесту. За рейтингом дотримання вимог Методики щодо підготовки М-Тесту область здобула 4 місце.

За загальним рейтингом дотримання органами виконавчої влади вимог Методики Луганщина посіла 2 місце.

Також здійснено моніторинг дотримання місцевими органами виконавчої влади вимог Закону щодо обов’язковості погодження проєктів регуляторних актів з ДРС. У Луганській області протягом 2019 року не виявлено жодного випадку прийняття регуляторних актів без погодження. За рейтингом дотримання вимоги щодо обов’язковості погодження проєктів регуляторних актів з ДРС область перебуває на 1 місці.

ДРС проаналізовано: рівень дотримання вимоги Закону щодо відстеження результативності дії прийнятих регуляторних актів; кількісні показники ефективності проведення заходів з відстеження результативності дії регуляторних актів; рівень виконання органами виконавчої влади власних рішень про необхідність скасування/внесення змін до регуляторних актів, прийнятих за результатами відстеження результативності їх дії.

За рейтингом дотримання місцевими органами виконавчої влади вимоги щодо відстеження результативності дії регуляторних актів Луганщина здобула 3 місце.

Регуляторна політика – це інструмент, за допомогою якого країни світу дотримуються балансу інтересів між державою, підприємцем і споживачем, досягають зменшення бюрократичного навантаження на малий бізнес, а також збільшують конкурентоздатність бізнес-середовища.

Распечатать
© По материалам Луганщина.ua
Наверх