Сватiвщина – потужний сiльськогосподарський край. Як i всюди, тут тривають процеси змiн, впровадження реформ. Саме про них говоримо з Вiтою Слiпець, головою Сватiвської районної ради

 

Евелiна БОГДАНОВА

 

– Наша розмова вiдбувається напередоднi Дня робiтникiв сiльського господарства. Скажiть, яким став цей рiк для аграрiїв Сватiвщини?

– У нас дiють 177 агроформувань. Маємо в обробiтку 111,1 тис. га рiллi. Посідаємо першi мiсця в областi за валовим збором. За пiдсумками жнив 2019 року зiбрали 118,3 тис. тонн раннiх зернових культур, середня врожайнiсть – 36,8 ц/га.

 

– З якими проблемами стикаються сiльгоспвиробники?

– В цiлому проблеми сватiвських аграрiїв особливо не вiдрiзняються вiд проблем аграрiїв по всiй областi. Одна з основних – низька цiна на сiльгосппродукцiю. Це не дає господарствам можливостi для розвитку: купiвлi нової технiки, якiсного насiннєвого матерiалу, впровадження нових технологiй.

До того ж ми маємо вщент розбитi автошляхи саме там, де працюють аграрiї. Цiни на паливо, добрива, посадковий матерiал високi, а на продукцiю – низькi саме через поганi дороги.

Крiм того, у нас дуже низькi закупiвельнi цiни на молоко, не завжди вчасно розраховуються молокозаводи з господарствами, через що скорочується поголiв’я великої рогатої худоби.

На мою думку, причиною низки проблем є вiдсутнiсть цiльової стратегiї галузевого розвитку, де б держава виступила регулятором. Аграрiї хочуть знати, за якими правилами будуть далi жити. I щоб цi правила не змiнювалися «щомiсяця».

 

– Далеко за межами Луганщини вiдома сватiвська олiя. Як справи на пiдприємствах переробки та чи є перспектива вiдкриття нових?

– На територiї району iснує два потужних пiдприємства, якi спецiалiзуються на переробцi насiння олiйних культур – це ТОВ «Сватiвська олiя» та ТОВ «Слобожанський завод продтоварiв».

У Сватiвському районi виробництво соняшнику складає 100-120 тисяч тонн. Потужнiсть переробки соняшнику ТОВ «Сватiвська олiя» така ж, але сiльськогосподарськi виробники району шукають iншi ринки збуту, бо ОЕЗ ставить дуже низькi цiни на закупiвлю сировини. Причина – висока собiвартiсть переробки, бо нiякої модернiзацiї виробництва не було майже з 50-х рокiв. Власники хочуть отримувати високi прибутки, не вкладаючи коштiв.

На територiї району також дiють пiдприємства з переробки м’яса, кондитерського соняшнику та лиття для металургiї. А отже перспектива для iнвесторiв є.

 

– На Луганщинi планують укрупнювати райони. Частиною якого об’єднання планується зробити Сватiвщину?

– На територiї, пiдконтрольнiй Українi, планується створити три райони. Сватiвщину вiднесли до складу Старобiльського.

Вважаю, укрупнення районiв повинно базуватися виключно на економiчних складових. На думку фахiвцiв, найкраща модель – це об’єднання 3 районiв: Троїцького, Кремiнського та Сватiвського. Це сiльськогосподарськi райони з наявнiстю залiзничного сполучення, державних автошляхiв тощо. Готова на цифрах доводити доцiльнiсть створення такого об’єднання.

У разi створення одного району на базi 6 теперiшнiх районiв Луганщини через малу щiльнiсть населення, велику протяжнiсть територiї погiршиться доступ до соцiальних та iнших видiв послуг. Середня щiльнiсть населення в Луганськiй областi складає 118 чол./кв. км, з них у Сватiвському районi – 20 чол./кв. км, Троїцькому – 12 чол./кв. км, Кремiнському – 23 чол./кв. км. Тож перед прийняттям рiшення на найвищих щаблях державної влади потрiбно ще раз виважено розглянути всi «за» i «проти».

 

– На Сватiвщинi вже створено двi ОТГ. Як вiдбувається подальший хiд децентралiзацiї?

– Вважаю, саме сiльськогосподарськi райони будуть потужними i спроможними в адмiнiстративних межах своїх районiв. На сьогоднi проведено громадське обговорення з питання можливого добровiльного об’єднання територiальних громад Новомикiльської сiльської ради з територiальною громадою мiста Сватове, с. Сосновий, с. Дачне, с. Змiївка Сватiвської мiської ради з адмiнiстративним центром у мiстi Сватове в межах вiдповiдного перспективного плану в Сватiвську мiську ОТГ.

 

– Тим часом в Сватiвському районi поки не створено жодної опорної школи. Чому?

– Опорних шкiл в районi немає не тому, що ми не розумiємо переваг від цього. По-перше, слiд визначитися, як територiально будуть створенi ОТГ. А по-друге, для нас важлива саме безпека дiтей – це вiдремонтованi автошляхи, комфортабельнi автобуси, освiтлення вулиць, системне обслуговування дорiг службами, особливо взимку. Цього немає, тому наразi ми готуємо звернення в пiдтримку фiнансування малокомплектних шкiл Луганської i Донецької областей.

 

– Пройшло 4 роки з моменту пожежі на складi боєприпасiв у Сватовому. Чи усi наслiдки усуненi, чи всi постраждалi отримали компенсацiю?

– Знаєте, сватiвчани й досi морально не можуть вiдiйти вiд пережитого, i до цього часу не можуть отримати матерiальної компенсацiї вiд держави за нанесенi збитки. Про наслiдки можна говорити дуже багато – це зруйнованi будинки, вибитi вiкна та пошкодженi балкони. 31 жовтня на засiданнi сесiї Верховної Ради була ухвалена Постанова про утворення тимчасової слiдчої комiсiї для розслiдування пожеж i вибухiв на складах боєприпасiв. У Сватовому також. Можливо, зi створенням слiдчої комiсiї справа зрушить з мiсця.

Распечатать
© По материалам Луганщина.ua
Наверх