Спецiалiсти Служби зайнятостi вiдповiдають на найпоширенiшi питання вiд шукачiв роботи

«Я перебуваю на облiку служби зайнятостi у Рубiжному, але планую переїхати на постiйне мiсце проживання до столицi. Чи потрiбно менi самостiйно подавати документи у Київський центр зайнятостi, чи це зроблять автоматично?»

У разi бажання зареєстрованого безробiтного здiйснювати пошук роботи, отримувати виплату матерiального забезпечення на випадок безробiття та соцiальнi послуги в iншому центрi зайнятостi така особа подає до обраного центру зайнятостi вiдповiдну заяву.

З дня подання такої заяви реєстрацiя у попередньому центрi зайнятостi, в якому особа набула статусу безробiтного та отримувала соцiальнi послуги i матерiальне забезпечення, припиняється.
Перереєстрацiя безробiтного в центрi зайнятостi, до якого вiн звернувся, здiйснюється наступного дня пiсля подання вiдповiдної заяви.

«Чи може Державна служба зайнятостi запропонувати менi офiцiйну роботу закордоном?»

У межах Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Держави Iзраїль про тимчасове працевлаштування українських працiвникiв в окремих галузях на ринку працi Держави Iзраїль, служба зайнятостi сприяє тимчасовому працевлаштуванню чоловiкiв вiком вiд 25-50 рокiв в окремих галузях на ринку працi Держави Iзраїль.

Термiн «тимчасове працевлаштування» означає законне працевлаштування громадянина України в Iзраїлi в конкретнiй галузi роботодавцем, у якого є дiйсний дозвiл на працевлаштування iноземного працiвника, виданий Урядом Держави Iзраїль вiдповiдно до законодавства Iзраїлю, положень, правил, процедур i рiшень Уряду Держави Iзраїль на обмежений перiод часу, пiсля якого громадянин України повинен залишити Iзраїль.

Бiльш детальну iнформацiю
Ви можете отримати:
– за телефонами:097-2025588, 099-2025588, 093-2025588
– на сайтi: www.dcz.gov.ua, www.israeljobofficial.org.ua

«Мiй син навчається у 8 класi. Наступного року треба вирiшувати, де вчитися далi. Чула, що у центрi зайнятостi проводять тестування, яке допоможе обрати майбутню професiю. Як скористатися такою можливiстю?»

Щоб допомоги молодi вiд 14 рокiв краще зрозумiти себе та зробити свiдомий вибiр майбутньої професiйної дiяльностi, службою зайнятостi запроваджено веб-базовану платформу «Моя професiя: консультацiйна мережа» для онлайн-тестування.

Користувач платформи має змогу пройти тестування з будь-яких електронних носiїв, у яких є доступ до мережi Iнтернет, зареєструвавшись самостiйно на ресурсi myprofession.com.ua, або пройти тестування пiд керiвництвом фахiвця з профорiєнтацiї служби зайнятостi за посиланням: test.myprofession.com.ua. Для цього достатньо зв’язатись з профконсультантом найближчого центру зайнятостi, заявити про своє бажання та отримати унiкальний код доступу. Проаналiзувати отриманi результати можна самостiйно або з батьками, але краще зрозумiти результати тесту допоможуть фахiвцi центру зайнятостi.

Потрапити на консультацiю з професiйної орiєнтацiї можливо, скориставшись сервiсом «Електронна черга» на сайтi dcz.gov.ua, де необхiдно обрати консультацiю залежно вiд мети: отримання консультацiї щодо вибору/змiни професiї (тестування); отримання консультацiї з питань професiйної орiєнтацiї.

Распечатать
© По материалам Луганщина.ua
Наверх