Сєвєродонецька громада не лише найбільша на Луганщині, але й уже восьмий рік виконує функції обласного центру. Тут нині зосереджена майже вся необхідна для життєдіяльності регіону інфраструктура: соціальна, освітня, адміністративна тощо. Ну і загалом Сєвєродонецьк – це фактично обличчя області. Тож питань до керівника громади ніколи не бракує. До вашої уваги – заключне цьогоріч інтерв’ю з головою Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Олександром Стрюком

 

Євген КОМАРОВ

 

– Олександре Сергійовичу, у передноворічних інтерв’ю прийнято підбивати підсумки. Давайте не будемо відходити від традицій та почнемо з характеристики 2021 року?

– Якщо 2020-й був для всіх нас часом викликів та випробувань, то у 2021-му військово-цивільна адміністрація змогла показати наочно ефективність своєї роботи. Ми не витрачаємо кошти бюджету на якісь точкові об’єкти, щоб залатати «дірки», а підходимо до проблем комплексно.

Ви бачите, що швидкими темпами відновлюється спортивна інфраструктура міста. Днями відкрито басейн «Садко», вже завершується ремонт басейну КДЮСШ № 4 у колегіумі та продовжується ремонт у басейні 18-ї школи. Розпочато будівництво спортивного містечка біля «Джазу», за два роки в громаді з’явилося шість нових мініфутбольних полів при школах.

Iнший прiоритет – благоустрiй мiста. Ми створили комунальне пiдприємство, яке займається озелененням, i придбали для нього нову технiку. Розпочали реконструкцiю скверу Горького. Реалiзуються проєкти з ремонту внутрiшньоквартальних дорiг, тротуарiв та освiтлення. I все це тiсно переплiтається iз проєктами громадського бюджету, розмiр якого ми стабiльно збiльшуємо.

Звичайно, значну пiдтримку надають керiвник обласної адмiнiстрацiї Сергiй Гайдай та народний депутат Олексiй Кузнєцов. Те, що ми однiєю командою пiдходимо до питань розвитку мiста, – це теж велике досягнення.

Я думаю, що не залишилося в мiстi людей, якi б не побачили перетворень на краще.

 

– Проте вас критикували через те, що не всiм постраждалим вiд пожеж виплатили компенсацiю за зруйноване житло...

– Це питання вiд самого початку було полiтизоване. Повiрте, i я, i будь-яка iнша свiдома людина була б рада вiддати належне людям ще минулорiч. Але закон в нашiй країнi працює дещо iнакше. Закiнчився 2020-й, i грошi повернулися до держбюджету. Звiсно, що за два мiсяцi не всi встигли зiбрати необхiдний пакет документiв.

Тому весь останнiй рiк, щоб вирiшити проблему, писалися офiцiйнi звернення, проводилися зустрiчi в Києвi на рiвнi Офiсу Президента та Кабмiну. I саме завдяки безпосереднiм зусиллям очiльника Луганщини уряд погодив видiлити ще понад 10,3 млн грн для матерiальної грошової допомоги нашим погорiльцям. Це 24 особи, якi черз рiзнi причини не встигли оформити виплати. На цей час грошi вже поступили на рахунки управлiння соцзахисту ВЦА, виплати розпочнемо незабаром.

Додам, що коштом мiсцевого бюджету ми також вiдновили ФАП у Сиротиному, який повнiстю був знищений минулорiчною пожежею. Нове обладнання нам допомогли придбати гуманiтарнi органiзацiї.

Тож поступово долаємо наслiдки надзвичайної ситуацiї. Завдання на майбутнє – не допустити повторення такого жаху.

 

– Ми з вами поступово перейшли до вiдносин ВЦА зi старостинськими округами. В селах та селищах, якi входять до складу громади, багато проблем. Про частину з них ми вже говорили в попереднiх iнтерв’ю. Цього разу хочеться спитати про громадський транспорт. Чи планує ВЦА вдосконалювати маршрутну мережу?

– Профiльне управлiння ВЦА вже пiдготувало та надiслало до обласної адмiнiстрацiї листи щодо передачi документiв по примiських маршрутах, якi проходять через населенi пункти, що увiйшли до складу Сєвєродонецької територiальної громади.

Коли ми отримаємо документи, буде розроблена нова транспортна схема Сєвєродонецької МТГ, перевiренi економiчнi обґрунтування тарифiв на примiських маршрутах та проведенi конкурси iз визначення перевiзникiв на тих маршрутах, де закiнчуються термiни договорiв.

Крiм того, як ви знаєте, розробляється паспорт нового тролейбусного маршруту, який буде перевозити пасажирiв iз м. Сєвєродонецька до залiзничного вокзалу м. Лисичанська. Уже закуплено та отримано вiд постачальника три нових тролейбуси, що будуть курсувати лiнiєю.

 

– До речi, днями Кабмiн повiдомив про те, що Сєвєродонецьк увiйшов до перелiку мiст, для яких закуплять громадський транспорт у межах угоди з Європейським iнвестицiйним банком. Тобто слiд очiкувати на оновлення мiського тролейбусного парку?

– Мова йде про програму «Мiський громадський транспорт України II», за яким Україна залучить 200 млн євро кредиту для оновлення парку громадського транспорту у 18 мiстах. Дiйсно, Сєвєродонецьк серед них.

Прийнявши рiшення щодо участi в проєктi, Сєвєродонецька ВЦА хоче полiпшити екологiчну ситуацiю в громадi та оновити рухомий склад  «Сєвєродонецького тролейбусного управлiння».

У листопадi моїм наказом створено робочу групу iз впровадження проєкту.

Програма фiнансування передбачає закупiвлю нових тролейбусiв та електробусiв на загальну суму, еквiвалентну 3,772 млн євро. Заплановано придбати 15 машин.

Сподiваюсь, що це допоможе нам розв'язати одразу кiлька завдань: рентабельностi пiдприємства, оптимiзацiї графiку руху тролейбусiв та загалом якостi пасажирських перевезень у мiстi.

 

– Давно не було новин про хiд проєкту з будiвництва житла для переселенцiв. Коли розпочнеться зведення будинкiв?

– Ви знаєте, що це проєкт Мiжнародної органiзацiї з мiграцiї (МОМ) в Українi, фiнансування якого здiйснюється за пiдтримки нiмецького банку KfW. Тобто це не бюджетнi кошти. А в наших мiжнародних партнерiв свої порядки та пiдходи до таких справ.

Наразi пiдготовка до будiвництва триває. За словами координатора проєкту Конрада Клоса, будiвельний майданчик вiдкриється найближчим часом. Думаю, там будуть проводити пiдготовчi роботи, а вже активна фаза будiвництва розпочнеться навеснi.

Поки що представники Сєвєродонецької МВЦА та комунального пiдприємства «Сєвєродонецьке агентство iнвестицiй та розвитку» (яке, серед iншого, займається розвитком доступного житла у мiстi) проходять навчальнi програми щодо пiдвищення рiвня квалiфiкацiї, якi органiзовує МОМ. Триває пiдготовка будiвельного майданчику.

Наприклад, нещодавно вони вiдвiдали модульне мiстечко у Харковi, в якому тимчасово проживають ВПО, та мали можливiсть ознайомитись iз досвiдом управлiння мунiципальними житловими одиницями.

 

– Ви останнiм часом часто згадуєте про будiвництво урбан-паркiв у мiстi. Що це за концепцiя?

– Реалiзацiя проєкту вiдбуватиметься в межах президентських програм «Велике будiвництво» та «Здорова Україна». Це сучасний кластер для розвитку фiзичної культури, який призначений, насамперед, для активних занять вуличними видами спорту. У мiстi Сєвєродонецьк ми побудуємо один урбан-парк в районi озера Паркове. Там, до речi, ми плануємо проводити капiтальну реконструкцiю Парку культури та вiдпочинку. Це величезний проєкт. Роботи будуть проведенi рiзноманiтнi: озеленення, укладання дорiжок, встановлення системи освiтлення та поливу, лавок, альтанок, фонтанiв, скульптур та iнших елементiв благоустрою, облаштування дитячих та спортивних майданчикiв.

 

– Щодо «Хiмiка» плани незмiннi, стадiон будуть ремонтувати?

– Так, наразi виготовляється проєктно-кошторисна документацiя за об’єктом. Плануємо там будiвництво футбольного поля з натуральним газоном, реконструкцiю трибун, встановлення пожежної, охоронної сигналiзацiї та системи вiдеоспостереження, замiну освiтлення та будiвництво парковки.

Ремонт та реконструкцiя стадiону – це спiльний проєкт i спiвпраця Сєвєродонецької мiської ВЦА з народним депутатом України Олексiєм Кузнєцовим. Коли буде готова ПКД, ми будемо точнiше знати суму та строки виконання. Але, скорiше за все, це справа двох найближчих рокiв.

 

– Україна йде шляхом енергозбереження та енергоефективностi. Якi заходи проводилися чи будуть проводитися в Сєвєродонецькiй громадi за цим напрямом?

– Сєвєродонецьк не вiдстає вiд загальних тенденцiй. Цьогорiч громада приєдналася до пiдписантiв iнiцiативи ЄС «Угода Мерiв щодо Клiмату та Енергiї». Вiдповiдно до неї, ми взяли на себе зобов’язання скоротити на своїй територiї викиди СО2 щонайменше на 30% до 2030 року завдяки заходам iз пiдвищення енергоефективностi та використання вiдновлюваних джерел енергiї.

Звичайно, такi заходи бюджетозатратнi. Розумiючи це, ВЦА бере участь у рiзноманiтних програмах. До прикладу – Надзвичайна кредитна програма для вiдновлення України. В її межах у 2021 роцi завершено будiвництво останнiх трьох котелень iз п’яти у Сєвєродонецьку з використанням альтернативних видiв палива, що дозволяє створити належний рiвень температурного режиму в закладах освiти, охорони здоров’я, культури та водночас заощадити кошти.

У 2022 розпочнеться реалiзацiя проєкту за пiдтримки УФСI – термомодернiзацiя примiщення амбулаторiї №2 по вул. Федоренка. Наразi ведеться вiдбiр пiдрядної органiзацiї для розроблення ПКД.

Разом з УФСI у 2020-му громада вже реалiзувала проєкт з термомодернiзацiї дитсадку «Свiтлячок». До речi, влiтку за сприяння УФСI завершили проєкт, не пов'язаний з енергоефективнiстю, але важливий для громади: вiдремонтували та передали в користування 19 квартир для ВПО.

В той же час ми передбачаємо певнi витрати й у власному бюджетi. Наприклад, розпочали встановлення енергоефективного освiтлення в старостинських округах, а буквально днями завершили проєкт з освiтлення 81-го кварталу Сєвєродонецька.

В межах мiських програм надаємо фiнансову пiдтримку ОСББ, i значна сума ними витрачається якраз на енергоефективнi заходи. Таку пiдтримку будемо розширювати у 2022 роцi, тож запрошую до спiвпрацi iншi об’єднання спiввласникiв.

Распечатать
© По материалам Луганщина.ua
Наверх