Війна на Сході України триває восьмий рік. За цей час в українському суспільстві сформувалася нова, численна категорія ветеранів – це учасники АТО/ООС. Їхніми справами, потребами та проблемами опікується окреме профільне міністерство. Про його діяльність – наша розмова із начальником відділу Міністерства у справах ветеранів України в Луганській області Сергієм Копиловим

 

Евелiна БОГДАНОВА

 

– Пане Сергiю, за недовгий час свого iснування Мiнветеранiв зазнало кiлька переформатувань. Тож давайте окреслимо для читачiв, чим наразi займається цей орган?

– Загалом, усi державнi зобов’язання перед ветеранами передбаченi Законом України «Про статус ветеранiв вiйни та гарантiї їх соцiального статусу».

На Луганщинi, як i всюди в Українi, реалiзуються державнi програми, спрямованi на психологiчну реабiлiтацiю, санаторно-курортне лiкування, соцiальну та професiйну адаптацiю ветеранiв. Також дiють постанови КМУ, що регламентують видiлення коштiв на придбання житла для учасникiв бойових дiй. Водночас вiдповiдною державною програмою прописаний певний перелiк лiкарських засобiв, якi надаються ветеранам безкоштовно.

Серед напрямiв нашої роботи – пiдтримка членiв сiмей загиблих захисникiв України.

Як представництво центрального органу виконавчої влади на мiсцi, ми намагаємось вирiшити будь-якi проблеми ветеранiв, допомогти всiм, хто звертається. Докладаємо зусиль, щоб знешкодити перепони, з якими стикаються нашi захисники, повернувшись до мирного життя.

 

 

– I якi проблеми ветеранiв ви б визначили як першочерговi?

– Перше, про що потрiбно турбуватися, – це їхнє здоров’я. Польовi умови значно вплинули на стан здоров’я ветеранiв. Наразi вони мають змогу проходити реабiлiтацiю у ветеранських госпiталях та отримати санаторно-курортне лiкування, але, кажучи прямо, хотiлося б, щоб на мiсцях придiляли бiльше уваги питанню медичного забезпечення ветеранiв. Я маю на увазi можливiсть отримання безкоштовних лiкiв, необхiдних процедур, обстежень тощо.

А взагалi, проблем безлiч: своєчасна психологiчна пiдтримка, можливiсть отримати професiйну переквалiфiкацiю або нову освiту – i багато iншого. I для їх розв'язання потрiбен комплексний пiдхiд.

Не менш важливим є iнформування ветеранiв про їхні права. На жаль, часто стикаємось із ситуацiями, коли ветеран навiть не знав, що має можливiсть оформити якусь пiльгу або отримати виплату.

 

– Які програми підтримки ветеранів діють в області?

– Однією зі значущих залишається державна бюджетна програма «Заходи із психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації, забезпечення санаторно-курортним лікуванням постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, із метою повернення їх до мирного життя».

Але державнi програми, зрозумiло, не покривають усiх потреб. Як я вже казав, вважаю, що громади мають впроваджувати мiсцевi програми соцiального захисту ветеранiв, якi б надавали додатковi можливостi.

Звiсно, не у всiх однаковi бюджетнi спроможностi, але, думаю, все ж можливо передбачити в кожнiй громадi, наприклад, одноразову матерiальну допомогу для ветеранiв та сiмей загиблих захисникiв України. Наявнiсть таких програм демонструвала б небайдужiсть мiсцевої влади до проблем ветеранiв, повагу до тих, хто захищав цi громади вiд ворога.

 

 

– Чи є статистика, скiльки ветеранiв цьогорiч отримали державну допомогу та яку?

– Минулого року компенсацiю для придбання житла отримали 65 осiб.

Цьогоріч на отримання компенсацiї для придбання житла для осiб з iнвалiднiстю внаслiдок вiйни I та II групи та сiмей загиблих учасникiв АТО/ООС передбачено видiлення коштiв у розмiрi понад 2,2 млн грн. Для ВПО, що захищали незалежнiсть, суверенiтет та територiальну цiлiснiсть України, – ще 55,9 млн грн. А ось для осiб, що брали участь у бойових дiях на територiї iнших держав, а також членiв їх сiмей, цього року на Луганську область коштiв не передбачено.

На жаль, наразi ми не задовольняємо всi потреби ветеранiв на житло. Однак, за iнiцiативи Мiнiстерства, до проєкту бюджету на наступний рiк внесенi пропозицiї щодо видiлення коштiв, якi покривають всю потребу на житло для АТО/ВПО, сформовану на сьогоднi. Будемо сподiватись, що цi кошти затвердять.

Крiм того, днями Верховна Рада України прийняла у другому читаннi та в цiлому законопроєкт про видiлення 282 млн грн на житло для захисникiв-переселенцiв. Тож ще 220 родин українських захисникiв-переселенцiв отримають грошову компенсацiю за втрачене житло i зможуть придбати собi квартири.

 

Міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна в обласному Центрі
відновлювального лікування та реабілітації ветеранів війни

 

– А щодо iнших видiв допомоги?

– Психологiчну реабiлiтацiю цього року мають отримати 188 осiб, санаторно-курортне лiкування – 92 особи, соцiальну та професiйну адаптацiю – 77 осiб.

До речi, фiнансування цих витрат планується вiдповiдно до заяв, поданих ветеранами. Тому всi, хто хочуть отримати цi послуги наступного року, мають звернутися до управлiнь соцiального захисту, де вони стоять на облiку, та подати заяви для формування потреби на наступний рiк.

– Яка допомога передбачена для сiмей загиблих воїнiв?

– Статтею 10 Закону України «Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту» визначене коло членiв сiмей загиблих вiйськовослужбовцiв та iнших осiб, якi мають право на вiдповiдну допомогу.

Як i учасники бойових дiй, члени сiмей загиблих мають право на низку пiльг, наприклад 50% знижки на оплату за комунальнi послуги, отримання санаторно-курортного лiкування, використання чергової щорiчної вiдпустки у зручний для них час та iншi.

Ми зі свого боку намагаємось надавати допомогу у конкретних випадках. Члени сiмей загиблих звертаються до нас з рiзних питань, i кожне звернення ми опрацьовуємо iндивiдуально.

 

Інформаційний проект «Луганщина пам'ятає: будівля Луганскої облдержадміністрації

 

– Як вирiшуються питання зайнятостi, конкурентоспроможностi на ринку працi, навчання людей, що повернулися з вiйни?

– По-перше, вiдповiдно до державної програми, через органи соцзахисту ветерани можуть отримати переквалiфiкацiю за напрямами «Облiк i оподаткування» та «Водiй автотранспортного засобу».

По-друге, центри зайнятостi також працюють у напрямі професiйної адаптацiї ветеранiв. У разi, якщо ветеран хоче розпочати власну справу, вiн може отримати одноразову виплату замiсть щомiсячних виплат в якостi стартового капiталу.

По-третє, наше Мiнiстерство спiльно з Урядом Норвегiї та Схiдноукраїнським нацiональним унiверситетом iм. В. Даля реалiзує освiтнiй проєкт «Норвегiя-Україна». За його результатами ветерани мають можливiсть отримати нову спецiалiзацiю. Наприклад, минулий курс був за темою «Дiджиталiзацiя». А той, що йде зараз, навчає ветеранiв веденню пiдприємницької дiяльностi.

Після закiнчення курсу студенти отримають свiдоцтво про проходження перепiдготовки вiд СНУ iм. Даля, спiльний сертифiкат нашого та норвезького унiверситету, спiльний диплом Мiнiстерства закордонних справ та Мiнiстерства освiти Норвегiї.

 

– Де та як на Луганщинi ветеран може отримати допомогу з психологiчної та фiзичної реабiлiтацiї?

– Сьогоднi на Луганщинi психологiчну реабiлiтацiю можна отримати у санаторiї «Перлина», що в Новопсковi, та Центрi психiчного здоров’я у м. Рубiжне.

А взагалi, за бажанням, ветеран має змогу обрати будь-якого суб’єкта надання послуг із перелiку, запропонованого органами соцiального захисту, написати заяву та отримати послугу. I це не обов’язково має бути оздоровчий заклад у Луганськiй областi.

 

– У вирiшеннi проблем ветеранiв допомагають i мiжнароднi органiзацiї?

– Окремi мiжнароднi органiзацiї дiйсно надають допомогу ветеранам. Однак це не гуманiтарна допомога у звичному для нашої областi сенсi. Їхня допомога – це можливiсть розвиватись та реалiзовувати цiкавi iдеї.

Наприклад ПРООН, проводить навчальнi тренiнги, якi дозволяють ветеранам навчитися неконфлiктному спiлкуванню, проєктному менеджменту; стадi-тури до iнших областей щодо обмiну досвiдом.

У жовтнi цього року на Луганщинi стартував проєкт «Створення ветеранського простору «Воїни свiтла» за фiнансової пiдтримки GIZ та пiд керiвництвом ГО «Спiлка ветеранiв АТО м. Рубiжне». Проєкт спрямовано на формування позитивного образу ветерана, об’єднання спiльноти ветеранiв АТО/ООС.

 

– До речi, про гуртування. Ви особисто знайомилися з досвiдом роботи ветеран-хабу в Днiпрi. Зараз на Луганщинi теж впроваджують подiбний проєкт. Розкажете про нього?

– Так, влiтку ми їздили до Днiпра, щоб на власнi очi побачити, як це працює.

Зараз за пiдтримки голови Луганської облдержадмiнiстрацiї Сергiя Гайдая планується вiдкриття ветеран-хабiв у Сєвєродонецьку та Лисичанську.

У Сєвєродонецьку – за адресою: вул. Новiкова, 5. Там вже закiнчуються ремонтнi роботи. По сусiдству з ветеран-хабом буде розмiщено i територiальнiй пiдроздiл Мiнветеранiв.

В Лисичанську заплановане примiщення потребує не тiльки ремонту, а ще i зміни до комунiкацiй. Тому зараз триває розробка проєктної документацiї.

Хаб – це простiр, де ветерани матимуть змогу отримати консультацiю та допомогу за рiзними напрямами, можливiсть поспiлкуватись із побратимами, отримати психологiчну пiдтримку. Крiм того, примiщення буде пристосоване для проведення тренiнгiв, зборiв громадських органiзацiй та будь-яких iнших заходiв, необхiдних ветеранам.

 

– За прикладом Днiпра в одному зi скверiв Сєвєродонецька скоро має з'явитися Алея Героїв. А якi ще заходи проводяться в областi для вшанування пам'ятi загиблих захисникiв?

– Саме для цього з 1 вересня ми розпочали iнформацiйний проєкт «Луганщина пам'ятає»: в день народження загиблого героя-земляка на великому екранi, який знаходиться на будiвлi ЛОДА, протягом дня транслюється короткий життєвий опис захисника, який вiддав своє життя за мирне небо над Луганщиною.

До проєкту долучилась i Сєвєродонецька вiйськово-цивiльна адмiнiстрацiя, яка транслює вiдеоматерiали на iнтерактивному тризубi бiля ДК Будiвельникiв.

 

Департамент соцзахисту Луганської ОДА інформує

 

 

Луганщина залишається на передньому фланзі боротьби з російською агресією. За статистикою в області проживає 10614 учасників АТО/ООС, з яких 1829 жінок. 135 мають статус особи з інвалідністю внаслідок війни з РФ.

На обліку для забезпечення послугами санаторно-курортного лікування в органах соціального захисту населення області наразі перебуває 156 осіб з числа учасників АТО. За кошти державного бюджету цього року для Луганської області виділено 1,4 млн грн, що дозволить оздоровити 93 особи, або 60% від плану на рік.

Цьогоріч на заходи із професійної адаптації для Луганської області виділено 1,063 млн грн. Уже зараз (на цей час) подано 125 заяв для отримання цих послуг, укладено 70 договорів. Послугами з професійної адаптації вже скористались 53 учасника АТО: 52 з них отримали спеціальність «Водій автотранспортного засобу»; 1 – спеціальність «облік та оподаткування» (рівень магістра).

На психологічну реабілітацію учасників АТО/ООС для Луганської області цьогоріч виділено майже 2,36 млн грн, що дозволяє забезпечити 176 осіб вказаної категорії. На цей час подано 150 заяв. Відповідно до них укладено 120 гарантійних листів з реабілітаційними установами, 109 договорів, і 82 особи вже отримали послуги із психологічної реабілітації.

У 2021 році матеріальна допомога військовослужбовцям, звільненим з військової строкової служби, виплачена 193 особам на загальну суму 675,730 тис. грн.

За кошти обласного бюджету проводиться безоплатне поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни. В поточному році на відповідні цілі виділено 531,93 тис. грн для 162 осіб. На цей час кошти виплачені 53 особам на суму 169,634 тис. грн.

На квартирному обліку для поліпшення житлових умов в органах місцевого самоврядування за місцем реєстрації перебуває 12 осіб з інвалідністю внаслідок війни та 1036 учасників бойових дій.

Забезпечення грошовою компенсацією для придбання житла на державному рівні здійснюється за кошти субвенцій з держбюджету місцевим бюджетам відповідно до постанов Кабінету Міністрів України:

- від 19.10.2016 № 719 щодо забезпечення грошовою компенсацією членів сімей загиблих військовослужбовців та осіб з інвалідністю I-II груп, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції.

У 2021 році потреба склала: 9,967 млн грн на 11 осіб (з них 3 члена сім’ї загиблого військовослужбовця та 8 осіб з інвалідністю внаслідок війни ІІ групи), для області передбачено
2,209 млн грн,
що дозволило забезпечити 2 особи з інвалідністю внаслідок війни ІІ групи.

- від 18.04.2018 № 280 щодо забезпечення грошовою компенсацією внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.

У 2021 році потреба склала 858,005 млн грн
на 815 осіб, для області передбачено 55,897 млн грн, що дозволить забезпечити 46 учасників бойових дій.

Распечатать
© По материалам Луганщина.ua
Наверх