Щодня статистика поширення COVID-19 в Україні стає все більш загрозливою. Луганщина не є виключенням. Наскільки область готова протистояти розповсюдженню коронавірусної інфекції, розповідає Катерина Безгинська – заступник голови Луганської облдержадміністрації із соціальних та гуманітарних питань

 

Евеліна БОГДАНОВА

 

– Катерино Миколаївно, як би ви оцінили готовність області до збільшення кількості захворілих на COVID-19, зокрема, і в питанні госпіталізації «важких» пацієнтів?

– Перш за все, я б наголосила, що область в повному обсязі виконує передбачені законодавством норми і стандарти щодо протидії поширенню коронавірусної інфекції та своєчасно реагує на будь-які зміни ситуації.

На Луганщині 11 медичних закладів можуть надавати стаціонарну допомогу хворим на COVID-19. Їх перелік затверджено ще в жовтні минулого року. Донедавна були задіяні сім з них. Це комунальні некомерційні підприємства: «Сєвєродонецька багатопрофільна лікарня», «Лисичанська багатопрофільна лікарня», «Рубіжанська центральна міська лікарня», «Старобільська багатопрофільна лікарня», «Сватівська багатопрофільна лікарня», «Станично-Луганська багатопрофільна лікарня» та «Луганська обласна дитяча клінічна лікарня».

З 4 жовтня за розпорядженням Керівника робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації (Віктора Ляшка – міністра охорони здоров'я України) до них додалися два заклади: КНП «Троїцьке територіальне медичне об’єднання» та «Новоайдарська багатопрофільна лікарня». А з 8 жовтня – КНП «Біловодська багатопрофільна лікарня» та КНП «Новопсковське територіальне медичне об’єднання».

Таким чином, станом на теперiшнiй час у перелiку «ковiдних» лiкарень – 11 закладiв охорони здоров’я, iз загальним лiжковим фондом – 1392 лiжка.

Монiторинг завантаженостi лiжкового фонду лiкарень першої хвилi здiйснюється щоденно. Станом на 8 жовтня завантаженiсть складала 49 %.

 

– Часто перебiг захворювання COVID-19 передбачає застосування методiв оксигенотерапiї. Яка в областi ситуацiя із забезпеченням спецiалiзованих койко-лiжок киснем?

– В 11 вищезазначених закладах охорони здоров’я централiзованим пiдведенням кисню оснащено 1323 лiжка.

Забезпечення лiкувальними газами здiйснюється за допомогою систем кисневих балонiв (рамп, – ред.) та крiогенних ємностей (крiоцилiндри – ред.) вiд 181 кг до 2 т.

 

– Хто постачає кисень у лiкарнi?

– На територiї областi працюють два таких пiдприємства: ПрАТ «АЗОТ», яке здiйснює виключно заправку балонiв газоподiбним киснем, та Фiрма «Крiогенсервiс», що постачає рiдкий кисень для крiогенних ємностей i також заправляє кисневi балони.

Для безперебiйного забезпечення подачею кисню окремi лiкувально-профiлактичнi заклади, як, наприклад, КНП «Старобiльська БПЛ», укладають договори з обома постачальниками.

Передбачаючи ваше запитання щодо безперебiйностi, хочу зазначити, що до цього часу перебоїв iз постачанням кисню жодного разу не було. Постачальники своєчасно i в повному обсязi виконують договiрнi обов’язки.

 

– Вiдомо, що у медзакладах тривають роботи щодо реконструкцiй систем киснезабезпечення. Розкажiть про це детальнiше.

– Мова йде про європейський пiдхiд до забезпечення медзакладiв централiзованою подачею кисню: з пiдведенням точок до усього лiжкового фонду.

Постановою КМУ Луганськiй областi видiлена субвенцiя у сумi 26,5 млн грн.

На цi кошти встановлять нове, бiльш сучасне та безпечне обладнання. Замiсть кисневих балонiв планується облаштувати конструкцiї, що дозволяють генерувати кисень з повiтря: кисневi станцiї потужнiстю 200 л/хв та 500 л/хв, та крiогеннi ємностi по 2 т.

 

– Де буде проведено подiбну реконструкцiю?

– За погодженням із МОЗ України прийнято рiшення придбати три кисневих станцiї по 200 л/хв для Старобiльскої, Сватiвської та Станично-Луганської багатопрофiльних лiкарень. П'ять кисневих станцiй по 500 л/хв – для Рубiжанської центральної мiської лiкарнi, Сєвєродонецької мiської багатопрофiльної лiкарнi, КНП ЛОР «Луганська обласна дитяча клiнiчна лiкарня» (по однiй одиницi) та КНП «Лисичанська багатопрофiльна лiкарня» (двi одиницi).

Також буде придбано чотири крiогенні ємностi (по однiй – для Сєвєродонецької мiської БПЛ та Сватiвської БПЛ, та ще двi – для Старобiльскої БПЛ).

 

– На якiй стадiї процес?

– 20 вересня завершенi роботи з проєктування та отримано позитивний експертний висновок з розгляду кошторисної частини проєкту реконструкцiї киснепостачання в КНП «Старобiльська БЛ». Ще у шести закладах проєктнi роботи наразi тривають.

Загальна вартiсть проєктувальних робiт складає понад 1,1 млн грн. Це кошти мiсцевих бюджетiв та власнi кошти КНП.

 

– Людей непокоїть, чи буде кому їх лiкувати у разi захворювання. Чи вистачить лiкарiв у разi подальшого зростання кiлькостi захворiлих на COVID-19?

– Дефiцит лiкарiв – проблема всеукраїнська, яка, погоджуюсь, має мiсце i в нашому регiонi.

Для термiнового поповнення лiкарського складу ми вже залучили до роботи тих лiкарiв (анестезiологiв, iнфекцiонiстiв тощо), якi нещодавно вийшли на пенсiю. Також у кожному медичному закладi органiзовано роботу низки спецiалiстiв за сумiсництвом та за сумiщенням.

Водночас органiзовано командирування спецiалiстiв вiд поблизу розташованих лiкувальних закладiв до тих КНП, де гостро вiдчувається дефiцит лiкарiв.

В плановому порядку ми забезпечили пiдготовку на курсах спецiалiзацiї в Академiї пiслядипломної освiти (м. Харкiв) лiкарiв для закладiв, де надається стацiонарна медична допомога хворим на COVID-19; та зробили заявки в МОЗ України та всi медичнi унiверситети України щодо потреби областi у спецiалiстах у межах формування державного замовлення.

 

– На початку поширення коронавiрусної iнфекцiї Луганщинi активно допомогали неурядовi органiзацiї, мiжнароднi партнери. Яка наразi ситуацiя?

– Луганщинi багато хто допомагає, i я хочу висловити всiм щиру подяку за це. У 2020 роцi ми отримали велику кiлькiсть гуманiтарної та благодiйної допомоги, i ця спiвпраця продовжується. Цьогорiч серед благодiйникiв:

  • Акцiонерне товариство «НАК«Нафтогаз України» – 216 кисневих балонiв;
  • корпорацiя Vingroup –
    8 апаратiв штучної вентиляцiї легень;
  • Чеська Республiка – 5 тис. експрес-тестiв та 7 тис.. медичних масок;
  • Швейцарське бюро спiвробiтництва при Посольствi Швейцарiї в Українi – 200 тис. антиген-тестiв;
  • ГО «Всеукраїнська органiзацiя "Нацiональне об’єднання ветеранiв-iнвалiдiв" – 2,4 тис. захисних екранiв;
  • Євроатлантичний центр НАТО з координацiї реагування на природнi лиха та катастрофи – 92 тис. масок, 7 тис. рукавичок, бiльше 2 тис. захисних екранiв, 700 халатiв, 400 захисних костюмiв;
  • Мiжнародний Комiтет Червоного Хреста – 18 тис. пар рукавичок, 27 тис. масок, 2 тис. контейнерiв для медичних вiдходiв.

Також незабаром отримаємо гуманiтарну допомогу вiд Фонду мiжнародної солiдарностi Польської Республiки – 60 тис. респiраторiв, 20 тис. захисних фартухiв, 310 тис. рукавичок, термометри.

На виконання Меморандуму про взаєморозумiння з Мiжнародним Комiтетом Червоного Хреста очiкується надходження 96 пакетiв холодового обладнання, 200 тис. шприцiв, 35 тис. рукавичок, 27 тис. масок, 2 тис. контейнерiв для медичних вiдходiв.

Крiм того, як ви знаєте, на КПВВ «Станиця Луганська» працює пункт безкоштовного тестування на визначення антигена коронавiрусу SARS-CoV-2, оплату його працiвникам забезпечує Товариство Червоного Хреста.

 

– I на останок. Зi зростанням захворюваностi на COVID-19 усе частiше з’являються повiдомлення про пiдробку мiжнародних свiдоцтв про вакцинацiю та довiдок про протипоказання до щеплення. Чи є в областi подiбнi факти?

– Станом на сьогоднi вiд закладiв охорони здоров’я областi ми не отримали жодного листа щодо виявлення фактiв пiдробки мiжнародних свiдоцтв про вакцинацiю, а також недостовiрних довiдок про протипоказання до щеплення проти COVID-19.

 

ГОСПІТАЛІЗАЦІЯ ХВОРИХ НА КОРОНАВІРУС: РОЗ'ЯСНЕННЯ

 

 

Останнім часом в області по суботах почастішали випадки надходження звернень від пацієнтів із симптомами COVID-19 до служби екстреної медичної допомоги, в той час як в ці дні з 8 до 12 години в кожній амбулаторії за місцем мешкання пацієнта веде прийом лікар, номер телефону якого вказано в укладеній декларації

З огляду на вищевикладене, Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації пропонує за такої умови пацієнтам звертатися телефоном, насамперед до свого лікаря загальної практики-сімейної медицини, з яким вони спільно вирішать питання щодо часу та необхідності госпіталізації в той чи інший стаціонар.

«Будь-яка госпіталізація повинна відбуватися виключно за показаннями. Це зокрема й ваша безпека, шановні пацієнти. Тому що будь-яка лікарня має так звану внутрішньолікарняну інфекцію, і якщо у вас немає показань, саме показань до госпіталізації, то безпечніше лікуватися вдома», – зазначають фахівці.

До 80% пацієнтів, які хворіють на COVID-19, мають легкий перебіг хвороби. Госпіталізація за клінічними критеріями показана хворим з підозрою або з підтвердженим COVID-19 за наявності щонайменше однієї з цих ознак:

– частота дихання 10 або більше 30 дихальних рухів;

– сатурація менше ніж 92;

– порушення свідомості;

– пацієнти з перебігом захворювання середньої тяжкості, які мають тяжку супутню патологію: тяжкий перебіг артеріальної гіпертензії, декомпесований цукровий діабет, імуносупресивні стани, тяжка хронічна патологія дихальної системи, ниркова недостатність.

Распечатать
© По материалам Луганщина.ua
Наверх