За змістом самого словосполучення легко здогадатися, що децентралізація опалення – це відмова від централізованого теплопостачання на користь локального. А ось навіщо вона потрібна, кому це вигідно і наскільки така практика сьогодні поширена Луганщиною, – нам розповів Віталій Сурай, директор Департаменту ЖКГ Луганської облдержадміністрації

 

Евеліна БОГДАНОВА

 

– Віталіє Анатолійовичу, наскільки цей процес потрібний саме сьогодні?

– Децентралізація опалення необхідна, бо системи централізованого теплопостачання в більшості міст України проєктувалися та створювалися ще за часів Радянського Союзу, коли вартість ресурсів була відносно низькою. І ні споживачі, ні постачальники послуг не мали мотивації для заощадження енергоресурсів та своєчасного проведення реконструкції та модернізації об’єктів систем централізованого теплопостачання.

У той же час система теплопостачання поступово зношувалась.

Сумарний показник приєднаного теплового навантаження до фактичної потужності котелень суттєво зменшився у зв’язку з хаотичним відключенням споживачів від системи централізованого теплопостачання. Усе це негативно вплинуло на ефективність роботи підприємств ТКЕ та якість надання послуги з централізованого теплопостачання споживачам.

 

– Це локальна проблема Луганщини?

– Нi. На жаль, подiбне вiдбувалося майже на всiй територiї України. З часом це призвело до значної кiлькостi вiдключень споживачiв вiд системи централiзованого теплопостачання. Альтернативою централiзованому стало iндивiдуальне опалення в квартирах та блочно-модульнi котельнi.

Головним недолiком такого хаотичного переходу стало те, що такi вiдключення призводили до ще бiльшого розбалансування систем централiзованого теплопостачання, погiршення фiнансового стану пiдприємств ТКЕ та ще бiльшого зниження якостi надаваних послуг нинішнім споживачам.

 

– Чи є вибiр: залишати все, як є, чи рухатися у бiк децентралiзацiї опалення?

– За оцiнками фахiвцiв, якщо не проводити заходи з реконструкцiї об’єктiв систем централiзованого теплопостачання, то у 2035 роцi потужнiсть генерацiї тепла в Українi бiльш нiж у три рази перевищить максимальне теплове навантаження.

Розумiючи, що ситуацiя щороку погiршується та утримувати пiдприємства ТКЕ «на плаву» (мова навiть не йде про якiсну реконструкцiю) завдяки надходженням вiд споживачiв із мiського бюджету стає все складнiше, окремi органи мiсцевого самоврядування прийняли рiшення про вiдмову вiд централiзованого опалення, розробили та затвердили програми децентралiзацiї.

Наразi очевидно, що мiськi бюджети отримають економiю вiд децентралiзацiї опалення, але конкретнi суми поки що невiдомi, i де децентралiзацiя опалення буде найвигiднiшою, покаже час.

 

– Одними з перших в областi на рейки децентралiзацiї опалення стали Рубiжне та Кремiнна. Розкажiть, яка ситуацiя там зараз.

– Необхiднiсть розробки Програм децентралiзацiї теплопостачання у мiстах Рубiжне, Кремiнна та селищi Краснорiченське виникла у зв’язку із загрозою припинення надання КСТП «Рубiжнетеплокомуненерго» та КП «Кремiннатеплокомуненерго» послуги з централiзованого теплопостачання споживачам цих населених пунктiв через велику заборгованiсть за енергоносiї.

Рубiжанська мiська рада затвердила свою Програму наприкiнцi 2017 року. За iнформацiєю мiськради, на обслуговуваннi КСТП «Рубiжнетеплокомуненерго» знаходилось тодi 353 житлових будинки на 21934 квартири. У 12392 квартирах ще до прийняття Програми вже було встановлено iндивiдуальне опалення.

За кошти бюджету Рубiжанської мiської ради у 1777 квартирах соцiально вразливих верств населення встановлено прилади автономного електричного опалення на загальну суму понад 18 млн грн. Решта мешканцiв встановили прилади автономного опалення у власних помешканнях за власнi або кредитнi кошти.

Теплозабезпечення iнших споживачiв в опалювальний сезон 2021-2022 рокiв будуть здiйснювати 7 котелень КСТП «Рубiжнетеплокомуненерго».

 

– А в Кремiннiй та Краснорiченському?

– Рiшенням сесiї Кремiнської райради Програму було затверджено в травнi 2018 р. За їх iнформацiєю, на обслуговуваннi КСТП «Кремiннатеплокомуненерго» знаходилось 58 житлових будинкiв (2827 квартири). До прийняття Програми у переважнiй бiльшостi з них – 2097 квартирах – було встановлено iндивiдуальне опалення.

Управлiння соцзахисту населення Кремiнської РДА 161 громадянину надало фiнансову допомогу для встановлення «iндивiдуалки» на загальну суму 1,6 млн грн. Решта мешканцiв, як i в Рубiжному, встановили прилади автономного опалення за власнi або кредитнi кошти. Теплозабезпечення iнших споживачiв в опалювальний сезон 2021-2022 рокiв будуть здiйснювати 3 котельнi КП «Кремiннатеплокомуненерго».

Станом на сьогоднi фiнансування Програм децентралiзацiї систем теплопостачання мiст Рубiжне, Кремiнна та селища Краснорiченське завершено, i мiсцева влада шукає iнвесторiв для встановлення блочно-модульних котелень на об’єктах соцiальної iнфраструктури.

 

– Але це не всi населенi пункти, що обрали для себе шлях децентралiзацiї опалення в областi?

– Дiйсно, наразi ще триває процес децентралiзацiї опалення у мiстах Гiрське, Золоте та с. Катеринiвка. З 2019 року там дiють двi програми децентралiзацiї теплопостачання. В опалювальний перiод 2019-2020 там виникла загроза  припинення теплопостачання КП «Первомайськтеплокомуненерго» в житловi будинки та об’єкти соцiального значення. Тому було прийняте рiшення про вiдмову вiд централiзованого опалення.

За планом вiд системи централiзованого теплопостачання вiдключать 63 багатоповерхових будинки (3368 квартир) та встановлять 3070 приладiв iндивiдуального опалення в квартирах, проведуть реконструкцiю мереж внутрiшнього електропостачання багатоповерхових будинкiв, а також встановлять блочно-модульнi котельнi на об’єктах соцiальної iнфраструктури за кошти iнвесторiв.

У 2019-2020 роках, за кошти Попаснянської РДА, було виконано ПКД, її експертиза, роботи з реконструкцiї мереж внутрiшнього електропостачання 48 багатоповерхових будинкiв у мiстах Гiрське та Золоте, послуги з технiчного нагляду на загальну суму майже 11 млн грн.

На завершення робiт з реконструкцiї мереж внутрiшнього електропостачання у 15 багатоповерхових будинках та встановлення приладiв автономного електричного опалення у квартирах соцiально вразливих верств населення (385 квартир) потрiбно видiлити з мiського бюджету Гiрського бiльше 13 млн грн.

Рештi мешканцiв доведеться встановити прилади автономного опалення у власних помешканнях за власнi або кредитнi кошти.

 

– Вiдомо, що децентралiзацiєю опалення зацiкавився i Лисичанськ.

– Ба більше, 20 серпня поточного року розпорядженням керiвника  Лисичанської  мiської  ВЦА вже затверджено Програму децентралiзацiї системи теплопостачання Лисичанська на 2021-2024 роки.

Завдяки реалiзацiї заходiв Програми, вiд централiзованого теплопостачання буде вiдключено 337 багатоповерхових будинкiв та встановлено 13431 приладiв iндивiдуального опалення в квартирах. У 4930 з них, де проживають соцiально вразливi верстви населення, iндивiдуальне опалення буде встановлено за кошти мiського бюджету.

Також Програма передбачає проведення реконструкцiї мереж внутрiшнього електропостачання багатоповерхових будинкiв, а також встановлення блочно-модульних котелень на об’єктах соцiального значення на загальну суму близько 310 млн. грн.

Фiнансування заходiв Програми передбачено за кошти пiдприємства теплопостачання, мiського бюджету, iнвесторiв тощо.

 

– Як мiсцевi мешканцi ставляться до нововведень?

– Хтось може власним коштом встановити прилади iндивiдуального опалення i робить це, а комусь потрiбна фiнансова допомога з мiського бюджету (категорiя соцiально вразливих верств населення) або оформлення кредиту у банкiвськiй установi за домовленiстю з органами мiсцевого самоврядування. Тому мiсцевi мешканцi ставляться до нововведень по-рiзному.

 

–  Скiльки часу потрiбно, щоб цiле мiсто повнiстю перевести на локальне опалення?

– Реально на виконання заходiв Програм децентралiзацiї, у таких великих мiстах Луганської областi, як Рубiжне чи Лисичанськ, необхiдно не менше чотирьох рокiв.

 

– А що станеться з пiдприємствами ТКЕ пiсля завершення децентралiзацiї опалення?

– Пiсля завершення Програм децентралiзацiї наявні пiдприємства теплопостачання будуть закритi. Частина працiвникiв цих пiдприємств можуть надалi працювати на нових пiдприємствах, якi виступлять у ролi iнвесторiв iз встановлення блочно-модульних котелень на об’єктах соцiальної iнфраструктури. Iншi працiвники мають бути влаштованi на роботу через центри зайнятостi.

Распечатать
© По материалам Луганщина.ua
Наверх