Медична допомога є важливим елементом протидiї та запобiганню гендерно зумовленому насильству. Та, згiдно зi статистикою Фонду ООН у галузi народонаселення (UNFPA), по неї звертається лише 1% постраждалих вiд фiзичного
та/або сексуального насильства
Саме тому UNFPA Україна реалiзує унiкальний проєкт – кабінети медико-психологічної допомоги постраждалим вiд домашнього насильства. Про те, як отримати необхiдну медичну та психологiчну допомогу анонiмно i безплатно, читайте далi у статтi

 

Кабінети медико-психологічної допомоги – що це?

Кабінет медико-психологічної допомоги – це кабiнет на базi багатопрофiльної лiкарнi, де працює квалiфiкований персонал i є сучасна технiка. Тут можна знайти необхiднi препарати та засоби для захисту репродуктивного здоров’я, профiлактики ВIЛ, лiкування iнфекцiй, що передаються статевим шляхом, запобiгання вагiтностi та отримати невiдкладну допомогу постраждалим вiд насильства.

Пiд час огляду спецiалiсти кабінету звертають увагу не лише на об’єктивнi симптоми, але й на поведiнку жiнки, стан її шкiри тощо.

«Ми дуже уважно оглядаємо пацiєнток. Порiзи, синцi, садна, зламанi нiгтi, вирване волосся змушують нас обережно ставити додатковi питання. Якщо жiнка налякана, знервована та замкнена в собi – це ще один привiд для нас дiзнатися бiльше про атмосферу в родинi», – розповiдає лiкарка одного з кабiнетiв.

 

Хто може звернутися до кабінету медико-психологічної допомоги?

Захистити жiнку вiд кривдника – один iз ключових напрямiв роботи фахiвцiв кабінетів медико-психологічної допомоги. Стикаючись iз випадками контролювання жiнок з боку чоловiкiв, вони нерiдко спiлкуються iз кривдниками та iнформують їх про правовi наслiдки такої поведiнки.

Статистика невтiшна: сплески звернень щодо насильства збiгаються з перiодами свят та офiцiйних вихiдних, а найчастiшим його тригером майже завжди є алкоголь. Окрiм цього, кiлькiсть ризикiв зростає у зонi збройного конфлiкту на Сходi України.

Христина (iм’я змiнене, – авт.) звернулася до кабінету медико-психологічної допомоги в Рубiжному. Дiвчинi 18 рокiв, i вона – молода мама. Ще пiд час вагiтностi її чоловiк не раз влаштовував сварки та контролював кожен крок Христини. Пiсля пологiв ситуацiя погiршилася: пiд час одного з конфлiктiв вiн пiдпалив хату дружини, а вона опинилася в лiкарнi iз множинними травмами тiла.

Медики кабiнету в мiстi Рубiжне надали Христинi необхiдну медичну допомогу, допомогли отримати юридичний супровiд i направили до психолога.

«Тодi менi здавалося, що весь свiт проти мене i я нiколи не виберусь iз цього стану. Але фахiвцi кабінету медико-психологiчної допомоги повiрили в мене й довели, що життя може бути iнакшим», – дiлиться дiвчина. Нинi над чоловiком Христини триває судовий процес, а жiнка разом iз маленькою донечкою перебувають у притулку для постраждалих вiд домашнього насильства.

 

Якi принципи роботи кабінетів медико-психологічної допомоги?

Надання медичної допомоги – вагома частина системи протидiї та попередження домашнього та гендерно зумовленого насильства в Українi, яку створює UNFPA. Дуже часто саме медичнi працiвники стають першими, з ким контактують жiнки, якi зазнали насильства.

Усi кабінети працюють цiлодобово та конфiденцiйно.

«Часто ми просто записуємо «вагiтна А» або «вагiтна В». Завжди уточнюємо, чи готова жiнка до звернення в полiцiю й розголосу. У разi її згоди пропонуємо свою допомогу й завжди надаємо всi необхiднi контакти, пропонуємо притулок, аби iзолюватися вiд кривдника. Навiть пропонуємо психологiчну допомогу телефоном, без iдентифiкацiї себе», – каже директор Покровського перинатального центру Iван Циганок.

Фахiвцi кабiнетiв консультують не лише постраждалих вiд насильства. Вони також надають допомогу у випадках небажаного статевого акту, в питаннях профiлактики iнфекцiй, що передаються статевим шляхом, планування вагiтностi тощо.

Дуже часто саме лiкар може виявити насильство та запропонувати постраждалим не лише медичну, а й психологiчну допомогу, спробувати знайти вихiд iз ситуацiї. Тож часто пiсля першої консультацiї у кабінеті пацiєнтка може отримати направлення до Центрiв соцiально-психологiчної допомоги для подальшої пiдтримки.

Усi кабiнети є iнклюзивними завдяки спецiальному гiнекологiчному крiслу, яке адаптоване до потреб людей з iнвалiднiстю та пацiєнток рiзної статури.

 

Хто працює в кабінетах медико-психологічної допомоги?

Це лiкарi, якi пройшли особливу пiдготовку для роботи з постраждалими вiд насильства жiнками. Їхня обiзнанiсть, наявнiсть необхiдних засобiв захисту репродуктивного здоров’я й сучасної технiки є ключовими перевагами кабінетів у порiвняннi зi звичайною жiночою консультацiєю. Фахiвцi кабiнетiв намагаються досягти тет-а-тет контакту з жiнкою, аби з’ясувати всi обставини ситуацiї та надати необхiдну допомогу.

Зазвичай саме медики тiсно спiвпрацюють з iншими надавачами послуг постраждалим вiд домашнього та гендерно зумовленого насильства у своїй громадi: фахiвцями соцiальних служб, працiвниками Нацiональної полiцiї,  центрами безоплатної вторинної правової допомоги, спецiалiзованими службами пiдтримки тощо.

 

Як звернутися до кабінету медико-психологічної  допомоги постраждалим вiд домашнього насильства?

Кабінети не вимагають жодної реєстрацiї особи. Часто вони мають окремий вхiд. Такi, на перший погляд, дрiбницi сприяють зростанню довiри серед потенцiйних пацiєнтiв цих кабінетів.

За час роботи кабінетів допомогу фахівців отримали понад 25 тисяч осіб.

 

Де працюють кабінети медико-психологічної допомоги?

Нинi в Українi працюють 17 кабінетів медико-психологічної допомоги.

Вздовж лiнiї розмежування на Донбасi – у Старобiльську, Краматорську, Покровську, Рубiжному, Бiловодську, Бахмутi, Попаснiй, Станицi Луганськiй, Волновасi.

У 2018 вiдкрилися ще чотири кабінети – у Харковi, Вiнницi, Кривому Розi та Марiуполi.

У 2019 роцi почали роботу в Одесi, Херсонi та Миколаєвi.

 

Контакти кабінетів медико-психологічної допомоги в Луганській області

Бiловодськ – КНП «Бiловодська багатопрофiльна лiкарня» (вул. Петровського, 32), (066) 070-64-49

Попасна – КУ «Попаснянська центральна районна лiкарня» (вул. Сонячна, 35а).

Рубiжне – КНП «Рубiжанська центральна мiська лiкарня» (вул. Студентська, 19), (066) 657-88-72.

Станиця Луганська – Станично-Луганське районне територiальне медичне об’єднання (вул 5-а лiнiя, буд. 39), (050) 103-55-31

Старобiльськ – КУ «Старобiльське районне територiальне медичне об’єднання» (вул. Монастирська, 67), (095) 655-41-04, (095) 655-41-44.

Якщо ви або хтось iз ваших знайомих зазнали домашнього насильства, звернiться на Нацiональну гарячу лiнiю iз подолання та запобiгання домашньому та гендерно зумовленому насильству – 116–123 (безкоштовно, анонiмно, конфiденцiйно) та заходьте на сайт rozirvykolo.org у вкладку «Допомога».

Окрiм цього, не забувайте, що в критичних ситуацiях завжди необхiдно звертатися до Нацiональної полiцiї за номером 102.

Распечатать
© По материалам Луганщина.ua
Наверх