У попередньому номерi ми почали розмову про поточну ситуацiю в освiтi, медицинi, комунальнiй сферi Попаснянської громади. Сьогоднi пропонуємо вашiй увазi другий блок iнтерв’ю з Дмитром Хащенком, заступником керiвника Попаснянської ВЦА Сєвєродонецького району Луганської областi

 

Евелiна БОГДАНОВА

 

– Дороги в Попаснiй – не найгiршi в областi. Як вдається пiдтримувати дорожню iнфраструктуру у бiльш-менш належному станi?

– Бiльшiсть центральних дорiг мiста з асфальтобетонним покриттям в перiод 2016-2020 рр. капiтально вiдремонтованi за кошти Державного фонду регiонального розвитку та мiсцевого бюджету. Пiдтримується дорожня iнфраструктура мiським КП «СКП».

Цього року за кошти громади придбано спецiальний пристрiй для нанесення дорожньої розмiтки, завдяки чому вже власними силами «СКП» цi роботи виконало.

Крiм того, ми залучили мiжнароднi кошти та придбали машину для дробiння будiвельних вiдходiв, що дозволить збiльшити обсяги матерiалу для вiдсипки та планування ґрунтових дорiг.

 

– Якi дороги будуть ремонтуватися цьогорiч?

– Цьогоріч за бюджетнi кошти громади – 1,8 млн грн – будуть проведенi роботи з поточного ремонту асфальтобетонного покриття внутрiшньо квартальних дорiг у м. Попасна загальною площею 2,3 тис. кв. м.

 

– Попаснянський водоканал незабаром реконструюватимуть. Що буде зроблено в рамках проєкту?

– Дiйсно, завдяки клопiткiй роботi Мiнiстерства реiнтеграцiї та обласної влади з’явилась можливiсть отримати допомогу вiд Уряду Францiї для реконструкцiї потужностей пiдприємства.

Наразi до списку робiт, що запланованi в межах мiжнародного проєкту, входять капiтальний ремонт ВНС «II пiдйом», часткова замiна пiдвiдних водоводiв, реконструкцiя очисних споруд м. Попасна, реконструкцiя Карбонiтського майданчика, який подає воду не лише Попаснянськiй, а й сусiднiм громадам.

 

Заняття у Клубі інноватики

 

– Пiдприємство має велику заборгованiсть за електричну енергiю, зокрема – через водопостачання на окуповану територiю. Чи вирiшується якось ця проблема?

– Так, КП «ПРВ» має велику суму заборгованостi за використану електричну енергiю, у зв’язку з чим ранiше м. Попасна, як i iншi мiста тодiшнього Попаснянського району не отримували питну воду.

На сьогоднi вiдключення об’єктiв водозабезпечення мiста вiд електричної енергiї не вiдбувається. Через те що КП «ПРВ» знаходиться в зонi конфлiкту, на державному рiвнi це було заборонено. Але, наскiльки менi вiдомо, в цiлому питання погашення заборгованостi досi не вирiшене.

 

– Якi об’єкти соцiальної сфери Попаснянської громади потрапили до проєкту «Велике будiвництво»?

– У межах «Великого будiвництва» наразi тривають капiтальнi ремонти КУ «Попаснянський лiцей № 1» (вартiсть проєкту 47 млн грн.) та спортивного майданчику Попаснянського лiцею №21 (загальна вартiсть проєкту – майже 8 млн грн).

А на 2022 рiк планується зробити капремонт стадiону Попаснянської ДЮСШ iм. Героя АТО Темура Юлдашева (вартiсть проєкту – 44,35 млн грн) та ЗДО №2 (утеплення фасаду).

 

– Якi ще проєкти вiдновлення соцоб’єктiв реалiзовуються цьогорiч?

– Цьогоріч продовжується реалiзацiя проєктiв в рамках Надзвичайної кредитної програми для вiдновлення України за пiдтримки Європейського iнвестицiйного банку. Серед них – утеплення огороджувальних конструкцiй будiвлi Попаснянської ЗОШ I-III ст. № 24 (4,15 млн грн) та капремонт будiвлi КЗ «ДНЗ ясла-садок № 1» (3,858 млн грн).

Також у межах програми Президента «Здорова Україна» за кошти державного бюджету та спiвфiнансування мiсцевого бюджету цього року на територiї територiальної громади буде установлено 5 спортивних майданчикiв.

Низку проєктiв уже реалiзовано. У Комишуваському НВК встановлено огорожi, лавки, урни, бесiдка. На базi Попаснянського будинку дитячої та юнацької творчостi для гуртування молодi в громадi в позаурочний час вiдкрито «Клуб iнноватики» – закуплено меблi, робототехнiку, 3D-принтер, комп’ютери тощо.

Ми створили стацiонарне вiддiлення для осiб, що постраждали вiд домашнього насильства та/або насильства за ознакою статi: зробили ремонт, обладнали примiщення меблями, iнвентарем. Наразi триває проєкт створення безпечного соцiально-реабiлiтацiйного простору для осiб з iнвалiднiстю.

Вiдповiдно до розробленої Стратегiї розвитку громади зараз готуємо проєкти на майбутнє. Серед них: «Запровадження в закладах освiти класiв STEM-освiти»; «Створення культурно-дозвiльних центрiв шляхом облаштування єдиних просторiв для клубiв, бiблiотек, в тому числi дитячих дозвiльних кiмнат у сiльських мiсцевих пунктах (смт Врубiвка, смт Комишуваха, с. Комишуваха 1, с. Привiлля, с. Миколаївка, с. Троїцьке, та модульне будiвництво в с. Новоiванiвка, с. Ниркове); «Облаштування примiщення та придбання мультимедiйного обладнання та меблiв для студiї звукозапису у будiвлi Попаснянського РБК»; «Облаштування 18 нових автобусних зупинок по центральним вулицям населених пунктiв громади»; «Встановлення засобiв примусового зниження швидкостi (лежачi полiцейськi, дзеркала безпеки, дорожнi знаки) у сiльськiй мiсцевостi» тощо.

 

Приміщення центру для осіб, що постраждали від домашнього насильства

 

– Ви вже торкнулися теми майбутнього розвитку громади. Яку стратегiю обрала Попаснянська громада?

– Вiдповiдно до Стратегiї розвитку Попаснянської територiальної громади до 2027 року прiоритетним ми вважаємо економiчний напрям, тобто розвиток бiзнесу, пiдтримку розвитку пiдприємницької культури та людських ресурсiв в бiзнесi. Серед прiоритетiв – якiснi умови для всебiчного розвитку мешканцiв громади та заходи з енергоефективностi.

Також стратегiчним є безпековий напрям: забезпечення вуличного освiтлення; облаштування iнфраструктури у сферi безпеки дорожнього руху; вiдновлення житлових будинкiв та об’єктiв соцiальної iнфраструктури, що постраждали через бойові дії; розширення iнфраструктури дозвiлля та урахуванням вимог iнклюзiї.

Також у громадi затверджена Стратегiя зменшення ризику лих, на метi якої є пiдвищення рiвня захищеностi населення вiд шкiдливих техноленних, природних та екологiчних факторiв. Ми вже почали її реалiзацiю: створена координацiйна група; проведена оцiнка ризикiв в населених пунктах, медичних, освiтнiх закладах. Ми придбали та встановили радiостанцiї, 10 гiдрантiв. Беремо участь у проєктi «Вогнеборцi», створюємо добровiльнi дружини.

 

– Попасна стала першим мiстом на Луганщинi, де вирiшили створити iндустрiальний парк. Яка його доля зараз?

– Робота продовжується. Наразi пiдрядна органiзацiя ПП «ЮНIВЕР» виконує проєктнi роботи з подальшим отриманням експертного звiту щодо об’єкту «Будiвництво iндустрiального парку «Схiдний регiон» у м. Попасна».

Пiсля отримання ПКД, з метою залучення коштiв з ДФРР, Попаснянська мiська ВЦА буде розробляти iнвестицiйний проєкт.

Також ВЦА провела конкурс, за результатами якого визначено керівну компанiю IП «Схiдний регiон» – ТОВ «ПКФ ПРАЙД». Ця компанiя, згiдно з укладеним договором та Концепцiєю IП буде виконувати комплекс робiт i послуг – пiдготовку земельних дiлянок, будiвництво iнженерно-транспортної iнфраструктури тощо – та в цiлому забезпечувати функцiонування iндустрiального парку.

Распечатать
© По материалам Луганщина.ua
Наверх