Iнiцiатива зi створення мобiльних клiнiк вiд Фонду ООН у галузi народонаселення в Українi продовжує свою дiяльнiсть. Iз червня у прифронтових наслених пунктах Луганської та Донецької областей за пiдтримки UNFPA Україна лiкарi за визначеним графiком проводять обстеження та надають критично важливi медичнi послуги

 

– Коли вперше їздила селами областi та населеними пунктами вздовж лiнiї зiткнення у складi бригади клiнiки за пiдтримки UNFPA Україна, – розповiдає гiнекологиня Євгенiя Кислиця, – усвiдомила, що подiбна модель допомоги життєво необхiдна. Це так добре, що у нас є автiвка, i ми маємо змогу привозити послугу до тих, хто не здатен доїхати до лiкарнi через певні обставини. Коли виходить допомогти, попередити серйозний дiагноз, це дуже надихає. Вiдчуваєш i радiсть, i гордiсть. Люди задоволенi, а ми отримуємо сотнi позитивних вiдгукiв i подяк.

– Я дуже задоволена! Лiкарка перевiрила мiй теперiшнiй стан, виписала пiдтримувальнi препарати, вiтамiни й мазь. Мiй дiагноз пов’язаний з вiком, вiд цього вже нiкуди не дiтися, але пiдтримувати й спостерiгати треба, – дiлиться мiсцева жителька Валентина.

Через проживання поблизу лiнiї зiткнення та нестабiльну економiчну ситуацiю у багатьох жителiв цих районiв сходу України немає можливостi регулярно перевiряти стан свого органiзму. Щомiсяця Фонд ООН у галузi народонаселення в Українi публiкує графiки, за якими мобiльнi клiнiки надають допомогу в Донецькiй i Луганськiй областях. Вони забезпечують доступ громадян, якi мешкають в населених пунктах уздовж лiнiї зiткнення i/або важкодоступних iзольованих мiстах, до високоспецiалiзованих медичних i соцiально-психологiчних послуг.

– Мобiльна клiнiка в першу чергу розв'язує проблему надання спецiалiзованої медичної допомоги вразливим верствам населення, тому що пенсiонери, люди з iнвалiднiстю та дiти через фізичні обмеження часто не можуть дістатися до клiнiки у великому мiстi та отримати допомогу належного рiвня. Ми наближаємо медичну допомогу, – розповiдає сiмейний лiкар мобiльної клiнiки Iгор Єрьомiн.

 

 Iз чого складаються клiнiки?

Кожна мобiльна клiнiка має сiмейного лiкаря, гiнеколога, працiвника соцiальної служби, медичну сестру i водiя. Медзаклади забезпеченi наборами для гiнекологiчного обстеження, мобiльними електрокардiографами, приладами для УЗД, обладнанням для вимiрювання артерiального тиску й iншим необхiдним медобладнанням. В умовах епiдемiї коронавiрусної iнфекцiї всi мобiльнi лiкарнi мають засоби iндивiдуального захисту та дезiнфекцiйнi засоби.

Мобiльнi клiнiки роблять безкоштовний повний базовий медичний огляд доступним для найуразливiших груп населення.

Зi слiв лiкарiв, проблем iз iнформуванням населення немає:

– Найчастiше мобiльнi клiнiки приймають пацiєнтiв на базi фельдшерсько-
акушерського пункту. Перед приїздом клiнiка попереджає медичних сестер i фельдшерiв, якi у свою чергу iнформують громаду, тому проблем iз поширенням iнформацiї немає.

 

Фотограф Вiталiй Шуваєв. Команда мобiльної клiнiки, село Орiхове, Луганська область

 

Як органiзована робота клiнiк?

Мобiльнi клiнiки охоплюють максимальний спектр послуг при проведеннi медичного обстеження: повний гiнекологiчний огляд (профогляд молочних залоз, статевих органiв, цитологiю), УЗД органiв малого тазу, нирок, печiнки, пiдшлункової залози, молочних залоз i щитоподібної залози, простати.

Клiнiки працюють не тiльки з дорослими, але також iз дiтьми та пiдлiтками, i можуть надати повну консультацiю родинi щодо здоров’я дiтей.

У населених пунктах «сiрої зони» фахiвцi часто стикаються з уже запущеними випадками хвороб. Крiм полiтико-економiчних причин, у людей часто присутнiй психологiчний бар’єр i невисокий рiвень розумiння важливостi планових консультацiй.

Євгенiя Кислиця зазначає:

– У людей досi присутнiй психологiчний бар’єр, наприклад, щодо вiзитiв до гiнеколога, та вiдсутнiсть розумiння, чому треба регулярно обстежуватись у лiкаря. У деяких населених пунктах ми зiткнулися з випадками, коли люди по 6-8 рокiв не вiдвiдували фахiвцiв.

Поширеними проблемами зi здоров’ям є передонкологiчнi стани, гiнекологiчнi патологiї у жiнок та проблеми iз внутрiшнiми черевними органами. Неправильне харчування, стрес i зловживання алкоголем спричиняють розвиток патологiй.

Люди часто терплять i не поспiшають звертатися по консультацiю лiкаря. Не поодинокими є i проблеми з дихальними шляхами. Згiдно зi статистикою UNFPA в Українi, хвороби цих органiв – одна з найпоширенiших патологiй серед дiагностованих в Луганськiй областi через iндустрiальнiсть Донбаського регiону.

 

А що з Covid’ом?

У разi, якщо пацiєнт не в змозi прийти самостiйно на огляд мобiльної клiнiки, бригада фахiвцiв за запитом виїжджає додому. Напередоднi вона уточнює, чи є у клiєнта температура та ознаки респiраторних захворювань. Озброївшись засобами дезiнфекцiї, захисними масками й костюмами, медики виїжджають до пацiєнта.

– Суворий карантин ще бiльше ускладнює доступ населення до медичної допомоги. Для самої моделi мобiльних клiнiк особливих викликiв не було. Мобiльнi клiнiки забезпеченi необхiдними засобами iндивiдуального захисту i мають розроблений порядок дiй для випадкiв із пiдозрою на COVID-19, – розповiдає координаторка програми Фонду ООН у галузi народонаселення в Луганськiй областi Анна Висоцька.

У 2020 роцi мобiльнi клiнiки надали медичну допомогу понад 8 000 особам на сходi України.

 

Фотограф Андрiй Крепких. Робота мобiльної клiнiки, селище Бiлокуракине, Луганська область

 

Партнери проєкту

UNFPA Україна забезпечує роботу мобiльних клiнiк у спiвпрацi з Департаментами охорони здоров’я Луганської та Донецької обласних державних адмiнiстрацiй, Благодiйним Фондом «Здоров'я жiнки i планування сiм'ї» та громадською органiзацiєю «Українська Медична Мiсiя» за фiнансової пiдтримки уряду Великої Британiї.

 

 

У вереснi 2021 роки лiкарi вiдвiдають населенi пункти Сєвєродонецького та Щастинського районiв. Iз графiком виїзду бригади можна ознайомитися у доданiй таблицi та вiдсканувавши QR-код.

 

Распечатать
© По материалам Луганщина.ua
Наверх