В Українi з 1 липня почали роботу Центри контролю та профiлактики хвороб. Фактично цi структури виконуватимуть на мiсцях функцiї нацiональної епiдемiологiчної служби. Основою для їх створення стали Лабораторнi центри МОЗ. В чому полягає таке реформування та яка в цiлому поточна ситуацiя з поширенням iнфекцiйних захворювань та вакцинацiєю населення в областi, розповiв Володимир Жданов, заступник генерального директора ДУ «Луганський обласний центр контролю та профiлактики хвороб МОЗ України»

 

Евелiна БОГДАНОВА

 

– Що змiнилося з моменту, коли обласний лабораторний центр став центром контролю та профiлактики хвороб (ЦКПХ)?

– ЦКПХ пiдпорядковується МОЗ i є частиною нацiональної системи громадського здоров’я. До його складу входять оперативно-диспетчерський пiдроздiл та бригади оперативного реагування. Наразi тривають конкурси на зайняття посад у новiй структурi, приводиться у вiдповiднiсть новим функцiям вся документацiя, тож на повну Луганський обласний ЦКПХ МОЗ України запрацює дещо згодом.

Але вже зараз можна сказати, що Центр буде вiдповiдальний за всю область, починаючи з монiторингу показникiв i прогнозування до виявлення надзвичайних ситуацiй, спалахiв i реагування на небезпеки. У новому форматi дiяльностi посилено функцiї реагування на надзвичайнi подiї будь-якого характеру з метою лiквiдацiї надзвичайної ситуацiї або попередження негативного впливу на здоров'я людей, iмунопрофiлактики, навчальної та iнформацiйно-просвiтницької роботи щодо здорового способу життя та запобiгання факторам ризику тощо.

 

– Чи збiльшився штат працiвникiв Центру вiдповiдно до розширення функцiй?

– Так, але поки ми цього не вiдчули – людей не вистачає.

 

– Як зазначив головний державний санiтарний лiкар України Iгор Кузiн, причиною такої трансформацiї стала пандемiя COVID-19. Саме вона викрила прогалини у швидкiй координацiї i оперативному реагуваннi на небезпеку системи епiдконтролю та громадського здоров’я. Тож давайте поговоримо про поширення в областi коронавiрусної iнфекцiї. Яку ситуацiю маємо на сьогоднi?

– Тенденцiя невтiшна. Останнi показники доводять, що в областi збiльшується активнiсть поширення захворювання на COVID-19. За останнiй тиждень кiлькiсть захворiлих збiльшилася на 30% у порiвняннi з попереднiм тижнем (розмова вiдбувалася 20 серпня, – ред.). Станом на 19 серпня рiвень захворюваностi на 100 тисяч населення вже перевищив пороговий рiвень для «зеленої зони»: наразi вiн дорiвнює 76 при пороговому рiвнi 75. Iншi показники, як-от госпiталiзацiї, поки залишаються в межах порогових вiдмiток.

 

– Де фiксуються спалахи захворювання?

– В Маркiвцi, Лисичанську, Станицi Луганськiй.

 

– Вiдомо, який штам коронавiрусу наразi поширюється областю?

– Якщо ви питаєте, «Дельта» це чи нi, вiдповiдi в мене поки немає. Ми направили аналiзи до Києва, результатiв ще не отримали. Але хочу вiдзначити, що зростає кiлькiсть захворювань серед контактних осiб. Половина захворiлих – це особи, що мають родиннi зв’язки із захворiлим на COVID-19: дружина, чоловiк, батько, мати, син, донька тощо.

 

– А щодо iнших iнфекцiйних захворювань, можна казати, що вони перейшли на другий план?

– Якщо казати про статистику захворювань на грип та ГРВI, за 7 мiсяцiв поточного року цi показники складають лише третину вiд аналогiчних за попереднi роки. Тут ми наочно спостерiгаємо ефективнiсть протиепiдемiчних заходiв – носiння масок, дотримання дистанцiї тощо. I стосовно кишкових захворювань – цього лiта також не спостерiгалося значних спалахiв.

 

– Доведено, що найефективнiшим засобом вiд iнфекцiйних захворювань є вакцинацiя. Як вакцинується населення Луганщини вiд COVID-19?

– Наразi в областi триває V етап вакцинальної кампанiї. Вакцинацiя здiйснюється 13 мобiльними бригадами та 60 пунктами щеплень. Також в областi розгорнуто п’ять центрiв масової вакцинацiї проти COVID-19. Загалом щеплення вiд COVID-19 отримали майже 22% дорослого населення Луганщини.

 

– Окрiм цього, в Українi передбаченi профiлактичнi щеплення дорослих та дiтей вiд небезпечних iнфекцiйних хвороб, як то гепатит, туберкульоз, дифтерiя, кашлюк, кiр тощо, вiдповiдно до календарного плану щеплень. Яка ситуацiя з цим на Луганщинi?

– Що стосується дитячого населення областi, тут ситуацiя стабiльна. Не гiрша, нiж у попереднi роки. Цьогорiч профiлактичним щепленням охоплено 65% дiтей. Цей показник майже незмiнний протягом декiлькох рокiв i доволi непоганий у порiвняннi з багатьма iншими регiонами України.

Вакцини в областi є в наявностi. Пiсля початку нового навчального року, як завжди, розпочнеться осiннiй етап щеплень. Тож у цьому питаннi несподiванок не очiкуємо.

 

– Чи є на законодавчiй основi застереження щодо недопуску дiтей, якi без об’єктивних причин не отримали профiлактичних щеплень, до закладiв освiти?

– Прямої заборони в нормах законодавства на допуск невакцинованих дiтей у навчальнi заклади немає. Але є рекомендацiї МОЗ i рiшення Верховного суду України щодо цього питання.

 

– А наскiльки активне щодо отримання профiлактичних щеплень доросле населення?

– Тут ситуацiя не найкраща. Рiвень щеплення дорослого населення, як i в цiлому по Українi, не перевищує 20-25%.

 

– Можете назвати причини?

– По-перше, нашим громадянам не вистачає свiдомостi в цьому питаннi. Там, де роботодавцi опiкуються питаннями здоров’я колективу, люди переважно отримують щеплення своєчасно, вiдповiдно до календарного плану. Серед iнших категорiй свiдомих людей – одиницi.

А по-друге, я вважаю, що певною мірою низький показник щеплень серед дорослого населення – це результат недопрацювання сiмейних лiкарiв

Распечатать
© По материалам Луганщина.ua
Наверх