30 травня Сєвєродонецьк, який сьогодні є обласним центром Луганщини, відзначає одразу два свята: День міста та День хіміка. Ми використали це як нагоду поспілкуватися з керівництвом громади. А зважаючи на те, що новий рік свого життя вона зустрічає у розширеному складі, розмову з головою міської військово-цивільної адміністрації Олександром Стрюком розпочинаємо з того, які завдання ставлять перед ним приєднані внаслідок реформи території

 

Луганщина.ua

 

– Олександре Сергійовичу, чи вдалося налагодити комунікацію із новими членами Сєвєродонецької громади?

– Це те, із чого, власне, і розпочалася наша спільна робота. Зв’язок із селищними старостами ми тримаємо 24/7. Окрім того, особисто я, мої заступники та народний депутат Олексій Кузнєцов уже неодноразово робили виїзди, проводили зустрічі з місцевими жителями.

На цей час наше головне завдання – максимально чітко сформулювати проблеми та побажання людей, зробити співвідношення із фінансовими можливостями та розробити дорожню карту подальших дій.

Якщо казати простіше, то є речі, які вирішуються протягом кількох тижнів або місяців, а є такі, які потребують стратегічного підходу, додаткового фінансування тощо. Зараз ми закладаємо фундамент такого принципу розвитку громади, щоб сільські території не відчували себе в нижчому положенні порівняно з містом.

 

Олександр Стрюк супроводжує нардепа Олексія Кузнєцова
під час робочої поїздки Сєвєродонецькою громадою

 

– Зрозуміло, що проблем вам передали цілий стос. Але які потребують уваги найбільше?

– Я би виокремив три, які характерні для всіх приєднаних територій: вивіз сміття, вуличне освітлення та дороги. Їх вирішення я тримаю під особистим контролем.

Процес вивозу побутового смiття наразi налагоджують мiськi комунальнi пiдприємства. Також ми визначили перелiк вулиць, на яких цьогорiч зможемо провести ремонт. КП «Сєвєродонецьккомунсервiс» уже почало пiдготовчi роботи на деяких з них. А після завершення тендерних процедур зможемо назвати повний перелiк і пiдрядникiв.

Забезпечити села якiсним вуличним освiтленням плануємо до кiнця року. Почнемо iз зупинок громадського транспорту.

Звiсно, лякає всiх можливе повторення минулорiчних пожеж, тому часто люди ставлять питання про посилення протипожежної безпеки. З цього приводу зазначу, що в бюджетi громади-2021 на протипожежнi заходи закладено близько мiльйона гривень. Вiд старостатiв ми отримали перелiк додаткових заходiв, зараз вони проходять погодження.

Крiм того, були зауваження щодо медичного забезпечення. Налагоджуємо графiк прийому в селищах і селах вузьких спецiалiстiв.

 

– Повертаючись до теми пожеж. Що зараз вiдбувається у постраждалих селищах?

– Пожежа наробила багато бiди, i на подолання її наслiдкiв, якщо говорити об’єктивно, потрiбно ще багато часу, сил і коштiв. Наразi навiть не всi домогосподарства змогли розiбрати завали, щоб розпочати вiдбудову. Маємо понад 100 звернень, для виконання яких потрiбна спецiальна технiка та допомога волонтерiв.

Що стосується виплати компенсацiї, то за час пiсля минулорiчних пожеж до ВЦА надiйшло 558 заяв, за результатами розгляду яких з держбюджету виплачено майже 98,5 млн грн, з обласного – 3,2 млн грн, з мiського – 2,4 млн грн.

Люди справедливо зазначають, що 300 тисяч, якi видiлила держава, замало для будiвництва аналогiчного житла. I я їх розумiю: потребує значних грошей оформлення дозвiльних документiв, проєкту будiвництва, пiдведення комунiкацiй, не кажучи вже про вартiсть робiт і будматерiалiв. Тим не менш, в Сиротиному вже почали вiдбудову 60 будинкiв, у Вороновому – 10. Також 10 постраждалих сiмей iз Сиротиного придбали будинки в цьому ж селищi, 8 постраждалих сiмей iз Сиротиного та Воронового придбали будинки в Борiвському, 2 постраждалi сiм'ї – у Метьолкiному, 14 сiмей придбали житло в мiстi.

Усе ще актуальна проблема оформлення втрачених документiв спадкоємцями. Кожною родиною ми предметно опiкуємося i намагаємося надати допомогу в межах компетенцiї мiсцевого органу влади.

Нашими партнерами в роботi є меценати, волонтери та мiжнароднi гуманiтарнi органiзацiї. Можу запевнити, що нiхто не знiмає цю тему з порядку денного, як би не хотiли довести зворотнє боти та так званi «опоненти» в соцмережах.

 

Прибирання несанкціонованного сміттєзвалища в Боровеньках

 

– До речi, у соцмережах так само не зупиняється дискусiя щодо будiвництва в Сєвєродонецьку обласної лiкарнi. Власне, ви вже неодноразово висказували свою думку щодо цього, але екоактивiсти все одно задають питання: чи можна знайти на територiї мiста iнше мiсце пiд цей об'єкт?

– Перенесення будiвництва лiкарнi на iнше мiсце недоцiльне, тому що цей комплекс будiвель потребує розташування на територiї, яка має вiдповiдну iнфраструктуру, тобто наявностi iнженерних мереж та розвинутої вулично-дорожньої мережi. Також, згiдно з сучасними нормами, територiя лiкарнi повинна мати не менше 55 % територiї пiд озелененням.

Площа пiд будiвництво обласної лiкарнi з урахуванням озеленення повинна бути 9-10 га. Саме на незабудованiй територiї 81 мiкрорайону є можливiсть видiлити таку площу пiд розташування об’єкту.

На цiй дiлянцi є можливiсть пiдключення до iнженерних мереж, поряд пролягають маршрути громадського транспорту, що дасть можливiсть мешканцям мiста та областi зручно добиратися до лiкарнi.

Треба розумiти, що територiя мiста Сєвєродонецька дуже обмежена, тож, за оцiнками спецiалiстiв, iншi дiлянки вiдповiдних розмiрiв, забезпеченi iнженерно-транспортною iнфраструктурою та озелененням, вiдсутнi.

 

– Вище ви згадали про ремонт дорiг у приєднаних селищах. А якi плани цьогорiч щодо ремонту мiських дорiг?

– Саме напередоднi нашої бесiди – 18 травня – КП «Сєвєродонецьккомунсервiс» оголосило торги на закупiвлю робiт з поточного ремонту дорiг за кошти мiського бюджету. Їх проведуть на 25 вулицях мiста.

Капiтальний ремонт буде проводитися по проспекту Гвардiйському. На це видiлено 5,36 млн грн, наразi проводиться тендер. Тим часом ведеться розробка проєктно-кошторисної документацiї по капiтальному ремонту дороги та тротуарiв по вул. Курчатова, на що передбачено 5,48 млн грн.

Також триває тендерна закупiвля по ремонту тротуарiв по вул. Гагарiна на суму 2,9 млн грн.

Окремо зазначу, що цьогорiч у Сєвєродонецьку розпочнеться ремонт внутрiшньоквартальних дорiг. Першi на черзi – 77 та 78 мiкрорайони. Вiдповiдно видiлено 7,3 та 5 млн грн. Якiснi ремонти прибудинкових дорiг не проводилися в мiстi багато рокiв, плануємо налагодити цю роботу.

 

– Якщо говорити про благоустрiй, то мiстян, окрiм iншого, турбує стан озер Паркове та Чисте, а також прилеглих територiй. Чи є у ВЦА плани щодо їх впорядкування?

– Так, з цiєю метою прийнято кiлька програм. Одна з них – «Утримання озер м. Сєвєродонецьк на 2021 рiк» – передбачає виконання заходiв для пiдтримки належного рiвня води в озерах.

В цiльовiй програмi благоустрою на 2021 рiк 494,939 тис. грн передбачено на встановлення дитячого майданчику з облаштуванням безпечного покриття в районi озера Чисте.

Крiм того, розроблений детальний план територiї парку в районi озера Паркове. Згiдно з ним, там буде встановлено фонтан, пiшохiднi та велосипеднi дорiжки, громадськi туалети, парковка та iнше. Планується розмiщення зон дозвiлля, зайняття спортом, озеленення, атракцiонiв тощо.

Подiбний план розроблений вiдносно територiї в районi озера Чисте. Який, окрiм iншого, передбачає облаштування набережної вздовж вул. Новiкова та нового парку.

Тобто, що робити, ми вже вирiшили. Задача на найближчi кiлька рокiв – знайти вiдповiдне фiнансування.

 

Роботи з озеленення у розпалі

 

– Якi проблеми має житловий фонд Сєвєродонецька?

– Житловий фонд мiста – це 809 житлових будинкiв, з яких 72% побудованi в перiод з 1932 по 1970 роки. Звiсно, внутрiшньобудинковi мережi опалення, холодного водопостачання та водовiдведення, покрiвлi тощо в таких будинках потребують замiни та капiтального ремонту. Для цього необхiдно винайти додатковий ресурс.

Поки що КП «Житлосервiс «Свiтанок» пiдтримує належний стан житлових будинкiв і виконує поточнi ремонти в межах отриманої оплати вiд мешканцiв.

У 2021 роцi з мiського бюджету видiлено фiнансування на капiтальний ремонт покрiвель та верхньої розводки системи опалення в 20 житлових будинках.

 

– А наскiльки ефективнi сьогоднi комунальнi пiдприємства Сєвєродонецька взагалi? Чи не потрiбно їх реформувати?

– Вважаю, що наразi комунальнi пiдприємства мiста достатньо ефективнi. Звiсно, введення економiчно обґрунтованих тарифiв (зокрема – для КП «Сєвєродонецьккомунсервiс») дасть пiдприємствам можливiсть працювати бiльш стабiльно, але ця ситуацiя безпосередньо залежить вiд рiвня оплати мешканцями мiста за спожитi комунальнi послуги.

Кожна своєчасно сплачена квитанцiя сприяє фiнансовiй стабiльностi пiдприємств i дозволяє надати послуги в повною мiрою.

 

– Давайте поговоримо про ще одну хронiчну проблему мiста. Яка ситуацiя зараз на Сєвєродонецькiй ТЕЦ? Багато розмов велося про можливу її реконструкцiю. Чи актуальна ця тема?

– Державне пiдприємство «Сєвєродонецька ТЕЦ» є одним з основних виробникiв теплової енергiї у мiстi, а також виробником електричної енергiї. Але в останнi роки, у зв'язку з високою собiвартiстю електричної та теплової енергiї i введенням в дiю Закону «Про ринок електричної енергiї», технiко-економiчнi показники пiдприємства знаходяться на незадовiльному рiвнi, не дозволяючи виробляти електричну та теплову енергiю на конкурентоспроможному рiвнi.

Необхiднiсть реконструкцiї Сєверодонецької ТЕЦ на сьогоднi є дуже актуальною, оскiльки теплоелектроцентраль знаходиться в експлуатацiї понад 60 рокiв, вiдповiдно, встановлене обладнання є морально та технiчно застарiлим.

Наскiльки я знаю, фахiвцi розглядають кiлька найбiльш прогресивних варiантiв реконструкцiї.

Перший – застосування парогазових технологiй зі встановленням основного обладнання в межах наявної промплощадки з пiдключенням до iснуючих мереж (нове основне обладнання «SIEMENS»). На сьогоднi ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» виконало передпроєктнi роботи. Директивна тривалiсть будiвництва складе 12 мiсяцiв, а термiн окупностi – 5 рокiв.

Другий – будiвництво на вiльнiй площi нових вугiльних котлiв з технологiєю спалювання циркулюючого киплячого шару (iнвестори – американська компанiя «B&W» спiльно з корпорацiєю «МАСТ-IПРА», Україна).

Термiн реалiзацiї проєкту – 3 роки. Термiн окупностi – вiд 9 до 10 рокiв.

В цьому випадку експлуатацiя Сєвєродонецької ТЕЦ передбачається в маневреному режимi. А базовим паливом для котлiв слугуватиме українське вугiлля марки ДГ, зокрема й з прилеглої шахти iм. Мельнiкова.

ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» уже отримало вiд ДП «Укрдержбудекспертиза» позитивний експертний звiт по проєкту ТЕО «Реконструкцiя ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» для забезпечення її конкурентоспроможностi на ринках енергiї».

Наступний крок – подання його до Кабiнету Мiнiстрiв для вирiшення питання подальшого фiнансування.

 

Спеціалізований санітарний автомобіль, придбаний міською багатопрофільною лікарнею

 

– I наостанок – про прекрасне. З настанням тепла в мiстi почалася активна робота з озеленення. Що вже вдалося зробити?

– Це завдання покладено на КП «Зелене мiсто», яке приступило до виконання своїх прямих обов’язкiв не так давно: наприкiнцi березня 2021 року почали приймати на роботу озеленювачiв і майстрiв. Але вже сьогоднi мiстяни бачать позитивнi результати.

Пiдприємство не лише доглядає за рослинами, якi висадженi у попереднi роки, але й займається висадкою нових. На закупiвлю саджанцiв дерев, кущiв, квiтiв цьогорiч у бюджетi мiста передбачено 1,6 млн грн.

Майстри з озеленення провели масштабне обстеження насаджень i розробили поетапний план, якому будуть слiдувати. Вони обiцяють створити рiзноманiтнi композицiї та зеленi зони, в результатi чого мiсто буде об’єднане єдиним ландшафтним стилем.

На сьогодні по пр-ту Гвардiйському висаджуються кущi по розподiльнiй зеленiй зонi вiд вул. Курчатова до пр-ту Космонавтiв. До Дня Перемоги були проведенi роботи з благоустрою Меморiалу Слави. Висаджений арт-об’єкт у виглядi гербу України. Проводяться роботи з облагороджування клумби «Я люблю Сєвєродонецьк».

Найближчим часом перейдемо до клумби на кiльцi вулиць Науки-Вiлєсова-Донецька, де буде вiдтворена авторська композицiя. Будуть продовженi роботи з облагороджування та висадки композицiй на пл. Перемоги. Пiсля замiни бордюрного каменю по пр-ту Гвардiйському приступимо до створення композицiй на перехрестях.

Для догляду за рослинами комунальне пiдприємство окремим коштом купує спецтехнiку та iнструменти. Плануємо проведення крапельного поливу по клумбах.

Словом, робота кипить. Рослини, якi висадженi сьогоднi, ще багато рокiв будуть прикрашати мiсто, тож не треба їх псувати. Єдине, про що я хочу попросити городян, – це поставитися з розумiнням i поважати працю озеленювачiв.

 

Распечатать
© По материалам Луганщина.ua
Наверх