Пандемiя COVID-19 стала своєрiдним випробуванням для молодi. Дискомфорт через обмеження у спiлкуваннi, рiзку змiну стилю життя, залученiсть до громадської дiяльностi, корегування формату навчання та зайнятостi дiтей і молодих сiмей – в таких умовах довелося працювати Управлiнню молодi та спорту Луганської облдержадмiнiстрацiї майже від самого початку минулого року. Всю дiяльнiсть довелося переформовувати з урахуванням карантинних обмежень, що дiють й до сьогоднi. Як реалiзовується молодiжна полiтика на Луганщинi в незвичних для себе умовах – в iнтерв’ю з Антоном Волоховим, начальником Управлiння молодi та спорту Луганської облдержадмiнiстрацiї

 

Евелiна БОГДАНОВА

 

– Антоне Михайловичу, чи суттєво знизилася активнiсть у сферi молодiжної полiтики через карантин?

– Якщо підбивати пiдсумки, протягом минулого року на територiї областi проведено 767 заходiв в молодiжнiй сферi та сферi нацiонально-патрiотичного виховання.  До участi у них залучено близько 52000 осiб з числа молодi. Тож, все, що ми планували, ми втiлили у життя. Заходiв менше не стало, але у зв’язку з карантинними обмеженнями, зрозумiло, бiльшiсть з них ми провели в онлайн-режимi.

– Якi це заходи?

– Серед низки проведених молодiжних онлайн-заходiв я б вiдзначив XII обласний конкурс «Молода людина Луганщини – 2019»; молодiжне свято до Дня закоханих – «Клуб знайомств запрошує друзiв»; фестиваль творчостi «Повiр у себе!» для дiтей та молодi з iнвалiднiстю; онлайн-фестиваль творчостi для дiтей та юнацтва «Лицарi та Панночки Луганщини – 2020»; проведення гри «#Лiтоквест» в м. Сєвєродонецьку до Дня молодi; тренiнговi заняття «Проєктний менеджмент для шкiл» для представникiв навчальних закладiв регiону; фестиваль творчостi дiтей та молодi з iнвалiднiстю «Восток – Схiд – West – 2020»; «Регiональний етап вишiвської Студреспублiки»; патрiотичний табiр «Пiлiгрим»; фестиваль «Я-нацiя» до Дня українського козацтва. Було ще багато iнших, довго перераховувати.

 

 

– Чи складно було переформовувати всю дiяльнiсть Управлiння?

– Немає нiчого неможливого для людей з iнтелектом (смiється). А якщо серйозно, минулий рiк – рiк змiн та нових викликiв – для нас став успiшним. Ми, всiм колективом Управлiння, одразу прийняли єдине правильне в тих умовах рiшення: якщо не можеш змiнити обставини – змiнися сам. Довелося швидко усвiдомити, що так, як ранiше, може вже не буде нiколи. Навчались самi i навчали молодiжнi центри, як працювати з молоддю онлайн. Як наслідок, перебудували всю роботу на новi рейки i рушили вперед, взявши на озброєння новi iдеї.

– В прiоритетi молодiжної полiтики України – розвиток мережi молодiжних центрiв та просторiв європейського зразка, якi самою своєю сутністю є осередками практичної роботи з молоддю. Тут, як вiдомо, вам теж є, чим похизуватися.

– Дiйсно, у 2020 роцi завдяки плiднiй спiвпрацi Управлiння молодi та спорту облдержадмiнiстрацiї, районних державних адмiнiстрацiй, органiв мiсцевого самоврядування, благодiйних органiзацiй та мiжнародних фондiв вiдкрито 6 молодiжних просторiв.

Наразi на територiї областi функцiонують понад два десятки молодiжних хабiв, платформ та коворкiнгiв, що сприяють розвитку молодих людей у галузі громадської освiти, популяризацiї здорового способу життя, волонтерства, молодiжного пiдприємництва, пiдвищенню рiвня мобiльностi. Їхні напрями роботи формуються вiдповiдно до потреб та iнтересiв молодих людей конкретного населеного пункту.

Важливо, що розвиток молодiжних просторiв активно пiдхопили i розвивають в мiстах та селах. Прикладом такої активностi, як то кажуть, «знизу вверх» можна назвати Лисичанськ. Вже цього року там було вiдкрито цiлу мережу молодiжних платформ «МIЙ FOX HUB».

 

– Розкажiть бiльше про це.

– Це мережа з трьох просторiв: «BIBLIOHUB» у бiблiотецi Лисичанська, «FREEDOMHUB» в ПК iм. В. Сосюри та «GENERATION CENTRHUB» у мiському палацi культури. Це сучаснi простори для реалiзацiї соцiальних, культурних, спортивних проєктiв. Для вiдвiдувачiв доступна коворкiнг-зона, оснащена сучасними меблями та iнформацiйно-комунiкацiйним обладнанням для комфортної роботи i навчання, проведення дискусiй та освiтнiх заходiв. Лаунж-зони обладнанi диванами та крiслами, телевiзором, гiтарами, настiльними iграми для проведення дозвiлля, спiлкування та соцiалiзацiї чи проведення соцiальних та культурних заходiв.

В iгрових зонах є аерохокей, столик для пiсочної анiмацiї, пазли. Для любителiв моделювання працюватиме клуб робототехнiки з вiдповiдними наборами та 3D-принтерами. Двi молодiжнi платформи у центральнiй бiблiотецi та Палацi культури iм. Володимира Сосюри мають медiа-зони, оснащенi сучасним медiа-обладнанням для ведення блогiв, створення соцiальних вiдео та новин, проведення iнтерв’ю та створення власного каналу на YouTube про життя молодi у Лисичанську. Всi три платформи об’єднанi в єдиний вебсайт — https://myfoxhub.in.ua/.

 

 

– Минулого року було проведено конкурси iнiцiатив, що фiнансувалися за кошти обласного бюджету. У поточному роцi подiбний конкурс вiдбудеться?

– Так, минулорiч, вiдповiдно до Регiональної цiльової програми «Молодь Луганщини» та Регiональної цiльової програми нацiонально-патрiотичного виховання дiтей та молодi Управлiнням було проведено обласнi конкурси iнiцiатив щодо реалiзацiї програм, розроблених iнститутами громадянського суспiльства. За результатами конкурсу проєкти-переможцi фiнансувалися за кошти обласного бюджету.

Розпорядженнями голови Луганської ОДА Сергiя Гайдая затверджено Регiональнi цiльовi програми у сферi молодiжної полiтики, i на початку березня оголошено конкурс з визначення iнiцiатив щодо реалiзацiї програм у молодiжнiй сферi та сферi нацiонально-патрiотичного виховання, розроблених iнститутами громадянського суспiльства. Наразi триває збiр конкурсних пропозицiй, якi прийматимутися до 10 квiтня поточного року.

– Громадськi органiзацiї та активна молодь Луганщини брали участь в обговореннi та пiдготовцi пропозицiй до проєкту програми «Молодь Луганщини» на 2021-2025 роки. Наразi нова програма затверджена?

– На реалiзацiю заходiв Програми заплановано близько
 700 тис. грн щорiчно. Серед уже затверджених заходiв: обласнi конкурси «Молода людина Луганщини»; фестивалi творчостi «Повiр у себе!» для дiтей та молодi з iнвалiднiстю; фестиваль творчостi для дiтей та юнацтва «Лицарi та Панночки Луганщини»; проведення гри «#Лiтоквест», тренiнговi заняття «Проєктний менеджмент для шкiл» для представникiв навчальних закладiв регiону; фестиваль творчостi дiтей та молодi з iнвалiднiстю «Восток – Схiд – West»; «Регiональний етап вишiвської Студреспублiки» тощо.

Крiм цього, згiдно з Регiональною цiльовою програмою нацiонально-патрiотичного виховання дiтей та молодi на 2021-2025 роки, передбачено щорiчне проведення 200 обласних заходiв, серед яких: патрiотичнi акцiї, кiнопокази стрiчок українських режисерiв «#Єдине КiноПовiтря», фестивалi «Я – нацiЯ», «Моя мирна Луганщина», стрiлецький турнiр «Кубок Сокола», патрiотичнi кастомайзинги тощо. На реалiзацiю заходiв у 2021 роцi в програмi заплановано 408 тис. грн.

Сподiваюся, ми подолаємо пандемiю COVID-19 i нарештi зможемо реалiзовувати бiльшiсть заходiв у звичайному для дiтей та молодi режимi.

Распечатать
© По материалам Луганщина.ua
Наверх