До відкриття ринку землі – лічені місяці. Майже рік тому парламент ухвалив закон про обіг земель сільськогосподарського призначення, яким передбачив скасування дії багаторічного мораторію на її продаж. Тож, що далі? Як проходитиме земельна реформа? Скільки коштуватиме земля на Луганщині? Хто зможе її купувати і в яких обсягах?

 

Евеліна БОГДАНОВА

 

ЩО ПЕРЕДБАЧАЄ ЗАКОН?

Невдовзі сільськогосподарська земля в Україні стане товаром. Але спочатку – не для всіх охочих, адже законодавці передбачили окремі умови.

– З 1 липня 2021 й аж до 1 січня 2024 року діятимуть обмеження на купівлю землі – не більше 100 га в одні руки. Разом з тим купувати землю зможуть лише фізичні особи. Юридичним особам купувати землю забороняється, – розповідає Любов Безкоровайна, заступник директора Департаменту – начальник управління агропромислового розвитку Луганської облдержадміністрації. – З 2024 року обмеження становитиме до 10 тис. га в одні руки. Ми говоримо про сільськогосподарські землі, адже закон передбачає заборону на продаж державних та комунальних земель.

Інша позиція законотворців – можливість надання права іноземцям на покупку української землі вирішуватиметься виключно на референдумі. Але іноземцям у будь-якому разі забороняється купувати земельні ділянки, розташовані ближче 50 км від державного кордону України. Навіть незважаючи на результати передбаченого законом референдуму.

Звичайно, закон визначає й переважне право поточного орендаря на купівлю земельної ділянки, але він може передати це право іншій особі, письмово повідомивши про це власника.

Також важливою нормою закону є встановлення граничної мінімальної ціни – до 2030 року вона не повинна бути меншою за нормативну грошову оцінку.

Сумнiви

Окремi експерти говорять, що ринок землi може не запрацювати у встановлений законом термiн. Власну думку щодо цього озвучили i в Департаментi агропромислового розвитку Луганської облдержадмiнiстрацiї.

– Скасування мораторiю, дiйсно, не гарантує цивiлiзованого запуску ринку земель сiльгосппризначення. Сам закон №552-IХ «Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо умов обiгу земель сiльськогосподарського призначення» несе рамочний характер i лише окреслює загальнi риси земельної реформи, – зазначає Любов Безкоровайна.

За її словами, до запуску земельного ринку необхiдно впровадження цiлої низки законотворчих iнiцiатив, а саме: щодо продажу земельних дiлянок на електронних земельних торгах (№ 2195), про фонд часткового гарантування кредитiв у сiльськогосподарських пiдприємствах (№ 3205-02), щодо забезпечення права працiвникiв державних сiльгосп-
пiдприємств на земельну частку (паїв) (№3012-2), щодо удосконалення системи управлiння та дерегуляцiї у сферi земельних вiдносин (№2194).

– У разi своєчасного розгляду цих законодавчих актiв Верховною Радою ринок землi може запрацювати вчасно, – пiдкреслює Любов Григорiївна.

 

ПIДГОТОВКА

Як розповiдає Любов Безкоровайна, наразi Департамент агропромислового розвитку облдержадмiнiстрацiї веде роз’яснювальну роботу серед аграрiїв, представникiв територiальних громад та власникiв паїв щодо алгоритму продажу земельних дiлянок. Надаються тлумачення чинних нормативно правових актiв, а також законопроектiв, якi будуть прийнятi найближчим часом для запровадження земельної реформи та обiгу земель.

– Власникам землi пояснюємо нюанси реєстрацiї дiлянок у базi даних Державного земельного кадастру та Державному реєстрi речових прав, що дасть можливiсть в правовому полi укладати цивiльно-правовi угоди купiвлi-продажу земель, – зазначає представниця Департаменту АПР.

Наразi ж спадкоємцями земельних дiлянок на Луганщинi права власностi на земельнi дiлянки переоформленi не в повнiй мiрi. Це орiєнтовно
10-20% вiд загальної кiлькостi земельних дiлянок.

Тим часом, згiдно з затвердженим графiком, Держгеокадастр продовжує передачу земельних дiлянок з державної у комунальну власнiсть територiальних громад. Цей процес дещо призупинявся в районах Луганщини, де передбачено дiю вiйськово-цивiльних адмiнiстрацiй (через очiкування на призначення керiвникiв), але наразi роботу вiдновлено.

– На цей час до територiальних громад областi передано 57,7 тис. га земель сiльськогосподарського призначення, – констатує Любов Безкоровайна.

 

ЦIНА ЛУГАНСЬКОЇ ЗЕМЛI

За даними Департаменту АПР, на пiдконтрольнiй українськiй владi територiї Луганської областi близько 150 тисяч громадян мають земельнi паї, середнiй їх розмiр – 8,2 га, загальна площа – бiля 1,2 млн га.

Вiдповiдно до проведеної загальнонацiональної оцiнки земель рiлля в нашому регiонi коштує 27,1 тис. грн за 1 га, багаторiчнi насадження – 47 тис. грн за 1 га.

– Тому визначити конкретний механiзм цiноутворення у разi продажу земельних дiлянок, з урахуванням внутрiшнiх економiчних чинникiв в Українi та областi, надзвичайно складно, – пояснює Любов Григорiївна.

Фахiвцi вважають таку цiну штучно заниженою, адже швидкiсть зростання нормативної грошової оцiнки землi (НГО) в кiлька разiв нижча за темпи зростання агросектора, що за роки незалежностi перетворився на один iз локомотивiв української економiки.

«За останнi 30 рокiв НГО змiнювалася двiчi, а потiм вiдбувалася лише незначна iндексацiя. Варто зауважити: якби всi податки розраховувалися не вiд НГО, а вiд ринкової цiни, це значно збiльшило б надходження до мiсцевих бюджетiв», – пише портал «Земельна реформа».

За прогнозом мiнiстра аграрної полiтики та продовольства Романа Лещенка, одразу пiсля скасування мораторiю вартiсть землi стане майже вдвiчi вищою за нинiшнiй показник.

– Десь близько 2 тис. доларiв буде вартiсть гектара землi в Українi, – зазначив вiн в iнтерв’ю однiй iз радiостанцiй.

А протягом наступних 10 рокiв, за оцiнками експертiв Easy Business, середня вартiсть землi може зрости навiть до 4,5 тис. доларiв за гектар. Проте це станеться лише в разi запровадження прозорих i справедливих правил для всiх гравцiв ринку, а також за умови ухвалення вiдповiдного законодавчого пакета, про який вже зазначала Любов Безкоровайна.

Распечатать
© По материалам Луганщина.ua
Наверх