Коронавiрус не вiдступає. На Заходi України вже зареєстрованi новi його штами вiрусу, кiлькiсть захворювань майже всюди знов почала зростати, мають мiсце випадки повторного захворювання. Що маємо на Луганщинi щодо поточної ситуацiї, перспектив та протидiї поширенню COVID-19 – далi

 

Евелiна БОГДАНОВА

 

СТАТИСТИКА

На фонi iнших регiонiв наша область поки виглядає
бiльш-менш стабiльною. Але голова Луганської облдержадмiнiстрацiї Сергiй Гайдай наголошує на важливостi вакцинацiї вiд COVID-19. На його думку, призупинити розповсюдження хвороби можна лише поширеною iмунiзацiєю населення:

– Завдяки вакцинацiї, упевнений, ми зможемо витримати третю хвилю, уберегти здоров’я жителiв областi, зокрема, лiкарiв і лiтнiх людей. За поточними показниками наша область перебуває в жовтiй зонi, тож ми повиннi втримати цю ситуацiю. I поки лiки вiд коронавiрусу не виготовленi, зупинити хворобу можливо лише дотримуючись правил безпеки та вакцинуючись.

Вакцинацiя в областi розпочалася, але вплинути на загальний стан вона зможе трохи згодом. Нинi ж аналiз даних показує незначне збiльшення зареєстрованих випадкiв захворювання.

– Якщо в цифрах, в сiчнi ми реєстрували в середньому 70 випадкiв на день, в лютому – 40-50, на початку березня – щодня нижче 40. За минулий тиждень ми зареєстрували 216 випадкiв – це 35 випадкiв на день, – розповiдає Володимир Жданов, заступник директора ДУ «Луганський обласний лабораторний центр МОЗ України». – Зростання може бути пов’язане зi збiльшенням обсягiв тестування, а може бути наслiдком iнших причин.

Станом на ранок 16 березня в Луганськiй областi лабораторно пiдтверджено 15736 випадкiв COVID-19. З цiєї кiлькостi одужали 14387, померли – 494 людини. Нових штамiв коронавiрусу наразi не виявлено.

– Якщо взяти до уваги iнтенсивнi показники, що вираховуються на 100 тисяч населення, то в Луганськiй областi показник захворюваностi складає 2325,4. Вiн є нижчим за середнiй по Українi (3853,3), – зазначає Володимир Жданов. – Смертнiсть вiд COVID по областi складає 72,7 на 100 тисяч населення (в цiлому по Українi – 74,7). Показник летальностi, тобто вiдсоток померлих вiд загальної кiлькостi захворiлих, у нас дорiвнює 3,1. В цiлому по країнi – 1,9. Скорiш за все, така ситуацiя пов’язана з тим, що в областi бiльша питома вага лiтнiх людей. Адже кiлькiсть смертельних випадкiв превалює серед людей старшого вiку.

I все ж таки, це не найбiльший показник по Українi. Є ще низка областей, де цей показник ще вищий. Зокрема, у Кiровоградськiй областi – 3,6.

 

ХВОРОБА «МОЛОДШАЄ»

При цьому є спостереження, що COVID «молодшає». I тут поки не йдеться про дiтей.

– Це здебiльшого про людей вiком до 50 рокiв. Саме в цiй категорiї ситуацiя погiршується, – зазначає Володимир Жданов. – Молодi люди стали хворiти бiльше, спостерiгається бiльш важкий перебiг захворювання. За статистикою, в Луганськiй областi захворiлих вiком вiд 17 до 50 рокiв близько 45% в загальнiй кiлькостi.

Також на Луганщинi зафiксованi випадки повторного iнфiкування. Як зазначає Володимир Жданов, їх на сьогоднi 6. Захворiлi рiзного вiку, але всi – старші 40 рокiв. Строки вiд попереднього захворювання коливаються вiд 2 до 6 мiсяцiв. Тож, можна казати, що в окремих осiб пiсля хвороби не сформувався iмунний захист. Звичайно, тут напрошується питання, а скiльки ж часу людина буде захищена пiсля щеплення?

– Важко сказати, як буде на практицi, але в iнструкцiї виробника до вакцини, яку ми використовуємо сьогоднi, вказано, що iмунiтет формується через 4-6 тижнiв вiд першої дози вакцини. Перша доза формує базовий iмунiтет. Друга є пiдтримуючою, тобто збiльшує вироблення iмунiтету, – констатує Володимир Жданов. – Тож про ефективнiсть вироблення iмунiтету пiсля вакцинацiї можна буде говорити мiнiмум через 4 тижнi пiсля другого щеплення. Виробник зазначає, що у 80% випадкiв iмунiтет формується, але треба брати до уваги особливостi органiзму кожної людини.

 

ЕТАПИ ВАКЦИНАЦIЇ

Станом на 15 березня всього в Українi проведено бiльше 62 тисяч щеплень. Щодня крива вакцинацiї стрiмко рухається вгору. На Луганщинi на ранок 15 березня первинною дозою в областi було провакциновано 2470 осiб. На порталi «Дiй вдома» на вакцинацiю записалися 1542 особи. Але свiтова практика боротьби з усiма iнфекцiйними захворюваннями доводить, що мiнiмальний вiдсоток для стабiлiзацiї поширення хвороби – це вакцинацiя 75% населення, для зупинення – 92% населення.

– У нас на базi центру проводиться навчання мобiльних бригад. Сьогоднi в областi їх 8. Наступного тижня ще будуть сформованi бригади для щеплення. Нарощуємо кiлькiсть бригад, вiдповiдно, будуть зростати й темпи вакцинацiї, – каже Володимир Жданов.

Вакцинацiя безкоштовна i проводиться декiлькома етапами. Першими, як вiдомо, вакцинують медикiв, якi безпосередньо мають справу з хворими на COVID, людей, що перебувають у спецiалiзованих закладах (iнтернатах), а також вiйськовослужбовцiв.

– Взагалi дорожня карта вакцинацiї розрахована на 5 етапiв, – розповiдає Юрiй Стогнiєв, директор Департаменту охорони здоров’я Луганської облдержадмiнiстрацiї. – Перший етап вакцинацiї розрахований на березень-квiтень. На другому етапi будуть вакцинуватися всi медпрацiвники медзакладiв та люди старші 80 рокiв. На третьому етапi будуть додаватися iншi категорiї – працiвники освiти, правоохоронних органiв, а також люди вiком 45-60 рокiв. На останньому етапi вакцинуватимуть усіх охочих та людей, що досягли 18 рокiв. Дiтей вакцинувати не передбачається.

 

ЧЕРГА. ЧИ МОЖНА ЇЇ ОМИНУТИ

Черга на безкоштовну вакцинацiю на порталi «Дiй вдома» на сьогоднi вже обчислюється навiть не мiсяцями, а роками. Тож держава працює над альтернативним вирiшенням цього питання – щоб люди могли не чекати, а придбати вакцину i зробити щеплення поза чергою.

– В Мiнiстерствi охорони здоров’я заявляють, що до кiнця лiта питання вiдкритого продажу вакцини в аптечнiй мережi буде вирiшено. Але, враховуючи особливi умови доставки та зберiгання, її, за аналогiєю з вакциною вiд грипу, на руки надавати не будуть, – каже Володимир Жданов.

Процедура наступна: сiмейний лiкар визначає стан здоров’я, можливiсть щеплення та надає рецепт, людина сплачує кошти за вакцину в аптецi та йде в кабiнет щеплень на вакцинацiю.

Наразi ж для щеплень використовується вакцина Covishield, розроблена Oxford/AstraZeneca i вироблена на потужностях Serum Institute. 23 лютого в Україну прибуло 500 тисяч її доз.

– Ця вакцина розфасована у флакони по 5 мл, одна доза – це 0,5 мл, тобто флакон розрахований на 10 осiб. Пiсля вiдкриття ампули препарат дiйсний 6 годин, тож задля ефективного його використання, ми готуємо списки на вакцинацiю кратними 10. Якщо не вистачає людей в окремiй конкретнiй категорiї, запрошуємо людей з iнших груп, щоб не було залишкiв. Препарат на сьогоднi доволi дефiцитний, тож ми використовуємо його максимально, – резюмує Володимир Жданов.

 

ТРЕТЯ ХВИЛЯ?

Отже, фахiвцi очiкують, що з нарощуванням темпiв вакцинацiї пiдвищуватиметься i стiйкiсть населення до хвороби. А поки заспокоюватися не слiд – засоби i способи захисту, як то носiння масок, ретельне миття рук та дотримання соцiальної дистанцiї, забувати не треба, адже Україна на порозi третьої хвилi поширення коронавiрусної iнфекцiї.

– Хтось вважає, що ще триває друга хвиля, хтось – що починається третя. Важко сказати, яку хвилю захворюваностi ми спостерiгаємо зараз, але враховуючи ситуацiю у Захiднiй Українi i поступове зростання захворюваностi в центральнiй частинi країни, думаю, найближчим часом незначне зростання рiвня захворювання на Луганщинi вiдбудеться, – прогнозує Володимир Жданов.

За його словами, враховуючи, що COVID-19 все ж таки є респiраторною iнфекцiєю, приблизно у квiтнi можна сподiватися на зниження захворюваностi. Але наскiльки вiрно це припущення, покаже час.

 

Про побочки AstraZeneca від щеплених

До 31 березня МОЗ розраховує отримати ще 1,5 млн доз вакцини AstraZeneca. Також в межах глобальної ініціативи COVAX очікується поставка 117 тисяч доз вакцини Pfizer. Яким буде їхнє фасування, поки невідомо, а ось про поствакцинальний період вже можна дізнатися, як то кажуть, з перших вуст

 

 

За інформацією Ольги Мартиненко, завідувачки інфекційного відділення ЦМЛ у м. Рубіжне, 4 березня вакцинувалися 13 осіб, співробітників інфекційного відділення.

«Місцеву реакцію у вигляді почервоніння та припухлості зафіксовано лише в однієї особи, шестеро відзначили незначний біль у місці ін’єкції протягом 1-2 днів. Підвищення температури спостерігалося протягом двох діб у 5 осіб (від 37,2 до 39°С), температура підвищувалася у другій половині дня або вночі, супроводжувалася ознобом, болем у суглобах та м’язах, слабкістю, знижувалася після прийому жарознижувальних препаратів. Ще 4 особи відчували слабкість протягом 1-3 днів без підвищення температури тіла. 3 особи перенесли вакцинацію без будь-яких скарг. Висновок: вакцина переноситься доволі добре, місцеві реакції – це звичайні очікувані реакції на імунобіологічний препарат. Чутки, що медпрацівники масово непритомніють, блюють та лежать в реанімації, – цілковитий фейк, брехня! Через місяць перевіримо рівень антитіл у наших щеплених і порівняємо з рівнем антитіл у тих, хто перехворів на COVID-19, подивимося, який імунітет вищий. Ще раз наголошую: боятися треба не вакцини, а хвороби!», – написала Ольга Мартиненко у «Фейсбуці».

Распечатать
© По материалам Луганщина.ua
Наверх